Flyhjelp-logo-2.png

Flyhjelps persondatapolitikk

 
Flyhjelp behandler dine personopplysninger i overenstemmelse med gjeldende lovgivning for håndtering av persondata, herunder EU-forordning 2016/679 (persondataforordningen)
 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

 

Innsamlingen av dine personopplysninger er begrenset til det som er nødvendig for at vi kan behandle din sak.

Det betyr at det kun er påkrevd at du gir oss de personopplysningene som er nødvendige for saksbehandlingen av din sak på det nivå som saken befinner seg på. 

 

  • F.eks. betyr det at du ikke trenger å opplyse om ditt personnummer når du oppretter en sak. Hvis vi senere vurderer at din sak skal i retten, kan det være påkrevd at du opplyser om ditt personnummer i denne forbindelse da dette kan være et krav fra den domstol som har jurisdiksjon i din sak. 

 

I forbindelse med sakens opprettelse oppfordrer vi allikevel til at adresse, betalingsopplysninger samt personnummer opplyses selv om dette ikke er påkrevd, fordi dette vil lette saksbehandlingen.

Når du oppretter din sak hos Flyhjelp vil du bli bedt om å opplyse personopplysningene i kategori 1, fordi disse er nødvendige for at vi kan påbegynne behandlingen av din sak: 

 

Kategori 1

  • Navn
  • Telefonnummer og/eller e-postadresse
  • Bookingnummer

 

Dit navn og ditt bookingnummer vil bli gitt videre til det flyselskapet som vi vurderer at ditt krav skal rettes mot.

Vi vil bruke dine kontaktopplysninger til å kontakte deg når det er nytt i din sak, eller når vi behøver ytterligere opplysninger fra deg.

Ved sakens opprettelse vil du også ha mulighet til å opplyse personopplysningene i kategori 2: 

 

Kategori 2

  • Adresse 
  • Betalingsoplysninger
  • Personnummer
  • Bildelegitimasjon

 

Opplysningene i kategori 2 kan bli nødvendige for behandlingen av din sak senere i forløpet.

 

Det vil være påkrevd at du opplyser om personopplysningene i kategori 2 på et senere tidspunkt hvis vi vurderer at dette er nødvendig for behandlingen av din sak. Dette kan f.eks. være tilfellet hvis vi vurderer at din sak skal til retten, og vi derfor har behov for ditt personnummer, eller hvis vi mottar kompensasjon/refusjon fra flyselskapet, og derfor trenger dine betalingsopplysninger for å kunne utbetale beløpet til deg.

 

Du kan bli bedt om å sende oss en kopi av din bilde-ID. Det skyldes at noen flyselskaper krever dette for å behandle kravet om kompensasjon. I de tilfeller vil du motta en veiledning til hvordan du sladder personopplysninger i din bilde-ID som ikke er relevante for flyselskapet. Så lenge du ikke har sladdet overflødige personopplysninger tilstrekkelig vil vi gjennomføre ytterligere sladding av din bilde-ID innen vi videresender informasjonen til flyselskapet.

 

Vi behandler dine personlige opplysninger på bakgrunn av det kontraktsforhold vi har inngått med deg eller som følge av våre rettslige forpliktelser.

 

Til hvilke formål innsamler vi dine personoplysninger?

 

Formålet med innsamlingen av dine personopplysninger er å innhente kompensasjon eller refusjon etter forordningen 261/2004 hos flyselskapet.

 

Hvis du misligholder din avtale med Flyhjelp jamfør Flyhjelps handelsbetingelser vil dine personopplysninger bli brukt til å inndrive krav som Flyhjelp måtte ha mot deg i denne forbindelse.

 

Dine bankopplysninger vil utelukkende bli brukt til å utbetale din kompensasjon/refusjon. I noen tilfeller vil flyselskapet betale direkte til deg. I disse tilfellene vil dine bankopplysninger bli videregitt til flyselskapet. Hverken Flyhjelp, Flyhjelps samarbeidspartnere eller flyselskapene har adgang til å trekke penger fra din konto.Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

 

Flyhjelp oppbevarer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig.

 

Fastleggingen av tidsrommet for hvor lenge dine personopplysninger oppbevares avhenger av flere faktorer.

 

Oppbevaringen avhenger av hvilken type personopplysning det er snakk om, samt hva utfallet av din sak er. Våre frister for når vi sletter filer med bildelegitimasjon er f.eks. vesentlig kortere enn våre frister for når vi sletter ditt navn.

 

Et eksempel på saker hvor utfallet har en betydning, er saker hvor det har vært en transaksjon i din sak, hvor vi er rettslig forpliktet til å oppbevare dine opplysninger i fem år jamfør bokføringsloven. Det kan også være at vi tidlig i saken vurderer at det ikke er mulig å innhente kompensasjon og refusjon, noe som betyr at dine personopplysninger vil bli slettet etter en vesentlig kortere frist.

Du har til enhver tid rett til å få innsikt i hvor lenge vi oppbevarer dine opplysninger jamfør avsnittet om din rett til innsikt under.

 

Deling av data til tredjepart

 

Dine personopplysninger vil bli videregitt til flyselskaper, flyselskapenes representanter, våre juridiske samarbeidspartnere i andre EU- eller EØS-land samt offentlige myndigheter; herunder domstoler i det omfang vi vurderer at det er nødvendig for behandling av din sak.

Dine data deles med Flyhjælp ApS' moderselskap, Flightright GmbH, som innfører data ideres interne saksbehandlingssystem, CMA. Systemet benyttes av Flyhjælp ApS til inndrivelse av ditt krav mot flyselskapet.

I tillegg til dette deles dine data med Flyhjelps samarbeidspartnere. Flyhjelp krever at alle samarbeidspartnere som mottar personopplysninger fra oss overholder gjeldende lovgivning. Flyhjelp har inngått databehandleravtaler med Flyhjelps samarbeidspartnere.Deling av data utenfor EU

 

Deling av personopplysninger utenfor EU's grenser kan være forbundet med en risiko. Det skyldes at såkalte 'tredjeland' ikke er omfattet av reglene i persondataforordningen.

Hvis Flyhjelp vurderer at ditt krav på kompensasjon/refusjon skal rettes mot et flyselskap som ikke befinner seg i et EU- eller EØS-land, vil ditt krav mot flyselskapet bli sendt til et tredjeland.

 

I disse tilfellene vil vi være nødt til å overføre og videregi noen av dine personopplysninger til et flyselskap som befinner seg i et tredjeland.


Flyselskapene er ikke en av Flyhjelps samarbeidspartnere, noe som betyr at det ikke er mulig for Flyhjelp å inngå avtaler med flyselskapene om hvordan de skal behandle dine personopplysninger.


Vi deler kun de opplysningene som er nødvendige for å innhente din kompensasjon og/eller refusjon.Du har rett til innsikt i vår behandling av dine personopplysninger

 

Dine personopplysninger behandles på en gjennomsiktig måte. Dette innebærer at du alltid har rett til å få innsikt i de personopplysningene som blir behandlet om deg.

 

Hvis de opplysningene som vi har samlet inn om deg er feilaktige eller misvisende har du rett til å få rettet opplysningene. Du har også rett til å få dine opplysninger slettet, så lenge betingelsene i persondataforordningens artikkel 17 er oppfylt.

 

Alle henvendelser angående innsikt, korrigering eller sletting av personopplysninger kan rettes til: [email protected] Marker din henvendelse med 'persondata' i emnefeltet.


 

Sikkerhet

 

Flyhjelp har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å passe godt på dine personopplysninger.

 

Dine personopplysninger oppbevares sikkert. Vi har truffet foranstaltninger for å sikre at dine opplysninger ikke uten oppsyn eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, mistet, skadet, kommer uvedkommende i hende eller behandles i strid med lovgivningen.


Våre medarbeidere er også instruert i hvilke retningslinjer de skal følge når de behandler personopplysninger.


Du har mulighet til å klage til Datatilsynet hvis du mener at Flyhjelp har behandlet dine personopplysninger i strid med gjeldene regler.


Kontakt:

CVR: 36 91 74 90
Holmbladsgade 133
2300 København S
E-mail: [email protected] / [email protected]

Billede-v3

Gustav Thybo

Grunder & Adm. Direktør

Thede

Frederik Thede

Leder av IT

Benedikte-(1)-

Benedikte B. Lund

Advokat og leder av Lawsuit

Fredeirk-h2

Frederik Hedegaard

Markedssjef

Johan Thybo Medgrunder

Johan Thybo

Medgrunder

pb

Philip

Medgrunder

Erik-(3)

Erik

Paralegal

Natalia

Natalia

Assisterende leder av Lawsuit

Anton

Anton

Stud. jur. i Lawsuit

Johan Leder for kundekommunikasjon

Johan

Leder for kundekommunikasjon

Patrick Senior Case Worker

Patrick

Senior Case Worker

Noah Senior Case Worker

Noah

Senior Case Worker

Tobias Senior Case Worker

Tobias

Senior Case Worker

Emma Senior Case Worker

Emma

Senior Case Worker

William-(2)

William

Stud. jur. i Lawsuit

Katinka Kontorshund

Katinka

Kontorshund

Ewelina Saksbehandler

Ewelina

Saksbehandler

Nis Saksbehandler

Nis

Saksbehandler

Cecilie Saksbehandler

Cecilie

Saksbehandler

Matteo Law student

Matteo

Law student

Mia Saksbehandler

Mia

Saksbehandler

Sara Saksbehandler

Sara

Saksbehandler

Shaher Marketing praktikant

Shaher

Marketing praktikant

Gustav Saksbehandler

Gustav

Saksbehandler

Anne Saksbehandler

Anne

Saksbehandler

Mads Lovlig saksbehandler

Mads

Lovlig saksbehandler

Viggo Kontorhund

Viggo

Kontorhund

Ada Saksbehandler

Ada

Saksbehandler

Mari Assisterende leder av legal operation

Mari

Assisterende leder av legal operation

Kamma Saksbehandler

Kamma

Saksbehandler

Silas Økonomisk assistent

Silas

Økonomisk assistent

Melik

Melik

Markedsføringspraktikant

Jan Saksbehandler

Jan

Saksbehandler

Emma Financial Controller

Emma

Financial Controller

Dennis Financial Controller

Dennis

Financial Controller

Jacob Saksbehandler

Jacob

Saksbehandler

Hjalmar Lovlig saksbehandler

Hjalmar

Lovlig saksbehandler

Sine Facility manager

Sine

Facility manager

Ludvig Saksbehandler

Ludvig

Saksbehandler

Minnie Saksbehandler

Minnie

Saksbehandler

Rose Saksbehandler

Rose

Saksbehandler

230.000 Kunder
300 mio. kr. kompensasjon
4.7 av 5 Trustpilot-score