Flyhjelp-logo-2.png

Kompensasjon ved pakkereiser

February 2019

Seneste post

Skal du reise i sommerferien? Les om dine flyrettigheter her

June 2024

Kompensasjon ved pakkereiser

Hvis du opplever at flyet ditt er forsinket eller kanskje til og med kansellert i forbindelse med en pakkereise, er reglene for kompensasjon litt annerledes enn de vil være i forbindelse med en tur du har ordnet selv. Generelt gjelder det imidlertid også her at arrangøren av en tur kan holdes ansvarlig, dersom reisen ikke har gått i henhold til planen.

For å vite hvilket sett av regler og rettigheter som er forbundet med reisen din, må du først av alt finne ut hvilken kategori reisen din tilhører. Hvis det er en pakkereise, består den av minst to av følgende tjenester: Transport, overnatting, annen service forbundet med turisme. Reisen må også selges til en totalpris og ha en varighet på mer enn 24 timer for å bli vurdert som en pakkereise. Det er ikke nødvendig at transport er med i prisen for at reisen skal betraktes som en pakkereise.

 

Kansellering og forsinkelse før reisen

Hvis det viser seg før en pakkereise starter at arrangøren ikke kan gjennomføre reisen som avtalt - det kan for eksempel være forsinkelse(r) eller kansellering(er) – må arrangøren varsle kunden om dette. Kunden må også få informasjon om hans eller hennes rettigheter i forbindelse med de endrede omstendighetene.

I tilfelle reisen er kansellert av arrangøren, har kunden rett til å avbryte kjøpet og få full pris refundert. Alternativt kan kunden delta på en annen pakkereise etter eget valg, så langt arrangøren kan tilby dette og samtidig unngå store ekstrautgifter eller tap. Du kan også velge en reise som ligger utenfor prisklassen til den originale turen - her må du betale forskjellen skulle reisen være dyrere enn den opprinnelige pakkereisen, mens reiseselskapet er forpliktet til å refundere deg skulle den nye reisen være billigere enn den opprinnelige reisen.

Hvis kunden opplever et tap som følge av en kansellering eller forsinkelse, har han eller hun krav på kompensasjon for pakkereiser, med mindre ett eller flere av følgende vilkår gjelder:

I tilfelle reisen er kansellert av arrangøren, har kunden rett til å avbryte kjøpet og få full pris refundert. Alternativt kan kunden delta på en annen pakkereise etter eget valg, så langt arrangøren kan tilby dette og samtidig unngå store ekstrautgifter eller tap. Du kan også velge en reise som ligger utenfor prisklassen til den originale turen - her må du betale forskjellen skulle reisen være dyrere enn den opprinnelige pakkereisen, mens reiseselskapet er forpliktet til å refundere deg skulle den nye reisen være billigere enn den opprinnelige reisen.

Hvis kunden opplever et tap som følge av en kansellering eller forsinkelse, har han eller hun krav på kompensasjon for pakkereiser, med mindre ett eller flere av følgende vilkår gjelder:

  • Antall registreringer for turen er mindre enn det som er angitt i avtalen, og en skriftlig melding om dette er gitt til kunden før en bestemt frist som er fastsatt i avtalen.
  • Kansellering eller forsinkelse skyldes kundens egne forhold.
  • Kanselleringen eller forsinkelsen skyldes en uautorisert tredjepart, og denne omstendigheten kunne ikke vært unngått eller redusert av arrangøren eller noen som var ansvarlig for arrangementet.
  • Kansellering eller forsinkelse skyldes eksterne forhold som ikke kunne vært unngått eller redusert av arrangøren eller noen som var ansvarlig for arrangementet.

 

Kansellering og forsinkelse under reisen

Hvis det oppstår forsinkelser under reisen, og disse forsinkelsene er av en viss betydning (se om nødvendig nærmere i Pakkereiselovens § 20: "er pakkereisen gjenstand for mangler, noe som betyr at formålet med pakkereisen vesentlig feiler") har du som kunde mulighet for å heve kjøpet og gjenopprette verdien av hele turen. Du har også rett til en billett tilbake til avreisestedet eller til et annet sted som er avtalt i kjøpsavtalen med et transportmiddel som er avtalt i kjøpsavtalen.

Som nevnt ovenfor er det imidlertid ikke i alle tilfeller at en slik erstatning eller kompensasjon for pakkereiser kan gis, og forsinkelsen må derfor være i en viss grad for at full kompensasjon skal gis. I slike tilfeller er det mulig å få refundert en del av reiseprisen.

Kompensation ved pakkerejser

Hvis du som kunde har opplevd det som kalles en betydelig ulempe i pakkereiseloven, i forbindelse med en forsinkelse, har du rett til ikke bare å få betalingen din refundert, men rett til å motta et erstatningsbeløp. Det samme gjelder hvis forsinkelsen har forårsaket fysisk skade på kunden eller kundens bagasje.

En ting som er viktig å huske på er at det er tidsfrister for hvor lang tid det kan gå fra forsinkelsen til du rapporterer en klage. Det er derfor viktig at du klager så snart du oppdager at det er noe som ikke er som det burde være.

Hvis du ikke klager så fort som mulig, kan du miste retten til å motta kompensasjon for pakkereiser.

 

Hvordan klager man?

Hvis reisen din faller inn under kategorien pakkereise (se begynnelsen av artikkelen), send din klage til pakkereisenemnda. Her behandles klagen din mot en betaling på NOK 275 - et gebyr som vil bli refundert dersom du får medhold i klagen.

Hvis reisen er fra Norge, kan du også klage hos Luftfartstilsynet.

Av Philip Brechmann