Flyhjelp-logo-2.png

Flyhjelps personvernvilkår


Ved å akseptere følgende betingelser for behandling av dine personopplysninger, erklærer du samtidig at du er over 16 år. Er du under 16 år, og ønsker å starte en sak hos oss, ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice.

Prinsipper:

Det er viktig for oss at personopplysningene dine oppbevares trygt og konfidensielt. Flyhjelp ApS garanterer at personopplysningene dine blir behandlet i overensstemmelse med EUs gjeldende regler for håndtering av personopplysninger (EU-forordning 2016/679). Behandlingen av opplysningene dine er basert på følgende databeskyttelsesprinsipper:

- Personopplysninger håndteres lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
- Innhenting av personopplysninger gjøres utelukkende for spesifikke angitte og legitime formål, og viderebehandles ikke på en måte som er uforenelig med disse formål
- Innhentede personopplysninger skal være tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen.
- Personopplysningene skal være korrekte, og om nødvendig, holdes oppdatert.
- Personopplysningene oppbevares utelukkende i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålet som opplysningene er innhentet for.
- Virksomheten sikrer at personopplysningene håndteres sikkert gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Når du oppretter en sak hos Flyhjelp, blir du bedt om å oppgi følgende opplysninger om deg selv og dine medreisende:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-post
- Bookingnummer
- Fullmakt
- Bankopplysninger

Ovennevnte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne behandle din sak.

I noen tilfeller vil du også bli bedt om å sende en kopi av bilde-ID, da enkelte flyselskaper krever dette for å behandle kravet om kompensasjon. Hvis saken din skal for retten, vil du muligvis også bli bedt om å oppgi personnummeret ditt, avhengig av hvilket land saken din skal opp i.

For å tilpasse og forbedre vårt innhold, og for å øke verdien av annonsene som vises på siden, innhentes det opplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt.

Hvorfor innhentes personopplysninger?

Hovedformålet med innhenting av personopplysninger er at Flyhjelp skal kunne innhente kompensasjon hos flyselskapet på dine vegne. I tillegg bruker vi opplysningene for å optimere vår service og vårt innhold. Etter saken er avsluttet vil opplysningene dine bli brukt til statistiske formål.

Bankopplysningene dine vil utelukkende bli brukt til å utbetale din kompensasjon. I noen tilfeller vil flyselskapet utbetale direkte til deg – I slike tilfeller vil bankopplysningene dine bli overlevert til flyselskapet. Hverken Flyhjelp, Flyhjelps samarbeidspartnere eller flyselskapene har tilgang til å trekke penger fra kontoen din.

Hvordan lagres og behandles personopplysningene dine?

Personopplysninger brukes utelukkende til det formål de er innhentet for, og lagres kun så lenge som nødvendig for dette formål.

Flyhjelp lagrer personopplysningene dine kun i den perioden som er nødvendig for å behandle din sak. Etter saken er avsluttet, oppbevarer vi opplysningene dine i ytterligere 3 år, og deretter vil alle opplysninger som kan knyttes til deg som person bli slettet fra vårt system.

Flyhjelp har foretatt de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine oppbevares trygt, herunder at opplysningene dine ikke utilsiktet eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, tapt, svekket, eller at utenforstående får kjennskap til dem, eller ellers behandles i strid med lovgivningen. Utenforstående kan ikke skaffe seg tilgang til disse opplysningene.

Deling av data med tredjepart

For å kunne innhente kompensasjon på dine vegne, er det nødvendig å oppgi personopplysningene dine til flyselskapet som kravet rettes mot. Hvis flyselskapet ikke aksepterer kravet om kompensasjon, kan det også bli nødvendig å dele personopplysningene dine med domstol, et nasjonalt håndehevelsesorgan og våre advokater. I tillegg deles dine data med enkelte samarbeidspartnere. Flyhjelp krever at alle samarbeidspartnere som mottar personopplysninger fra oss overholder gjeldende lover.

Deling av data utenfor EU

Deling av personopplysninger utenfor EUs grenser kan være forbundet med en risiko. Kommisjonen stiller kun sikkerhet for personopplysningene dine når disse behandles i EU-land eller land utenfor EU som kommisjonen har vurdert har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Hvis ditt krav er rettet mot et flyselskap som befinner seg utenfor EU, er det nødvendig å dele noen av personopplysningene dine med dem. Vi deler kun de opplysningene som er nødvendige for å kunne innhente kompensasjonen.

Retten til innsikt og innsigelse

Du har alltid rett til å få innsikt i personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du har mistanke om at opplysningene som vi har innhentet om deg er ukorrekte eller villedende, har du rett til å få dem korrigert. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke før saken er avsluttet, vil vi muligens kreve et salær av den potensielle kompensasjonen i henhold til våre handelsvilkår.

Ved innsigelser mot behandling av personopplysninger, vil vi også informere våre samarbeidspartnere om innsigelsen.

Alle henvendelser vedrørende innsigelse, korrigering eller sletting av personopplysninger kan rettes til: hello@flyhjelp.no. Marker henvendelsen ved å skrive ’persondata’ i emnefeltet.

Du kan også sende en klage til Datatilsynet hvis du mener at Flyhjelp har behandlet personopplysningene dine i strid med ovennevnte.

Kontakt:


Dataansvarlig (DPO): Unnur Young
Flyhjelp ApS
CVR: 36 91 74 90
Dronningensgade 66, 3
1420 København K
Telefon: +47 80 06 91 47
E-mail: hello@flyhjelp.no

Flyhjelp - Logo

Gustav Thybo Grunnlegger & Adm. Direktør

Gustav Thybo

Grunnlegger & Adm. Direktør

Johan Thybo Medgrunnlegger & Økonomisjef

Johan Thybo

Medgrunnlegger & Økonomisjef

Philip Brechmann Medgrunnlegger & IT-sjef

Philip Brechmann

Medgrunnlegger & IT-sjef

Rune Advokat og leder af lawsuit

Rune

Advokat og leder af lawsuit

Christina Jurist og leder for Claim managers

Christina

Jurist og leder for Claim managers

Kenneth Leder for Økonomi & Regnskap

Kenneth

Leder for Økonomi & Regnskap

Alex Markedsførings- og pressesjef

Alex

Markedsførings- og pressesjef

Guxi Leder for Kundeservice

Guxi

Leder for Kundeservice

Oscar Leder for JCW

Oscar

Leder for JCW

Gustav Prosjektleder

Gustav

Prosjektleder

Gry HR-ansvarlig

Gry

HR-ansvarlig

Rógvi Kommunikasjonsansvarlig

Rógvi

Kommunikasjonsansvarlig

Johan Programmerer

Johan

Programmerer

Petya Programmerer

Petya

Programmerer

Frederik Programmerer

Frederik

Programmerer

Dan Programmerer

Dan

Programmerer

Martin Regnskapsassistent

Martin

Regnskapsassistent

Heðin Regnskapsassistent

Heðin

Regnskapsassistent

Mathias Marketingassistent

Mathias

Marketingassistent

Linn Claim manager

Linn

Claim manager

Jan Claim manager

Jan

Claim manager

Laurits Claim manager

Laurits

Claim manager

Dharshika Claim manager

Dharshika

Claim manager

Axel Claim manager

Axel

Claim manager

Nicolaj Claim manager

Nicolaj

Claim manager

Vera Claim manager

Vera

Claim manager

Erik Claim manager

Erik

Claim manager

Katja Claim manager

Katja

Claim manager

Nicolas Jr. Claim manager

Nicolas

Jr. Claim manager

Barbara Cand. jur. i lawsuit

Barbara

Cand. jur. i lawsuit

Anton Stud. jur. i lawsuit

Anton

Stud. jur. i lawsuit

Anna Stud. jur. i lawsuit

Anna

Stud. jur. i lawsuit

Unnur Stud. jur. i lawsuit

Unnur

Stud. jur. i lawsuit

Natalia Juridisk assistent

Natalia

Juridisk assistent

Aja Juridisk assistent

Aja

Juridisk assistent

Nicolai Juridisk assistent

Nicolai

Juridisk assistent

Lorena Juridisk medhjelper

Lorena

Juridisk medhjelper

Christoffer Kundeservice

Christoffer

Kundeservice

Johan Kundeservice

Johan

Kundeservice

Stine Kundeservice

Stine

Kundeservice

Anna Kundeservice

Anna

Kundeservice

Lawen Kundeservice

Lawen

Kundeservice

Bodil Kundeservice

Bodil

Kundeservice

Patrick Kundeservice

Patrick

Kundeservice

Katinka Kontorshund

Katinka

Kontorshund

125.000 Kunder
162 mio. kr. kompensasjon
4.8 av 5 Trustpilot-score

Bli med i vårt sosiale medier

Har du allerede en sak?