Flyhjelp-logo-2.png

 

Rettigheter og kompensasjon for overbooket fly

Har du opplevd overbooking eller blitt nektet ombordstigning? Les om dine rettigheter her og finn ut hvilken kompensasjon du kan ha krav på.

Hvis du har blitt nektet ombordstigning på grunn av for eksempel overbooking, kan du ha rett til kompensasjon på opp til 6700 NOK (ca. 675 USD). EU-forordning 261/2004 gjelder ikke bare ved kanselleringer eller forsinkelser, men også hvis du har blitt nektet ombordstigning på grunn av overbooking.


Vi anbefaler å søke profesjonell hjelp for å kreve økonomisk kompensasjon for overbookede fly, med mindre du ønsker å ta juridiske skritt mot flyselskapet, som dessverre ofte avviser krav fra private enkeltpersoner.

Hvis du vil finne ut hvor mye du har krav på, kan du legge inn reisedetaljene dine i vår kompensasjonskalkulator gratis - eller du kan allerede sende inn saken din ved å klikke nedenfor.

Overbooket fly: Alltid husk å kreve dokumentasjon fra flyselskapet!

Før du vurderer dine rettigheter når det gjelder overbooking, er det avgjørende at du kan bevise at du ble nektet ombordstigning på flyet.

Ved kanselleringer mottar du vanligvis en e-post eller SMS som informerer deg om kanselleringen. Dette skjer ikke når du blir nektet ombordstigning. Derfor er det viktig at du aktivt ber om dokumentasjon fra flyselskapet som bekrefter at du ble nektet ombordstigning.

Hvis du har opplevd overbooking, anbefaler vi å henvende deg til flyselskapet ved skranken og be om skriftlig dokumentasjon på avslaget på ombordstigning. Be også om at denne skriftlige dokumentasjonen datert, stemplet og signert.

Hvis du ikke mottar dokumentasjon, risikerer du å miste alle dine rettigheter, inkludert muligheten til å kreve kompensasjon på grunn av overbooking fra flyselskapet. For eksempel vil tjenester som Flyhjelp finne det ekstremt utfordrende å bevise i retten at du ble nektet ombordstigning hvis flyselskapet selv ikke har anerkjent at de nektet deg ved ombordstigningen.

Derfor, husk alltid å kreve skriftlig dokumentasjon som viser at flyselskapet nektet deg ombordstigning!

Hvis du ikke får skriftlig dokumentasjon, kan du også oppfylle bevisbyrden hvis du har vitner. Hvis du hadde familiemedlemmer, kolleger eller andre vitner som kan vitne om hva som ble sagt og gjort, kan det brukes som bevis. 

Hvorfor kan du bli nektet ombordstigning?

For å maksimere inntektene sine selger flyselskaper ofte flere billetter enn det er seter på flyet. De beregner at under en vanlig avgang kan noen passasjerer ikke møte opp på grunn av for eksempel sykdom eller trafikkproblemer. Imidlertid skjer det også at alle passasjerer møter opp, og da må flyselskapet nekte ombordstigning for noen passasjerer. De overbooker flyet med vilje for å maksimere fortjenesten sin.

Det er også tilfeller der det er problemer med flyet, som deretter blir erstattet med et mindre fly med færre seter, som ikke lenger kan romme alle passasjerene flyselskapet har solgt billetter til.

Det kan være veldig frustrerende å bli nektet ombordstigning på et fly når du har en gyldig billett i hånden. Heldigvis har antall overbookinger blitt betydelig redusert etter hvert som EU-forordningen har strammet reglene for flyselskaper. Imidlertid skjer det fortsatt at passasjerer blir nektet mot sin vilje, og i slike tilfeller kan du ha krav på kompensasjon.

Selvfølgelig er det gyldige grunner som kan føre til nektet ombordstigning: 

 • Helse- og sikkerhetsgrunner 
 • Hvis en passasjer er påvirket av alkohol, aggressiv, syk, osv. 
 • Hvis passasjeren ikke har riktige reisedokumenter
 •  

Overbooket fly: Dine rettigheter

Hvis du blir nektet ombordstigning på grunn av overbooking, kan du ha krav på kompensasjon. 

EU-passasjerrettigheter gjelder hvis:

 • Du kan bevise at du ble nektet ombordstigning
 • Du flyr fra ett EU-land til et annet EU-land eller fra et EU-land til et ikke-EU-land
 • Du flyr til eller fra flyplasser utenfor EU med et EU-flyselskap
 • Overbookingen skjer under en mellomlanding utenfor EU, men inngår i en reise som starter i et EU-land, og hele reisen har samme bestillingsnummer
 • Du har sjekket inn på flyplassen senest 45 minutter før planlagt avgang, med mindre flyselskapet har varslet noe annet skriftlig

 

Hvis en passasjer har utgjort en betydelig sikkerhetsrisiko for gjennomføringen av flyturen, har flyselskapet rett til å nekte den personen ombordstigning. I slike situasjoner er flyselskapet fritatt fra å betale kompensasjon, selv om det fortsatt innebærer nektet ombordstigning.

I tillegg har du ikke rett til kompensasjon hvis du, under nektelse av ombordstigning, har inngått en avtale med flyselskapet på grunn av overbooking eller lignende situasjoner. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Hvis du frivillig samtykker til å gi opp plassen din ved overbooking."

 

Hva er dine rettigheter ved overbooking?

Når flyselskapene avviser eller nekter passasjerer ombordstigning, oppstår tre rettigheter som du som passasjer kan velge mellom:

 • Flyselskapet må refundere hele billettprisen, og du har også rett til å avbryte reisen og bli fløyet tilbake til din opprinnelige avreiseplass så snart som mulig av flyselskapet
 • Flyselskapet må omgående ombook reisen til endelig destinasjon (det er flyselskapets plikt å betale for en reise med et annet flyselskap om nødvendig)
 • Ombook reisen til et annet tidspunkt etter eget valg hvis det er ledige seter på flyet

Merk: Når en av de ovennevnte alternativene er valgt, kan valget ikke endres. Derfor bør du utforske alternativene dine før du tar en beslutning.

Når du blir utsatt for overbooking, har du rett til økonomisk kompensasjon og mulige forfriskninger.

Størrelsen på kompensasjonen din for et overbooket fly avhenger av flyavstanden og er delt inn i følgende fire kategorier:

Flyvninger under 1.500 km Flyvninger 1.501 - 3.500 km Flyvninger over 3.500 km mellom EU-lande Flyvninger over 3.500 km til/fra EU-land
2700 NOK 4400 NOK 4400 NOK 6500 NOK

 

I noen tilfeller har flyselskapet rett til å redusere den potensielle kompensasjonen med opptil 50%. Dette kan skje hvis du blir ombooket til en ny avgang og ikke ankommer senere enn:

 • 3 timer (for alle flyvninger under 1 500 km) 
 • 3 timer (for flyvninger over 1 500 km innenfor EU og alle andre flyvninger mellom 1 500 - 3 500 km) 
 • 4 timer (for flyvninger utenfor EU og over 3 500 km)

Forfriskninger etter nektet Ombordstigning

Når du blir nektet ombordstigning, må du kanskje vente i flere timer for å få en annen flyvning. Derfor har du som passasjer rett til forfriskninger i form av mat og drikke hvis ventetiden fra den opprinnelige avgangstiden overskrider 2 timer.

I tillegg er flyselskapet forpliktet til å tilby transport og overnatting på et hotell hvis avreisen din ikke er før neste dag.

Hvis flyselskapet ikke har tilbudt deg de ovennevnte tjenestene, og du for eksempel har kjøpt mat og drikke fra egen lomme, kan du søke om tilbakebetaling av disse ekstrautgiftene fra flyselskapet. Vær oppmerksom på at dette krever at du beholder alle kvitteringer relatert til utgiftene som flyselskapet skal refundere.

Hvis du frivillig samtykker til å gi opp plassen din ved overbooking

De fleste flyselskaper vil be passasjerer om de frivillig ønsker å gi opp plassen sin på flyet, mot kompensasjon som økonomisk kompensasjon, rabattkuponger, oppgradering av sete på neste flyvning eller lignende. Kontant- eller gavekortkompensasjon tilbys vanligvis av flyselskapet som kompensasjon for ikke å ta den planlagte flyvningen. Hvis det ikke er nok passasjerer som frivillig gir opp plassene sine under overbooking, må flyselskapet begynne å nekte ombordstigning for noen passasjerer.

Flyselskaper prøver vanligvis å løse problemer som oppstår på grunn av overbooking. For eksempel kan de avtale med noen passasjerer om å bli ombooket på en annen flyvning, med tilbud om en lavere kompensasjonsbeløp eller andre former for kompensasjon. Flyselskapet kan også tilby refusjon av flybilletten og eventuell kompensasjon. I dette tilfellet er du ansvarlig for din videre reise.

Hvis du har gjort lignende avtaler med flyselskapet og samtykker i å ta en annen flyvning eller motta refusjon for flybilletten, har du ikke rett til ytterligere kompensasjon.

Derfor er det viktig å vurdere om avtalen med flyselskapet oppveier både bryderiet og den økonomiske aspekten for deg.

Når du oppretter en sak hos FlyHjelp, undersøker vi saken din nærmere og innhenter den overbookede fly kompensasjonen du har rett til fra flyselskapet. Det tar bare 3 minutter å opprette saken via skjemaet vårt, og det er helt gratis. 

Hvis Flyhjelp vinner saken, tar Flyhjelp et servicetillegg som maksimalt tilsvarer 30% av den innhentede kompensasjonen / refusjonen. 

 

Hvis det er nødvendig for Flyhjelp å anlegge saken i retten for å få utbetalingen fra flyselskapet, påløper det en rettslig pålagt avgift som tilsvarer maksimalt 15% av den innhentede overbookede flykompensasjonen / refusjonen, da det kreves ekstra arbeid av vår interne rettsavdeling eller eksterne advokater

Du kan se prislisten vår her.

Det er risikofritt for deg, fordi Flyhjelp ikke tar noen avgifter eller gebyrer hvis det ikke utbetales kompensasjon - uansett om saken er brakt inn for retten eller ikke.

Årsak Forsinket ankomsttid Flyvninger under 1 500 km Flyvninger 1 501 - 3 500 km Flyvninger over 3 500 km mellom EU-land Flyvninger over 3 500 km til/fra EU-land
Avlyst* 2 – 3 timer 2700 kr. 1600 kr. 1600 kr. 3300 kr.
Avlyst/Forsinket 3 – 4 timer 2700 kr. 4400 kr. 4400 kr. 3300 kr.
Avlyst/Forsinket Mer enn 4 timer** 2700 kr. 4400 kr. 4400 kr. 6500 kr.
Overbooket   2700 kr. 4400 kr. 4400 kr. 6500 kr.

 

Din rett til kompensasjon for overbookede fly avhenger av flyreisens lengde. Jo lenger du flyr, desto høyere kompensasjon kan du ha rett til. Hvis du er usikker på beløpet du har rett til, kan du enkelt finne det ut med vår kompensasjonskalkulator. Du legger bare inn avgangs- og ankomstflyplass og detaljer om flyselskapet ditt.

Nektet ombordstigning uten rett til kompensasjon

Du har som utgangspunkt rett til kompensasjon for nektet ombordstigning og / eller kompensasjon for overbooket fly, men det kan være tilfeller der dine rettigheter bortfaller.

Nektet ombordstigning på grunn av disse tingene påvirker din rett til kompensasjon:

 • Hvis du ikke kan fremvise gyldig legitimasjon
 • Hvis du mangler gyldig visum eller annen form for innreisetillatelse
 • Hvis du ikke har foretatt innsjekking i tide
 • Sikkerhetsmessige- eller helsemessige årsaker

Er det lovlig å overbooke fly?

Det hender at flyselskaper selger flere billetter enn det er faktisk plass til på flyet. Dette gjør de fordi de regner med at ikke alle passasjerer vil dukke opp til avgangen, for eksempel på grunn av sykdom, trafikk eller andre hindringer. Men noen ganger dukker alle passasjerer likevel opp, og da er flyet til selskapet overbooket, slik at det ikke er plass til alle.

Det er ikke ulovlig for flyselskaper å overbooke sine flyavganger, men det er kommet skjerpede regler på området for å forhindre det og sikre et høyt beskyttelsesnivå for flypassasjerene. Dette er nedskrevet i EU-forordning 261/2004.

Hva kan jeg gjøre for å unngå et overbooket fly?

Du kan aldri gardere deg helt mot et overbooket fly, ettersom antall solgte flybilletter for den aktuelle reisen dikterer om det er snakk om overbooking av fly eller ikke.

Det er imidlertid visse ting du kan gjøre for å minimere risikoen:

 • Vær ved gateområdet i god tid - de siste passasjerene som dukker opp er vanligvis de som ikke kommer med hvis flyet er fullt.
 • Utfør innsjekking så tidlig som mulig, da flyselskapene tidligere har nektet ombordstigning basert på innsjekkingstid.
 • Unngå å fly på populære reisedager, som vanligvis er fredager og lørdager, samt mandag morgener.
 • Fly utenfor høysesongen, for eksempel skoleferier.
 • Reserver setet ditt i god tid - selv om det koster ekstra.
 • Unngå så langt det er mulig mellomlandinger og bestill heller en direkte flyreise når det er mulig.
 • Bli en del av flyselskapets lojalitetsprogram, da selskapene er mindre tilbøyelige til å nekte ombordstigning for lojale passasjerer.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 6 700 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt