Flyhjelp-logo-2.png

 

Rettigheter ved mistet flyforbindelse

 

Rakk du ikke ditt fly videre? Les om dine rettigheter til kompensasjon her

I henhold til forordningen, har flypassasjerer som utgangspunkt rett til kompensasjon etter standardiserte satser, hvis man på grunn av en forsinkelse fra avgangsflyplassen ikke når flyforbindelsen.

Forskjellen mellom det planlagte og det aktuelle ankomsttidspunkt på sluttdestinasjonen må være over 3 timer. Hvis dette er tilfelle, kan flypassasjerene ha rett til kompensasjon på henholdsvis 250 EUR, 400 EUR eller 600 EUR avhengig av flydistansen.

Hvis du ønsker å vite om du har rett til kompensasjon for mistet flyforbindelse, og hvor mye du er berettiget til, kan du fylle ut opplysningene dine i kompensasjons-kalkulatoren vår som du finner på forsiden eller nederst på denne siden.

Forpleining ved mistet flyforbindelse


Som passasjer har du også rett til forpleining hvis den samlede forsinkelse overstiger 2 timer. Om du har hatt utgifter i form av mat, drikke, transport mellom flyplass og hotell, eller telefonsamtale, har du rett til å få dekket dette av flyselskapet, så lenge du har kvitteringer for utgiftene. 


Har du mistet flyforbindelsen sent på kvelden eller om natten, har du rett til å bli innlosjert på et hotell på flyselskapets regning dersom neste fly har avreise mye senere. Hvis du har mistet flyforbindelsen ved en mellomlanding og er blitt tilbudt ny avreise 3 timer etterpå, kan du ikke kreve innkvartering.

Hvis videre avreise først er mulig dagen etter, kan du ha krav på det.


Husk å ta vare på kvitteringene for alt du kjøper. Vi har mulighet til å få flyselskapet til å refundere utgiftene i henhold til dine rettigheter på bakgrunn av forsinkelsens varighet. Vær oppmerksom på at ditt forbruk skal være innenfor det som man med rimelighet kan forvente.

Du bør derfor ikke innkvartere deg på et 5-stjerners hotell, hvis det er et 3-stjerners i umiddelbar nærhet, eller du kan nøye deg med en sandwich fremfor en stor, flott middag. I ovennevnte tilfeller, kan du vanligvis kun få refundert en viss andel av utgiftene.

Ekstraordinære omstendigheter i forbindelse med mellomlanding


I henhold til EU-forordningen er man ikke berettiget til kompensasjon, hvis flyforsinkelsen fra avgangsflyplassen er forårsaket av «ekstraordinære omstendigheter» som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var utført av flyselskapet.


Slike ekstraordinære omstendigheter kan f.eks være:

  • Streiker på flyplassen
  • Ekstraordinære værforhold (værforhold som utgjør en sikkerhetsrisiko)
  • Terror/militærkupp (omstendigheter som utgjør en trussel mot offentlig sikkerhet)
  • Restriksjoner, utgang- eller flyveforbud fra flygelederene (Air Traffic Control)
  • Passasjerers akutte sykdom eller illebefinnende
  • Bird strikes

Her er eksempler på omstendigheter som ikke anses som «ekstraordinære omstendigheter»:

  • Tekniske problemer
  • Mannskapsmangel

Hvis mistet forbindelsesflyet ved en mellomlanding pga. en forsinkelse, kan har man selvsagt rett til få omlagt reisen, slik at man ankommer den endelige ankomstflyplassen ved første gitte mulighet. Alternativt kan man selv kjøpe en ny reise gjennom et annet flyselskap. Man er da berettiget til å få dekket prisdifferansen mellom den opprinnelige reise og den nye reise.

 

Hvis du ønsker hjelp vedrørende din sak, er du velkommen til å skrive oss på [email protected].

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 5 750 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt