Flyhjelp-logo-2.png

 

Rettigheter ved flyforsinkelser

 

Var flyet forsinket? Les om dine rettigheter til kompensasjon her

Har du vært ute for en flyforsinkelse i løpet av de siste 3 årene? Da har du mulighet til å få opptil 5 750 kr i økonomisk kompensasjon. Vi i Flyhjelp er eksperter på flypassasjerers rettigheter, og kan hjelpe deg med å innhente den kompensasjonen du har krav på i henhold til EU-forordning 261/2004.

Er du i tvil om hvorvidt du har rett på en kompensasjon, og i så fall hvor mye? Les videre for mer informasjon om dine rettigheter.

Økonomisk kompensasjon ved flyforsinkelser


Passasjerers rett til økonomisk kompensasjon ved flyforsinkelser fremgår ikke direkte av forordningen, men har blitt etablert gjennom rettspraksis. En forsinkelse på mer enn 3 timer sidestilles med en kansellering i forhold til retten til kompensasjon.


Forsinkelsens varighet beregnes med utgangspunkt i differansen mellom den planlagte og den faktiske ankomsttid til reisens endelige destinasjon. Du anses som ankommet idet flyet åpner dørene slik at passasjerene har mulighet til å stige ut av flyet.


Passasjerer som reiser innenfor, eller fra EU/EØS-området, eller til EU/EØS-området med et EU/EØS-flyselskap, er dekket av forordningen. Hvis du reiser fra USA til f.eks. Dubai, er du ikke dekket av forordningen, og har dermed ikke krav på kompensasjon selv om flyet er forsinket med mer enn 3 timer. Det samme gjelder om du flyr fra en flyplass utenfor EU/EØS-området og inn til en EU/EØS destinasjon med et flyselskap som ikke er registrert i et EU/EØS-land. 

Kompensasjonens størrelse


Kompensasjonens størrelse avhenger av distansen, og er inndelt i tre kategorier som tilsvarer henholdsvis 250, 400 og 600 euro. Jo lengre du flyr, desto høyere kompensasjon kan du ha krav på. Hvis du er i tvil om hvor mye du har krav på, kan du finne svaret med vår kalkulator. hvor du enkelt taster inn avgang- og ankomstflyplass, samt detaljer om flyselskapet og forsinkelsen.


Passasjerene er imidlertid ikke berettiget kompensasjon, hvis forsinkelsen skyldes «ekstraordinære omstendigheter» som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var utført av flyselskapet.


Slike ekstraordinære omstendigheter inkluderer bl.a. følgende:

  • Enkelte typer streiker (streik blant flybesetningen kan imidlertid gi kompensasjon)
  • Ekstraordinære værforhold (værforhold som utgjør en sikkerhetsrisiko)
  • Terror/militærkupp (omstendigheter som utgjør en trussel mot offentlig sikkerhet)
  • Restriksjoner pålagt av flyplassen/luftfartsmyndighetene (Air Traffic Control)
  • Akutt sykdom eller illebefinnende hos passasjerer 


Her er en liste over omstendigheter som ikke anses som «ekstraordinære omstendigheter»:

  • Tekniske problemer
  • Mangel på besetning
  • Mangel på tilgjengelige flymaskiner


Man skal imidlertid være oppmerksom på at flyselskapene ofte klassifiserer årsaken til forsinkelsen som en «ekstraordinær omstendighet» for å unngå å betale kompensasjon, selv om årsaken reelt sett var innenfor flyselskapets ansvarsområde. Vi ser regelmessig at flyselskaper avviser gyldige krav (f.eks. ved å skylde på dårlige værforhold, selv om været var godt), og vi anbefaler deg derfor alltid å søke juridisk rådgivning dersom du er uenig med flyselskapets vurdering.


Ønsker du å undersøke om du er berettiget til en økonomisk kompensasjon? Fyll inn opplysningene om din reise i vår kalkulator og få raskt svar. Du er også velkommen til å skrive oss på [email protected]. Du finner opplysninger om våre telefontider nederst på siden.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 5 750 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt