Flyhjelp-logo-2.png

Rettigheter ved mistet bagasje

Har flyselskapet rotet bort din bagasje? Les om dine rettigheter for erstatning her

Vanligvis dekker reiseforsikringen erstatning for forsinket, bortkommet eller skadet bagasje. Hvis man har reiseforsikring, bør man derfor forhøre seg med dem for å få utbetalt erstatning.

 

Om man ikke har tegnet reiseforsikring, eller reiseforsikringen ikke dekker bestemte forhold, er det mulig å få hjelp fra Forbruker Europa som kan gi råd til passasjeren om hvordan man kan få erstatning fra flyselskapet.

Rettigheter ved forsinket eller bortkommet bagasje


For å være berettiget kompensasjon, må man sende en skriftlig klage til flyselskapet senest 21 dager etter at man har mottatt sin bagasje. I klagen skal man kreve kompensasjon for alle utgifter som man har hatt i forbindelse med forsinkelsen og/eller skaden på ens bagasje.


Ved innsendelse av krav om erstatning til flyselskapet, bør man legge ved dokumentasjon på rimelige dekningskjøp, og forsøke på best mulig vis å skaffe en PIR-rapport (Property Irregularity Report) på flyplassen, som dokumentasjon på skadet/ forsinket/forsvunnet bagasje. PIR-rapporten kan vanligvis hentes i flyselskapets skranke i ankomstterminalen.

Dekningskjøp ved forsinket eller bortkommet bagasje


Du har krav på å få utgifter til rimelige nødvendigheter refundert når bagasjen er forsinket eller bortkommet. Rimelige nødvendigheter kan f. eks være undertøy, t-skjorter, medisin, mobil- eller pc lader. I definisjonen av rimelige nødvendigheter bør man ta i betraktning reisens omstendigheter. Hvis du f.eks. skal i et forretningsmøte, bryllup eller begravelse, kan f.eks. leie av dress/kjole også aksepteres.

 

Det er viktig at man ikke gjør overdrevne dekningskjøp og kun holder seg til det som er behovet. Du kan alltid kreve å få dekket rimelige utgifter til dekningskjøp fra reiseforsikringen eller flyselskapet. Hvor mye man som passasjer er berettiget til i dekningskjøp, avhenger av hvor lenge bagasjen har vært forsvunnet og hvor du reiser til. I tillegg til å få refundert dekningskjøpet, kan passasjeren søke om erstatning på opptil 10 000 kr for bagasje som ikke er kommet frem.

 

Selv om bagasjen av og til aldri kommer frem eller blir forsinket, viser luftfartsinformasjonsselskapet SITA’s rapport at det i 2015 kun var 7,3 bagasjeproblemer per 1000 flypassasjerreisende (tilsvarende 0,73%). Flyselskapene har lært av de mange erstatningskravene pga. bagasjeproblemer, og i dag er det derfor mer unntaket enn regelen at flyselskapene roter bort eller skader passasjerenes bagasje.

Gode råd ved forsinket eller skadet bagasje:

  • Få alltid en PIR-rapport på flyplassen som dokumenterer at bagasjen er forsinket/forsvunnet.
  • Unngå å gjøre dyre dekningskjøp (kjøp det som er rimelig og nødvendig).
  • Spar på kvitteringene for utgiftene dine, slik at disse senere kan bli refundert.
  • Undersøk alltid om reiseforsikringen din dekker tapet før du retter kravet direkte mot flyselskapet.

 

Visste du for øvrig at hvis flyet ditt ble forsinket med mer enn 3 timer eller kansellert, at du kan være berettiget til økonomisk kompensasjon på opptil 600 EUR? Les alt om flypassasjerers rettigheter her.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 6 700 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt