Flyhjelp-logo-2.png

Rettigheter ved overbooking
Er du blitt nektet boarding? Les om din rett til kompensasjon her

 

Passasjerer som nektes boarding mot sin vilje kan ha rett på opptil 5 750 kr i kompensasjon. Dette gjelder også hvis flyet er overbooket og du derfor ikke får bli med.

Er du i tvil om du har rett til kompensasjon, og i så fall hvor mye, kan du lese mer om rettighetene dine under.

Hvorfor blir man nektet boarding?

Nektet boarding kan skyldes at flyselskapet, for å maksimere sin inntjening, selger flere reiser enn det er plasser på flyet. Ved en normal flyavgang vil det vanligvis være noen passasjerer som ikke dukker opp. Imidlertid kan det være avganger hvor alle passasjerer dukker opp, og i de tilfeller må flyselskapet nekte enkelte passasjerer boarding. Dette kalles kommersiell overbooking.

Overbooking kan være en stor belastning for de passasjerer som rammes. Etter EU-forordning 261/2004 trådte i kraft er antall overbookinger redusert, men det skjer dessverre fortsatt at passasjerer blir avvist mot sin vilje. I slike tilfeller har passasjerene i utgangspunkt rett til en økonomisk kompensasjon. 

Unntaket er de tilfeller der passasjeren blir vurdert til å utgjøre en sikkerhetsrisiko som vil vanskeliggjøre gjennomføringen av flyvingen. I slike tilfeller kan flyselskapet legitimt nekte boarding uten å måtte betale passasjeren kompensasjon i ettertid.

 

Få kompensasjon ved overbooking

Vi anbefaler at man søker profesjonell assistanse for å innhente økonomisk kompensasjon som følge av overbooking, med mindre man selv vil ta den juridiske kampen mot flyselskapene, som ofte er avvisende ovenfor krav sendt av privatpersoner. Hvis du ønsker å se hvor mye du har krav på, kan du fylle ut reisedetaljene dine i vår kalkulator nederst på siden og se om du er berettiget kompensasjon.

Selv om reglene er forholdsvis klare, er flyselskapene ofte tilbakeholdne med å anerkjenne retten til kompensasjon, og det kan være vanskelig å få det beløpet som man har krav på. Det finnes flere eksempler på at flyselskaper tilbyr å betale kompensasjon i form av en voucher (gavekort), selv om passasjerene har krav på kontant utbetaling.


Nægtet boarding

Du har rett til kompensasjon om du nektes boarding, men kjenner du til alle dine rettigheter i slike situasjoner?

 

Hos Flyhjelp ser vi dessverre ofte at flypassasjerer som har blitt nektet boarding får sin henvendelse avvist eller ignorert av flyselskapet i deres forsøk på å unngå å betale kompensasjon. Dette skjer til tross for at flypassasjeren har møtt opp rettidig til ombordstigningen og derfor har et legitimt krav.

Det er derfor viktig å kjenne sine rettigheter ved nektet boarding. Det kan også være en betydelig fordel å ha Flyhjelp som juridisk partner, som kan legge press på flyselskapet og ta saken til retten om nødvendig.

 

Hvor mye kan jeg få i kompensasjon?

Kompensasjonens størrelse avhenger av flydistansen og inndeles i følgende tre kategorier:


  • 250 EUR for alle flyvninger med distanse mindre enn 1 500 km.
  • 400 EUR for alle flyvninger innenfor EU/EØS på mer enn 1 500 km og for alle andre flyvninger på mellom 1 500 og 3 500 km.
  • 600 EUR for alle flyvninger utenfor EU/EØS eller over 3 500 km.

Forpleining ved overbookinger

Hvis flyet ditt er forsinket med mer enn to timer, har du krav på forpleining, inkludert kost og losji. Flyselskapet skal sørge for forpleining ved å tilby:


  • Mat og drikke som er rimelig både i forhold til tidspunkt på dagen samt forsinkelsens varighet
  • Hotellovernatting hvis nødvendig
  • Transport mellom hotellet og flyplassen hvis nødvendig
  • To telefonsamtaler, fax eller e-mail

Hvis man som kunde ikke fikk tilbudt forpleining, innkvartering m.m. ved en overbooking, og man derfor har hatt ekstrautgifter forbundet med dette, kan man søke om refusjon av utgifter til mat og hotell m.m. fra flyselskapet.

Krev din kompensasjon Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 5 750 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder
 Vi vinner 98% av sakene
 Risikofritt – enkelt og raskt

Bli med i vårt sosiale medier

Har du allerede en sak?