Flyhjelp-logo-2.png

Ekstrautgifter ved flyforsinkelse eller kansellering

Les om dine rettigheter til refusjon av ekstrautgifter her

 

OBS: Flyhjelp behandler ikke krav om ekstraomkostninger. Under finner du informasjon om flypassasjerenes rettigheter i tilfelle det oppstår ekstraomkostninger i forbindelse med en flyforsinkelse eller avlysning.

Hvis uhellet er ute og din flyavgang er forsinket eller kansellert, har du – i tillegg til din egentlige kompensasjon – muligens krav på å få dekket utgifter til mat, drikke, transport og hotellopphold. Det kan imidlertid være vanskelig å vite nøyaktig hva man har rett til å få dekket, og vi har derfor forsøkt å oppsummere det her.

 

Hva har jeg krav på under forsinkelsen?


I utgangspunktet har du rett til kompensasjon for en flyforsinkelse når ankomsten minimum 3 timer forsinket, men faktisk har du også rettigheter som du bør kjenne til så snart avgangen er mer enn 2 timer forsinket. Etter 2 timers forsinkelse skal du tilbys muligheten til å sende e-poster eller gjennomføre 2 telefonsamtaler.


Flyselskapet plikter også å sørge for forpleining. Faktisk har du ved kortere flyreiser krav på forpleining allerede etter 2 timer, og etter 3 timer på lengre flyreiser. 


Du har rett til kompensasjon hvis du blir mer enn 3 timer forsinket, men visste du at du også har rett til refusjon av ekstrautgifter?

Forpleining ved flyforsinkelser og kanselleringer


Forordningen sier at du kan kreve forpleining ved:


  • Flyreiser på maks 1.500 km - 2 timers forsinkelse
  • Flyreiser på mellom 1.500 km og 3.500 km innenfor EU - 3 timers forsinkelse
  • Flyreiser på mer enn 3.500 km utenfor EU - 4 timers forsinkelse


Du kan forvente å få dekket måltider innenfor et rimelig prisnivå. På en norsk flyplass vil det vanligvis være mellom 100 og 160 NOK per person. Du får ikke dekket alkohol, sigaretter og matvarer som er dyrere. For at vi skal få dine utgifter refundert hos flyselskapet, må du huske å spare på alle kvitteringer.

Overnatting ved flyforsinkelser


Hvis forsinkelsen er av en slik karakter at du får behov for overnatting, kan du kreve at flyselskapet betaler for hotellovernatting og evt. transport til og fra hotellet. Her er det igjen viktig at du velger et hotell i en fornuftig prisklasse, da du ellers kan risikere at flyselskapet nekter å refundere dine utgifter eller kun vil påta seg deler av kostnadene.


I utgangspunktet er det ingen faste retningslinjer for når du har krav på hotellovernatting ved forsinkelser eller kanselleringer. I en situasjon hvor flyet ditt ikke er dukket opp sent på kvelden, og det vel og merke ikke enda er planlagt et tidspunkt for boarding, vil du typisk ha mulighet for å innlosjere deg på et hotell i umiddelbar nærhet av flyplassen.


Vi anbefaler alltid at du forsøker å oppnå kontakt med en representant for flyselskapet før du innlosjerer deg på et hotell. Den ansatte hos flyselskapet vil kunne orientere deg om når ditt fly forventes ankommet, og kan gi deg veiledning i forhold til hvilket hotell du bør velge.

Reiseavbrytelse ved forsinkelser


Hvis forsinkelsen eller kanselleringen er av lengre varighet enn 5 timer, kan du alternativt velge å avbryte reisen og få refundert reisens pris. I så fall har du ikke lenger krav på omlegging av reisen.


Selv om du velger å avbryte reisen og får reisens pris refundert, mister du ikke kompensasjonsretten av den grunn. Dersom forsinkelsen eller kanselleringen gir deg rett til kompensasjon, har du fortsatt mulighet for å gjøre kravet ditt gjeldene ovenfor flyselskapet. Ved å fylle ut opplysninger om forsinkelsen i vår kompensasjon-kalkulator kan du hurtig få en indikasjon på hvor stort beløp du har krav på.


Dine rettigheter som flypassasjer er regulert gjennom EU-forordning 261/2004. Forordningen er gjeldende når du flyr innen eller fra Europa, eller til Europa med et EU-selskap.

OBS: Flyhjelp behandler ikke krav om ekstraomkostninger. Under finner du informasjon om flypassasjerenes rettigheter i tilfelle det oppstår ekstraomkostninger i forbindelse med en flyforsinkelse eller avlysning.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 6 700 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt