Flyhjelp-logo-2.png

 

Prinsipperklæring for Medien Union GmbH Ludwigshafen

Vår forretningsvirksomhet er i harmoni med vårt ansvar for mennesker og miljø!

Medien Union GmbH Ludwigshafen og dets søster-, datter- og underdatterselskaper forplikter seg til å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Denne forpliktelsen innebærer at virksomheten er forpliktet til å forhindre brudd på menneskerettighetene i sin egen leverandør- og verdikjede. Respekt for menneskerettighetene er basert på troen på at respekt, rettferdighet, tillit og omtanke for svakere parter er viktig for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse. Disse verdiene omfatter også å stå opp for demokrati, toleranse og like muligheter..

Medien Union vil, innenfor rammen av sine muligheter, arbeide både innenfor konsernet og med forretningspartnere for å sikre at menneskerettighetene respekteres og at aktsomhetsvurderinger i henhold til menneskerettighetene overholdes.

https://www.medien-union.de/compliance/

 

 

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 6 700 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt