Flyhjelp-logo-2.png

Rettigheter ved nektet boarding

Er du blitt nektet boarding? Les om din rett til kompensasjon her

Hvis du er blitt nektet boarding anbefaler vi at du oppsøker profesjonell assistanse til å innhente din økonomiske kompensasjon, med mindre du selv vil ta den juridiske amp mot flyselskapet. Dessverer avviser flyselskapene ofte krav fra privatpersoner.

 

Hvis du vil se hvor mye du er berettiget til og om du er berettiget til kompensasjon kan du inntaste dine reisedetaljer i kompensasjonsberegneren som du finner her eller nederst på siden.

 

Selv om reglene er forholdsvis klare vil flyselskapene ofte være tilbakeholdne med å utbetale kompensasjon, og det kan være vanskelig å få det beløpet du har krav på. Det er flere eksempler på at flyselskapet tilbyr å betale kompensasjonen som en voucher (gavekort) selvom du har rett til å få kompensasjonen utbetalt i kontanter.


Husk alltid å kreve dokumentasjon fra flyselskapet!

Når det skal avgjøres hva du har krav på ved overbooking, er ett av kravene at du kan dokumentere at du ble nektet boarding.

 

Når flyselskapene f.eks. avlyser en afgang vil man normalt motta en mail eller en sms hvor det blir gitt beskjed om avlysningen. Dette skjer ikke når man nektes boarding. Det er derfor veldig viktig at du aktivt krever en form for dokumentasjon fra flyselskapet som bekrefter at du er blitt nektet å boarde flyet.

 

Om du ikke mottar denne dokumentasjonen mister du dine rettigheter til å kreve kompensasjon fra flyselskapet. Flyhjelp vil eksempelvis heller aldri kunne bevise i retten at du som passasjer ble nektet boarding hvis ikke flyselskapet selv har bekreftet at de har avvist deg ved gaten.

 

Husk derfor at du alltid må kreve dokumentasjon som viser at du har blitt nektet boarding.


Hvorfor blir man nektet boarding?

For å maksimere inntjeningen selger flyselskapene ofte flere billetter enn det er seter i flyet. De kalkulerer med at det ved en ordinær flyafgang er enkelte passsjerer som ikke dukker opp på grunn av sykdom, trafikkproblemer osv. Det hender selvfølgelig også at alle passasjerene dukker opp og så er flyselskapet nødt til å nekte passasjerer å komme med på flyet.

 

Det kan være svært frustrerende å bli nektet adgang til et fly når du står med gyldig billett i hånda. Heldigvis er antallet av overbookinger falt betydelig i takt med at EU-forordningen skjerpet reglene overfor flyselskapene. Allikevel hender det fortsatt at passasjerer avvises mot deres vilje, og i disse tilfellene kan du være berettiget til kompensasjon.


Din rett til kompensasjon ved overbooking

Blir du nektet boarding som følge av en overbooking kan du ha rett til kompensasjon. EU's flypassasjerrettigheter gjelder hvis:

 • Du kan dokumentere at du er blitt nektet boarding.
 • Du flyver fra et EU-land til et annet EU-land eller flyr fra et EU-land til et land udenfor EU.
 • Du flyver til og fra flyplasser utenfor EU med et EU-basert flyselskap.
 • Overbookingen skjer på en mellomlanding utenfor EU, men som en del av en reise som starter i et EU-land og har samme bookingreferansenummer hele reisen.
 • Du er sjekket inn i lufthavnen senest 45 minutter innen planlagt avreise, med mindre flyselskapet skriftlig har meddelt om noe annet.

 

Hvis man som passasjer har utgjort en betydelig sikkerhetsrisiko for gjennomføring av flyvningen, har flyselskapet rett til å nekte personen å boarde flyet. I disse situasjonene er flyselskapet fritatt fra å utbetale kompensasjon.

 

Du er heller ikke berettiget til kompensasjon hvis du inngår en avtale med flyselskapet etter å ha blitt nektet boarding. Du kan lese mer om dette i avsnittet "hvis du frivillig aksepterer å gi fra deg setet".


Hva har du ret til?

Når flyselskapet avviser eller nekter passasjerer boarding oppstår det tre muligheter for kompensasjon som du som flypassasjer kan velge mellom:

 • Flyselskapet skal refundere hele billettprisen - og du har også rett til å avbryte reisen bli bragt tilbake til startpunktet på reisen, hvis det er mulig for flyselskapet.
 • Flyselskapet skal ombooke reisen til den endelige destinasjon så snart det er mulig. (Det er flyselskapets plikt å betale for reisen med et annet flyselskap hvis dette er aktuelt).
 • Ombooke reisen til et annet tidspunkt etter eget valg - hvis et er ledige plasser på avgangen.

 

OBS: Når du først har valgt ett av alternativene over, er det ikke mulig å endre valg.


Når du utsettes for en overbooking har du også rett til en økonomisk kompensasjon og mat/drikke og hotell

Størrelsen på din kompensasjon avhenger av distansen og deles inn i følgende kategorier:

 • En flygning på 1500 km eller kortere:                          250 EUR
 • En flygning på mellom 1500 og 3500 km:                   400 EUR
 • En flygning på over 3500 km mellom EU-land:           400 EUR
 • En flygning på over 3500 km til/fra Eu-land:                600 EUR

 

I noen tilfeller har flyselskapet rett til å redusere den potensielle kompensasjonen med opptil 50%. Dette kan skje hvis du ombookes til en ny avgang og ikke ankommer senere enn:

 • 3 timer (for alle flygninger under 1500 km)
 • 3 timer (for flygninger over 1500 km innenfor EU og alle andre flygninger på mellom 1500-3500 km)
 • 4 timer (for flygninger utenfor EU og over 3500 km)


Forpleining ved overbooking

Når man nektes boarding kan man oppleve å skulle vente en del timer på å reist med en annen avgang. Derfor har man rett til forpleining som mat og drikke hvis ventetiden overstiger 2 timer etter planlagt avgangstidspunkt.

 

Flyselskapet har også plikt til å sørge for transport og innlosjering på hotell hvis din avgang først er dagen etter.

 

Hvis flyselskapet ikke tilbyr ovennevnte, og du så kjøper mat og drikke for egen regning, kan du søke om å få disse ekstraomkostningene dekket av flyselskapet. Det er viktig at du beholder gyldige kjøpskvitteringer for alle utgifter som du ønsker å få refundert fra flyselskapet.


Hvis du frivillig aksepterer å gi avkall på ditt sete

De fleste flyselskaper vil spørre passasjerene om de frivillig vil gi avkall på sitt sete i flyet mot en godtgjørelse i form av kompensasjon, rabattkupong, oppgradering av sete på neste avgang eller lignende.

 

En kontantytelse eller rabattkupong tilbys ofte av flyselskapet som en kompensation for at du ikke kommer med den planlagte avgangen.

 

Flyselskapene pleier ofte å løse de problemene som oppstår i forbindelse med en overbooking ved å avtale med noen av passasjerene at det blir ombooket til en annen avgang mot et lavere kompensasjonsbeløp eller en form for godtgjørelse.
Flyselskapet kan også tilby refusjon av flybilletter og eventuell kompensasjon. Aksepterer du refusjon eller kompensasjon er du så selv ansvarlig for din videre reise.

 

Såfremt man har inngått lignende avtaler med flyselskapet og takket ja til tilbudet om å bli booket om til en annen avgang eller refusjon av flybilletten er man ikke berettiget til ytterligere kompensasjon.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 6 700 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt