Flyhjelp-logo-2.png

 

Kompensasjon for mistet eller forsinket bagasje

Har flyselskapet mistet bagasjen din? Eller er den forsinket? Lær mer om dine rettigheter når det gjelder kompensasjon for mistet eller forsinket bagasje her.

 

Vanligvis dekker reiseforsikringen din forsinket, mistet eller skadet bagasje. Hvis du har reiseforsikring, bør du ta kontakt med dem for å få kompensasjon. Reiseforsikringen din dekker ofte et høyere beløp enn kompensasjonen flyselskapet betaler for forsinket eller mistet bagasje.


Hvis du ikke er dekket av en reiseforsikring, kan du søke hjelp fra European Consumer Centre (ECC), som kan gi råd og hjelpe deg med å få kompensasjon fra flyselskapet.

Dessverre er det ikke bare bagasjen din som kan bli forsinket på flyreisen. Hos Flyhjelp er vi her for å hjelpe deg hvis du har opplevd flyforsinkelser eller kanselleringer, slik at du får kompensasjonen du har rett på.

Flyhjelp kan dessverre ikke hjelpe med saker som handler om ekstrautgifter til for eksempel mat og hotell, eller mistet og skadet bagasje. Men vi vil gjerne veilede flypassasjerer på best mulig måte. 

Rettigheter ved forsinket eller mistet bagasje 

For å ha rett på kompensasjon må du sende inn en skriftlig klage til flyselskapet innen 21 dager etter at du har mottatt bagasjen din. I klagen din kan du kreve kompensasjon for utgiftene du har hatt på grunn av forsinkelsen og/eller skaden på bagasjen din.

Når du sender inn kravet til flyselskapet må du legge ved dokumentasjon for rimelige erstatningskjøp og, om mulig, en Property Irregularity Report (PIR) fra flyplassen som bevis på at bagasjen din er skadet/forsinket/mistet. Du kan vanligvis få en PIR-rapport ved flyselskapets skranke i ankomstterminalen.

Hva er en PIR-rapport, og hvordan får jeg en?

Du har landet på flyplassen og venter tålmodig på kofferten din. Men den har ikke kommet - hva gjør du?

Så snart du innser at bagasjen din ikke kommer, eller hvis du har blitt informert på forhånd om forsinket bagasje, må du kontakte enten flyselskapet eller de som håndterer bagasjen på flyplassen. De vil fylle ut en PIR-rapport for deg. 

En PIR-rapport (Property Irregularity Report) er beviset ditt på at bagasjen din er forsinket og er nødvendig for at du skal kunne motta kompensasjon.

Det er viktig å få utfylt PIR-rapporten umiddelbart før du forlater flyplassen. Hvis du ikke gjør dette, må du komme tilbake til flyplassen innen 7 dager for å få den utfylt 

PIR-rapporten har et unikt saksnummer, som gjør at den tapte bagasjen kan spores. Du kan kontakte flyselskapet, som deretter kan spore bagasjen, eller du kan bruke nettsiden WorldTracer.aero, som brukes av mer enn 2800 flyplasser.

Du kan fortsette reisen som planlagt selv om bagasjen din er forsinket. Du må bare dekke nødvendige utgifter selv til du får den forsinkede bagasjen igjen. Det er nemlig mulig å kreve tilbakebetaling for utgiftene senere.

Når bør jeg rapportere bagasjen min som forsinket?

Så snart du vet at bagasjen din er forsinket, må du kontakte flyselskapet eller de som håndterer bagasjen på flyplassen. De vil fylle ut en PIR-rapport, som nevnt ovenfor. 

Jo før du rapporterer forsinket bagasje, jo raskere kan flyselskapet begynne å spore den. Derfor er det avgjørende å rapportere forsinket bagasje så raskt som mulig.  

Forsinket bagasje: Hvor mye kan jeg kjøpe?

Som flypassasjer har du rett til å kjøpe det du trenger hvis bagasjen din er forsinket eller mistet. Dette kan inkludere undertøy, t-skjorter, medisiner, mobiltelefon- eller lader. Hvis du må delta i et forretningsmøte, bryllup eller begravelse, vil det også være akseptabelt å, for eksempel, leie en dress. 

Kjøp kun innenfor en rimelig grense ved forsinket bagasje.

Det er viktig å ikke gjøre urimelig store kjøp, men å holde det på et nivå som dekker dine grunnleggende behov. Rimelige utgifter for erstatningskjøp kan alltid kreves fra reiseforsikringen din eller flyselskapet. Hvor mye penger du har rett til å bruke avhenger av hvor lenge bagasjen har vært borte og reisemålet ditt. I tillegg til å få dekket utgiftene, kan du kreve kompensasjon på opptil 15.000-16.000 kr. for bagasje som ikke har kommet frem. 

Når kan jeg søke om kompensasjon for forsinket bagasje?

Du har 21 dager på deg til å kreve kompensasjon for forsinket bagasje. Perioden starter fra dagen du mottar den forsinkede bagasjen. Kompensasjonen dekker altså bare perioden du var uten kofferten din. 

Når du krever kompensasjon for forsinket bagasje, er det viktig å legge ved alle kvitteringer og annen relevant dokumentasjon. 

Når regnes bagasjen som mistet?

Hvis du ikke har mottatt bagasjen din innen 21 dager etter at du har fått en PIR-rapport, vil den bli betraktet som en mistet koffert.

Da må du ta skriftlig kontakt med flyselskapet. Du kan ikke forvente at flyselskapet tar kontakt med deg så snart bagasjen din betraktes som mistet.

Mistet Bagasje: kompensasjon

Som nevnt tidligere, anses bagasjen din som mistet hvis den ikke har kommet innen 21 dager. Du kan da søke om kompensasjon for den mistede bagasjen.

Hvis du søker om kompensasjon for mistet bagasje fra flyselskapet, må dette følge de internasjonale reglene i henhold til Montreal-konvensjonen, som sier at du kan kreve å få dekket bagasjens verdi av flyselskapet på opptil 1300 euro. Størrelsen på kompensasjonen avhenger selvfølgelig av en vurdering av ditt spesifikke tap. 

Forsikringen din dekker imidlertid ofte et mye høyere beløp enn det flyselskapet gjør. Det vil vanligvis være din innbo- eller reiseforsikring som dekker dette. Det spesifikke beløpet du kan få tilbake avhenger av forsikringsselskapet ditt og forsikringsavtalen din. Kontakt forsikringsselskapet ditt for mer informasjon.

Når bør jeg rapportere bagasjen min som mistet?

Du bør rapportere din forsinkede bagasje i det øyeblikket du lander på flyplassen. Hvis kofferten din ikke er funnet etter 21 dager, vil den anses som mistet bagasje. Da må du kontakte flyselskapet skriftlig og rapportere det.

Mistet eller forsinket bagasje på returreisen 

Hvis bagasjen din er forsinket på utreisen, har du rett til å få dekket utgiftene knyttet til dette. Hvis bagasjen er forsinket på returreisen, kan det imidlertid være andre regler for kompensasjon.

Akkurat som på utreisen, bør du kontakte flyselskapet eller de som håndterer bagasjen på flyplassen for å rapportere den som forsinket. Her vil du motta en PIR-rapport.

Du har rett til å få dekket utgiftene knyttet til den forsinkede bagasjen, men du bør være oppmerksom på at flyselskapet vil anta at du har de mest nødvendige tingene hjemme. Du kan kontakte enten flyselskapet eller forsikringsselskapet ditt for å finne ut hva som anses som nødvendigheter når du har returnert hjem.

Hvis bagasjen din ikke har kommet etter 21 dager etter returreisen, vil den bli betraktet som mistet bagasje, og du kan søke om kompensasjon. Kompensasjon for mistet bagasje på returreisen følger de samme reglene som på utreisen.

Hva gjør jeg med skadet bagasje, og når bør det rapporteres? 

Hvis kofferten eller bagasjen din er skadet ved ankomst, kan du også kreve kompensasjon.

Du bør rapportere skadene til enten flyselskapet ditt eller de som håndterer bagasjen på flyplassen så fort som mulig, senest 7 dager etter at du mottok bagasjen. Når du rapporterer skaden, vil du motta en PIR-rapport.

For skadet bagasje bør du sende en skriftlig klage til flyselskapet innen 7 dager. Klagen skal inkludere PIR-rapporten og dokumentasjon for gjenstander du kanskje har måttet erstatte.  

Klagen bør også spesifisere når du vil ha kompensasjonen for skadet bagasje utbetalt, da det ikke er regler som spesifiserer hvor fort pengene skal betales ut.

Flyselskapet skal dekke utgiftene til reparasjoner av innholdet og/eller en ny koffert. Hvis skaden på innholdet ikke kan repareres, må flyselskapet erstatte det. 

Vær oppmerksom på at flyselskapet ikke er forpliktet til å dekke skadet bagasje hvis det er bulker, riper eller merker. De er heller ikke forpliktet til å erstatte skader som er selvforskyldte eller på grunn av feil på kofferten før avreise.

Du kan også rapportere skaden til forsikringsselskapet ditt. Husk å legge ved PIR-rapporten som dokumentasjon og kontakt flyselskapet skriftlig senest 7 dager etter landing.

Mistet eller forsinket bagasje gjennom din reiseforsikring 

For forsinket bagasje:

Ditt forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige kjøp, slik at du kan fortsette reisen din til du mottar kofferten din. Husk å lagre alle kvitteringer og unngå å kjøpe dyre ting, da disse kanskje ikke blir dekket.

Noen forsikringsselskaper dekker ikke forsinket bagasje på returreisen.Ta alltid kontakt med forsikringsselskapet ditt for kompensasjon for forsinket bagasje. De kan også gi informasjon om hvor mye du kan få dekket, rapporteringsprosedyrer og så videre.

For mistet bagasje:

Ditt forsikringsselskap kan dekke rimelige og nødvendige utgifter, slik at du kan starte reisen. Hvis det er en mistet koffert, vil reiseforsikringen din dekke det.

Hvis det er en stjålet koffert, vil ofte innboforsikringen dekke det. Husk en politirapport som bekrefter tyveriet. 

Ta alltid kontakt med forsikringsselskapet ditt for kompensasjon for mistet bagasje. De kan også svare på spørsmål angående hvor mye du kan få dekket, rapporteringsprosedyrer og så videre.

Kompensasjon for mistet eller forsinket bagasje gjennom flyselskapet

Hvis du ikke har reiseforsikring, kan du få kompensasjon for mistet eller forsinket bagasje gjennom det flyselskapet du fløy med.

Du må rapportere din forsinkede bagasje umiddelbart på flyplassen. Når du mottar bagasjen din igjen, må du sende inn ditt kompensasjonskrav senest 21 dager etter. Husk å ta vare på alle kvitteringer og dokumenter, inkludert PIR-rapporten. Hvis bagasjen din ikke ankommer innen 21 dager, anses den som mistet bagasje, og da kan du sende inn en skriftlig klage. 

Når du søker om kompensasjon for forsinket eller mistet bagasje gjennom flyselskapet, er de underlagt Montreal-konvensjonen, som dekker opptil 15.000-16.000 kr. per person. Det vil likevel bli gjort en vurdering som samsvarer med verdien av innholdet og kofferten. Du kan ikke motta kompensasjon høyere enn 15.000-16.000 kr. per person fra flyselskapet, så du bør vurdere om det er verdt å få en forsikring før avreise. 

Hendelser med forsinket eller mistet bagasje er heldigvis sjeldne 

Hendelser med forsinket eller mistet bagasje er relativt sjeldne. Ifølge rapporten fra flyinformasjonsselskapet SITA var det bare 7,3 bagasjeutfordringer per 1000 reisende i 2015 (tilsvarende 0,73 %). Flyselskapene har lært av de mange kompensasjonskravene for uregelmessigheter med bagasje, og i dag er det relativt sjelden at flyselskapene gjør feil med passasjerenes bagasje.

4 Tips for forsinket eller skadet bagasje:

  • Alltid få en PIR-rapport på flyplassen, som dokumenterer at bagasjen er forsinket/mistet
  • Unngå å gjøre dyre kjøp som erstatning (kjøp det som er rimelig og nødvendig)
  • Oppbevar kvitteringer for dine utgifter slik at du senere kan få dem refundert
  • Sjekk alltid om reiseforsikringen din dekker tapet før du leverer en klage direkte til flyselskapet

Visste du at hvis flyet ditt ble forsinket med mer enn 3 timer eller flyvningen ble kansellert, kan du ha rett på kompensasjon på opptil 600 EUR? Les alt om passasjerrettigheter.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 6 700 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt