Flyhjelp-logo-2.png

Flyhjelps persondatapolitikk

 
Flyhjelp behandler dine personopplysninger i overenstemmelse med gjeldende lovgivning for håndtering av persondata, herunder EU-forordning 2016/679 (persondataforordningen)
 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

 

Innsamlingen av dine personopplysninger er begrenset til det som er nødvendig for at vi kan behandle din sak.

Det betyr at det kun er påkrevd at du gir oss de personopplysningene som er nødvendige for saksbehandlingen av din sak på det nivå som saken befinner seg på. 

 

  • F.eks. betyr det at du ikke trenger å opplyse om ditt personnummer når du oppretter en sak. Hvis vi senere vurderer at din sak skal i retten, kan det være påkrevd at du opplyser om ditt personnummer i denne forbindelse da dette kan være et krav fra den domstol som har jurisdiksjon i din sak. 

 

I forbindelse med sakens opprettelse oppfordrer vi allikevel til at adresse, betalingsopplysninger samt personnummer opplyses selv om dette ikke er påkrevd, fordi dette vil lette saksbehandlingen.

Når du oppretter din sak hos Flyhjelp vil du bli bedt om å opplyse personopplysningene i kategori 1, fordi disse er nødvendige for at vi kan påbegynne behandlingen av din sak: 

 

Kategori 1

  • Navn
  • Telefonnummer og/eller e-postadresse
  • Bookingnummer

 

Dit navn og ditt bookingnummer vil bli gitt videre til det flyselskapet som vi vurderer at ditt krav skal rettes mot.

Vi vil bruke dine kontaktopplysninger til å kontakte deg når det er nytt i din sak, eller når vi behøver ytterligere opplysninger fra deg.

Ved sakens opprettelse vil du også ha mulighet til å opplyse personopplysningene i kategori 2: 

 

Kategori 2

  • Adresse 
  • Betalingsoplysninger
  • Personnummer
  • Bildelegitimasjon

 

Opplysningene i kategori 2 kan bli nødvendige for behandlingen av din sak senere i forløpet.

 

Det vil være påkrevd at du opplyser om personopplysningene i kategori 2 på et senere tidspunkt hvis vi vurderer at dette er nødvendig for behandlingen av din sak. Dette kan f.eks. være tilfellet hvis vi vurderer at din sak skal til retten, og vi derfor har behov for ditt personnummer, eller hvis vi mottar kompensasjon/refusjon fra flyselskapet, og derfor trenger dine betalingsopplysninger for å kunne utbetale beløpet til deg.

 

Du kan bli bedt om å sende oss en kopi av din bilde-ID. Det skyldes at noen flyselskaper krever dette for å behandle kravet om kompensasjon. I de tilfeller vil du motta en veiledning til hvordan du sladder personopplysninger i din bilde-ID som ikke er relevante for flyselskapet. Så lenge du ikke har sladdet overflødige personopplysninger tilstrekkelig vil vi gjennomføre ytterligere sladding av din bilde-ID innen vi videresender informasjonen til flyselskapet.

 

Vi behandler dine personlige opplysninger på bakgrunn av det kontraktsforhold vi har inngått med deg eller som følge av våre rettslige forpliktelser.

 

Til hvilke formål innsamler vi dine personoplysninger?

 

Formålet med innsamlingen av dine personopplysninger er å innhente kompensasjon eller refusjon etter forordningen 261/2004 hos flyselskapet.

 

Hvis du misligholder din avtale med Flyhjelp jamfør Flyhjelps handelsbetingelser vil dine personopplysninger bli brukt til å inndrive krav som Flyhjelp måtte ha mot deg i denne forbindelse.

 

Dine bankopplysninger vil utelukkende bli brukt til å utbetale din kompensasjon/refusjon. I noen tilfeller vil flyselskapet betale direkte til deg. I disse tilfellene vil dine bankopplysninger bli videregitt til flyselskapet. Hverken Flyhjelp, Flyhjelps samarbeidspartnere eller flyselskapene har adgang til å trekke penger fra din konto.Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

 

Flyhjelp oppbevarer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig.

 

Fastleggingen av tidsrommet for hvor lenge dine personopplysninger oppbevares avhenger av flere faktorer.

 

Oppbevaringen avhenger av hvilken type personopplysning det er snakk om, samt hva utfallet av din sak er. Våre frister for når vi sletter filer med bildelegitimasjon er f.eks. vesentlig kortere enn våre frister for når vi sletter ditt navn.

 

Et eksempel på saker hvor utfallet har en betydning, er saker hvor det har vært en transaksjon i din sak, hvor vi er rettslig forpliktet til å oppbevare dine opplysninger i fem år jamfør bokføringsloven. Det kan også være at vi tidlig i saken vurderer at det ikke er mulig å innhente kompensasjon og refusjon, noe som betyr at dine personopplysninger vil bli slettet etter en vesentlig kortere frist.

Du har til enhver tid rett til å få innsikt i hvor lenge vi oppbevarer dine opplysninger jamfør avsnittet om din rett til innsikt under.

 

Deling av data til tredjepart

 

Dine personopplysninger vil bli videregitt til flyselskaper, flyselskapenes representanter, våre juridiske samarbeidspartnere i andre EU- eller EØS-land samt offentlige myndigheter; herunder domstoler i det omfang vi vurderer at det er nødvendig for behandling av din sak.

Dine data deles med Flyhjælp ApS' moderselskap, Flightright GmbH, som innfører data ideres interne saksbehandlingssystem, CMA. Systemet benyttes av Flyhjælp ApS til inndrivelse av ditt krav mot flyselskapet.

I tillegg til dette deles dine data med Flyhjelps samarbeidspartnere. Flyhjelp krever at alle samarbeidspartnere som mottar personopplysninger fra oss overholder gjeldende lovgivning. Flyhjelp har inngått databehandleravtaler med Flyhjelps samarbeidspartnere.Deling av data utenfor EU

 

Deling av personopplysninger utenfor EU's grenser kan være forbundet med en risiko. Det skyldes at såkalte 'tredjeland' ikke er omfattet av reglene i persondataforordningen.

Hvis Flyhjelp vurderer at ditt krav på kompensasjon/refusjon skal rettes mot et flyselskap som ikke befinner seg i et EU- eller EØS-land, vil ditt krav mot flyselskapet bli sendt til et tredjeland.

 

I disse tilfellene vil vi være nødt til å overføre og videregi noen av dine personopplysninger til et flyselskap som befinner seg i et tredjeland.


Flyselskapene er ikke en av Flyhjelps samarbeidspartnere, noe som betyr at det ikke er mulig for Flyhjelp å inngå avtaler med flyselskapene om hvordan de skal behandle dine personopplysninger.


Vi deler kun de opplysningene som er nødvendige for å innhente din kompensasjon og/eller refusjon.Du har rett til innsikt i vår behandling av dine personopplysninger

 

Dine personopplysninger behandles på en gjennomsiktig måte. Dette innebærer at du alltid har rett til å få innsikt i de personopplysningene som blir behandlet om deg.

 

Hvis de opplysningene som vi har samlet inn om deg er feilaktige eller misvisende har du rett til å få rettet opplysningene. Du har også rett til å få dine opplysninger slettet, så lenge betingelsene i persondataforordningens artikkel 17 er oppfylt.

 

Alle henvendelser angående innsikt, korrigering eller sletting av personopplysninger kan rettes til: [email protected]. Marker din henvendelse med 'persondata' i emnefeltet.


 

Sikkerhet

 

Flyhjelp har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å passe godt på dine personopplysninger.

 

Dine personopplysninger oppbevares sikkert. Vi har truffet foranstaltninger for å sikre at dine opplysninger ikke uten oppsyn eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, mistet, skadet, kommer uvedkommende i hende eller behandles i strid med lovgivningen.


Våre medarbeidere er også instruert i hvilke retningslinjer de skal følge når de behandler personopplysninger.


Du har mulighet til å klage til Datatilsynet hvis du mener at Flyhjelp har behandlet dine personopplysninger i strid med gjeldene regler.


Kontakt:

CVR: 36 91 74 90
Holmbladsgade 133
2300 København S
E-mail: [email protected] / [email protected]

Gustav Thybo Founder & CEO

Gustav Thybo

Founder & CEO

Philip Co-founder

Philip

Co-founder

Frederik Thede CTO

Frederik Thede

CTO

Benedikte B. Lund CLO & head of lawsuit

Benedikte B. Lund

CLO & head of lawsuit

Frederik Hedegaard Head of marketing

Frederik Hedegaard

Head of marketing

Dennis Head of finance

Dennis

Head of finance

Rose Team Lead, danish department

Rose

Team Lead, danish department

Simon F. Team Lead, norwegian department

Simon F.

Team Lead, norwegian department

Marie Team Lead, Tryg department & HR-Manager

Marie

Team Lead, Tryg department & HR-Manager

Nini Team Lead - finnish department

Nini

Team Lead - finnish department

Per Team Lead, swedish department

Per

Team Lead, swedish department

Anton Legal Team Lead of the Danish Department

Anton

Legal Team Lead of the Danish Department

Natalia Legal Team Lead for Sweden & Finland

Natalia

Legal Team Lead for Sweden & Finland

Mia Head of Social & Expert Case Worker

Mia

Head of Social & Expert Case Worker

Anastasia Head of Nordic Customer Communications & Case worker

Anastasia

Head of Nordic Customer Communications & Case worker

Patrick Senior Case Worker

Patrick

Senior Case Worker

Noah Senior Case Worker

Noah

Senior Case Worker

Anton Senior Legal Officer

Anton

Senior Legal Officer

Erik Legal case worker

Erik

Legal case worker

Tobias Legal case worker

Tobias

Legal case worker

Hjalmar Legal case worker

Hjalmar

Legal case worker

Matteo Legal case worker

Matteo

Legal case worker

Joachim Legal case worker

Joachim

Legal case worker

Christian Legal case worker

Christian

Legal case worker

Julie Legal case worker

Julie

Legal case worker

Andrea Legal case worker

Andrea

Legal case worker

Mari Legal case worker

Mari

Legal case worker

Sara Law Student

Sara

Law Student

William Law student

William

Law student

Gustav Case Worker

Gustav

Case Worker

Ida Case worker

Ida

Case worker

Jacob Case Worker

Jacob

Case Worker

Kurdi Case worker

Kurdi

Case worker

Essi Case worker

Essi

Case worker

Pelle Case Worker

Pelle

Case Worker

Sandra Case Worker

Sandra

Case Worker

Ludvig Case Worker

Ludvig

Case Worker

Oskar Case Worker

Oskar

Case Worker

Jan Case worker

Jan

Case worker

Harald Case worker

Harald

Case worker

Cecilie Case Worker

Cecilie

Case Worker

Mads Case Worker

Mads

Case Worker

Anniina Case Worker

Anniina

Case Worker

Emil Case Worker

Emil

Case Worker

Julius Case Worker

Julius

Case Worker

Magnus Case Worker

Magnus

Case Worker

Ewelina Case worker

Ewelina

Case worker

Minnie Case Worker

Minnie

Case Worker

Nis Case worker

Nis

Case worker

Sine Facility manager

Sine

Facility manager

Silas Accountant

Silas

Accountant

Mufasa Office dog

Mufasa

Office dog

350.000 Kunder
500 mio. kr. kompensasjon
4.7 av 5 Trustpilot-score