Flyhjelp-logo-2.png

Flyhjelps personvernvilkår


Ved å akseptere følgende betingelser for behandling av dine personopplysninger, erklærer du samtidig at du er over 16 år. Er du under 16 år, og ønsker å starte en sak hos oss, ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice.

Prinsipper:

Det er viktig for oss at personopplysningene dine oppbevares trygt og konfidensielt. Flyhjelp ApS garanterer at personopplysningene dine blir behandlet i overensstemmelse med EUs gjeldende regler for håndtering av personopplysninger (EU-forordning 2016/679). Behandlingen av opplysningene dine er basert på følgende databeskyttelsesprinsipper:

- Personopplysninger håndteres lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
- Innhenting av personopplysninger gjøres utelukkende for spesifikke angitte og legitime formål, og viderebehandles ikke på en måte som er uforenelig med disse formål
- Innhentede personopplysninger skal være tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen.
- Personopplysningene skal være korrekte, og om nødvendig, holdes oppdatert.
- Personopplysningene oppbevares utelukkende i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålet som opplysningene er innhentet for.
- Virksomheten sikrer at personopplysningene håndteres sikkert gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Når du oppretter en sak hos Flyhjelp, blir du bedt om å oppgi følgende opplysninger om deg selv og dine medreisende:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-post
- Bookingnummer
- Fullmakt
- Bankopplysninger

Ovennevnte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne behandle din sak.

I noen tilfeller vil du også bli bedt om å sende en kopi av bilde-ID, da enkelte flyselskaper krever dette for å behandle kravet om kompensasjon. Hvis saken din skal for retten, vil du muligvis også bli bedt om å oppgi personnummeret ditt, avhengig av hvilket land saken din skal opp i.

For å tilpasse og forbedre vårt innhold, og for å øke verdien av annonsene som vises på siden, innhentes det opplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt.

Hvorfor innhentes personopplysninger?

Hovedformålet med innhenting av personopplysninger er at Flyhjelp skal kunne innhente kompensasjon hos flyselskapet på dine vegne. I tillegg bruker vi opplysningene for å optimere vår service og vårt innhold. Etter saken er avsluttet vil opplysningene dine bli brukt til statistiske formål.

Bankopplysningene dine vil utelukkende bli brukt til å utbetale din kompensasjon. I noen tilfeller vil flyselskapet utbetale direkte til deg – I slike tilfeller vil bankopplysningene dine bli overlevert til flyselskapet. Hverken Flyhjelp, Flyhjelps samarbeidspartnere eller flyselskapene har tilgang til å trekke penger fra kontoen din.

Hvordan lagres og behandles personopplysningene dine?

Personopplysninger brukes utelukkende til det formål de er innhentet for, og lagres kun så lenge som nødvendig for dette formål.

Flyhjelp lagrer personopplysningene dine kun i den perioden som er nødvendig for å behandle din sak. Etter saken er avsluttet, oppbevarer vi opplysningene dine i ytterligere 3 år, og deretter vil alle opplysninger som kan knyttes til deg som person bli slettet fra vårt system.

Flyhjelp har foretatt de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine oppbevares trygt, herunder at opplysningene dine ikke utilsiktet eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, tapt, svekket, eller at utenforstående får kjennskap til dem, eller ellers behandles i strid med lovgivningen. Utenforstående kan ikke skaffe seg tilgang til disse opplysningene.

Deling av data med tredjepart

For å kunne innhente kompensasjon på dine vegne, er det nødvendig å oppgi personopplysningene dine til flyselskapet som kravet rettes mot. Hvis flyselskapet ikke aksepterer kravet om kompensasjon, kan det også bli nødvendig å dele personopplysningene dine med domstol, et nasjonalt håndehevelsesorgan og våre advokater. I tillegg deles dine data med enkelte samarbeidspartnere. Flyhjelp krever at alle samarbeidspartnere som mottar personopplysninger fra oss overholder gjeldende lover.

Deling av data utenfor EU

Deling av personopplysninger utenfor EUs grenser kan være forbundet med en risiko. Kommisjonen stiller kun sikkerhet for personopplysningene dine når disse behandles i EU-land eller land utenfor EU som kommisjonen har vurdert har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Hvis ditt krav er rettet mot et flyselskap som befinner seg utenfor EU, er det nødvendig å dele noen av personopplysningene dine med dem. Vi deler kun de opplysningene som er nødvendige for å kunne innhente kompensasjonen.

Retten til innsikt og innsigelse

Du har alltid rett til å få innsikt i personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du har mistanke om at opplysningene som vi har innhentet om deg er ukorrekte eller villedende, har du rett til å få dem korrigert. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke før saken er avsluttet, vil vi muligens kreve et salær av den potensielle kompensasjonen i henhold til våre handelsvilkår.

Ved innsigelser mot behandling av personopplysninger, vil vi også informere våre samarbeidspartnere om innsigelsen.

Alle henvendelser vedrørende innsigelse, korrigering eller sletting av personopplysninger kan rettes til: [email protected] Marker henvendelsen ved å skrive ’persondata’ i emnefeltet.

Du kan også sende en klage til Datatilsynet hvis du mener at Flyhjelp har behandlet personopplysningene dine i strid med ovennevnte.

Kontakt:


Dataansvarlig (DPO): Anna Dall
Flyhjelp ApS
CVR: 36 91 74 90
Dronningensgade 66, 3
1420 København K
Telefon: +47 80 06 91 47
E-mail: [email protected]

Flyhjelp - Logo

Gustav Thybo Grunder & Adm. Direktør

Gustav Thybo

Grunder & Adm. Direktør

Johan Thybo Medgrunder og økonomisjef

Johan Thybo

Medgrunder og økonomisjef

Alex Kirkeberg Markedsørings- og pressesjef

Alex Kirkeberg

Markedsørings- og pressesjef

Frederik Thede Leder av IT

Frederik Thede

Leder av IT

Rune Advokat og leder av Lawsuit

Rune

Advokat og leder av Lawsuit

Philip Medgrunder

Philip

Medgrunder

Guxi Leder av juridisk support

Guxi

Leder av juridisk support

Rógvi Kommunikasjonsansvarlig

Rógvi

Kommunikasjonsansvarlig

Martin Regnskapsassistent

Martin

Regnskapsassistent

Heðin Regnskapsassistent

Heðin

Regnskapsassistent

Celie Bokföringsassistent

Celie

Bokföringsassistent

Mathias Markedsføringsassistent

Mathias

Markedsføringsassistent

Linn Assisterende leder av Claim Manager

Linn

Assisterende leder av Claim Manager

Jan Claim manager

Jan

Claim manager

Laurits Claim manager

Laurits

Claim manager

Katja Claim manager

Katja

Claim manager

Nicolaj Claim manager

Nicolaj

Claim manager

Lorena Claim manager

Lorena

Claim manager

Anton Claim manager

Anton

Claim manager

Erik Claim manager

Erik

Claim manager

Natalia Assisterende leder av Lawsuit

Natalia

Assisterende leder av Lawsuit

Anton Jurist

Anton

Jurist

Aja Saksbehandler

Aja

Saksbehandler

Vera Rettsasksassistent

Vera

Rettsasksassistent

Anna Stud.jur. i Lawsuit

Anna

Stud.jur. i Lawsuit

Anton Stud. jur. i lawsuit

Anton

Stud. jur. i lawsuit

Johan Juridisk supportmedarbeider

Johan

Juridisk supportmedarbeider

Stine Juridisk supportmedarbeider

Stine

Juridisk supportmedarbeider

Anna Juridisk supportmedarbeider

Anna

Juridisk supportmedarbeider

Patrick Juridisk supportmedarbeider

Patrick

Juridisk supportmedarbeider

Katinka Kontorshund

Katinka

Kontorshund

150.000 Kunder
300 mio. kr. kompensasjon
4.8 av 5 Trustpilot-score