Flyhjelp-logo-2.png

 

Rettigheter ved kansellering av fly

 

Ble flyet kansellert? Les om din rett til kompensasjon her

Hvis flyet ble kansellert kan du ha rett til kompensasjon! Du har rett til en kompensasjon på opptil 5 750 kr hvis flyavgangen ble kansellert uten at dette skyldtes «ekstraordinære omstendigheter». Du har ikke rett til kompensasjon dersom flyselskapet informerte deg om kanselleringen minst 2 uker før planlagt avgangstid.

 

Du kan hurtig få svar på om du er berettiget til kompensasjon, og i så tilfelle hvilket beløp du kan få i kompensasjon, ved å fylle ut opplysninger om reisen i vår kompensasjons-kalkulator nederst på siden.

 

Kompensasjon ved flykansellering

Hvis flyet er blitt kansellert like før avreise, kan du ha rett på kompensasjon. Selv om flyselskapet finner et nytt fly til deg, og du kan ombordstige nokså kort tid etter at du opprinnelig skulle hatt avgang, kan du likevel være berettiget kompensasjon dersom du ankommer senere enn 2 timer etter opprinnelig planlagt ankomsttidspunkt.

 

En kansellering som medfører en forsinkelse på mellom 0 og 2 timer ved ankomst gir ikke de berørte passasjerene rett til kompensasjon. Faktisk ankomsttidspunkt er når flyet har landet, dørene åpnet og passasjerene har fått tillatelse til å forlate flyet.

 

Vær oppmerksom på at flere flyselskaper beregner det faktisk ankomsttidspunkt med utgangspunkt i «touch down» eller når flyet er parkert. Dette er imidlertid ikke den korrekte måten å beregne forsinkelsen på i henhold til gjeldende rettspraksis.


Foreldelsesfrist for flykanselleringssaker

Hvis du har vært ute for en flykansellering i løpet av de siste 3 årene kan du ha krav på økonomisk kompensasjon. I Norge har slike type saker 3 års foreldelsesfrist. Det kan derfor lønne seg å undersøke om kanselleringer som ligger opp til 3 år tilbake i tid gir deg rett til kompensasjon. 3-årsregelen gjelder også ved flyforsinkelser.

 

Vær oppmerksom på at foreldelsesfristen kan variere avhengig av hvor hvor du reiser fra og til, fordi dette kan føre til saken har verneting utenfor Norge.


Avlysning pga. ekstraordinære omstendigheter

I henhold til EU-forordning 261/2004 har flypassasjerer dessverre ikke rett til kompensasjon, dersom kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak ble satt i verk av flyselskapet.

 

Slike ekstraordinære omstendigheter inkluderer bl.a. følgende:

  • Streik (enkelte typer)
  • Ekstraordinære værforhold (værforhold som utgjør en sikkerhetsrisiko)
  • Terror/militærkupp
  • Restriksjoner pålagt flyselskapet av flygelederne på den pågjeldende flyplass (ATC-control)
  • Akutt sykdom eller illebefinnende blant passasjerene
  • Bird strike (kollisjon mellom fugler og fly)

 

Vær oppmerksom på at flyselskapene ofte hevder at avlysninger skyldes «ekstraordinære omstendigheter» for å unngå kompensasjonsplikten, selv om årsaken reelt sett var innenfor flyselskapets ansvarsområde. Er du i tvil om årsaken til avlysningen, kan du opprette en sak hos Flyhjelp, slik at vi kan vurdere om det i er grunnlag for å kreve kompensasjon. Er det ikke det, har jobben vår vært gratis for deg.


Hva har du krav på ved kansellert fly?

Hvis man som flypassasjer opplever at flyet blir kansellert, har man valget mellom å få refundert reisens pris eller å få en ny reise til den opprinnelige destinasjonen ved første mulige anledning. 

 

I henhold til EU-forordning 261/2004 har man rett til nødvendige måltider, hotellovernatting, transport mellom hotell og flyplass, samt to telefonsamtaler. Flyselskapet er forpliktet til å tilby ovennevnte uten kostnad for passasjerene. Hvis man som passasjer ikke blir tilbudt måltider, innkvartering m.m. ved en kansellering, og man derfor har hatt ekstrautgifter som følge av kanselleringen, kan man kreve å få disse utgifter refundert av flyselskapet. Har du hatt ekstrautgifter i forbindelse med kanselleringen bør du derfor spare på kvitteringen.

Flyselskapene er forpliktet til å dekke flypassasjerers utgifter til måltider, hotell m.m. selv om årsaken til kanselleringen er ekstraordinære omstendigheter som ikke gir rett til kompensasjon i henhold til EU-forordning 261/2004

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 5 750 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt