Flyhjelp-logo-2.png

Prisliste1. No win – No fee
Flyhjelp arbeider ut fra prinsippet om "no win - no fee". Så lenge du ikke mottar en utbetaling til din konto har vårt arbeid vært gratis.

2. Servicegebyr
Hvis du mottar en utbetaling til din konto etter at vi har sendt et juridisk krav til flysleskapet utgjør Flyhjelps servicegebyr 30% av utbetalingen. For danske kunder utgjør servicegebyret et fast beløp, som maksimalt svarer til 30% av utbetalingen.

3. Gebyr for saksanlegg
I tilfelle det blir nødvendig å innbringe saken til retten for å oppnå en utbetaling fra flyselskapet, vil det utføres ytterligere arbeid av vår interne rettssaksavdeling eller eksterne advokater. Gebyr for saksanlegg utgjør 15% av beløpet som kreves (hovedstolen) i retten. For danske kunder utgjør gebyr for saksanlegg et fast beløp som maksimalt svarer til 15% av det innkrevde beløpet.

4. Vekselgebyr
Flyhjelp vil i de aller fleste tilfeller motta beløpet fra flyselskapet i EUR, og derfor overfører vi også utbetalingen til kundene i EUR. Kundens bank kan kreve et vekselgebyr ved mottakelse av betalingen. Den nøyaktige prissetting går frem av Flyhjelps handelsbetingelser, som er tilgjengelige på hjemmesiden og mottas av kunden som pdf ved opprettelse av saken. Alle opplyste priser er inklusive moms. besvare dine spørsmål.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 5 750 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt