Flyhjelp-logo-2.png

Erstatning ved flyforsinkelse

February 2019

Seneste post

Dette er kredittkortene med best reiseforsikring

February 2024

Erstatning ved flyforsinkelse

Hvis flyet ditt har blitt forsinket eller kansellert på en reise, er det mulig å få kompensasjon fra flyselskapet for de ulemper du måtte ha opplevd. I denne artikkelen blir en rekke punkter relatert til temaet "erstatning ved flyforsinkelse" gjennomgått, og du får blant annet svar på når du kan få kompensasjon, hvor mye penger du kan få og hvordan du søker for å få kompensasjonen din betalt for flyforsinkelser og kanselleringer.

Erstatningsplikten for flyforsinkelser, overbookinger og kanselleringer finnes i EUs forordning 261/04, som automatisk gir en rekke rettigheter til flypassasjerer som reiser inn og ut av EU, eller som flyr med et EU-flyselskap. Forordningen ble vedtatt i 2004 for å håndtere forsinkelser, kanselleringer og kommersielle overbookinger (hvor flyselskapet med vilje spekulerer i overbooking av flyet ettersom de vet at x % aldri dukker opp) som flypassasjerene opplevde hver dag.

Forordningen har hatt stor effekt, og siden vedtakelsen har antallet tilfeller av erstatningssaker falt jevnt, slik at det i dag finnes færre forsinkelser som utløser en kompensasjon enn bare noen få år tilbake. For å motta kompensasjon for kansellering eller forsinkelse, er det en rekke faktorer som må oppfylles. Som regel må forsinkelsen være på minst 3 timer før du kan søke om erstatning.

Hvordan finder man erstatning når flyet er forsinket?

Forsinkelsens omfang måles når flydørene åpnes på destinasjonen. Hvis du for eksempel reiser til John F. Kennedy flyplass i New York fra Kastrup Lufthavn og ankommer 3 timer og 20 minutter senere enn du burde ha ankommet, kan du få erstatning. Se gjeldende frister for når du kan forvente en erstatning for flyforsinkelse, samt beløpet i tabellen nederst på siden.

 

Erstatning ved kansellering av fly

Det samme gjelder hvis flyet ditt blir kansellert, og du må vente på at flyselskapet skaffer en ny eller ombooket billett. En kansellering utløser derfor ikke automatisk en erstatning - det avhenger helt av når du lander på sluttdestinasjonen og har mulighet til å forlate flyet og årsaken til kanselleringen (mer om dette senere). Vær oppmerksom på at enkelte flyselskaper ikke er så opptatt av at passasjeren skal kunne forlate flyet før passasjeren betraktes som å være fremme.

Vi har sett flyselskaper som har avvist et ellers gyldig krav på kompensasjon fordi flyet er landet eller står stille før de 3 timene er gått. Dette er ikke gyldig da passasjeren ikke har mulighet til å forlate flyet. Du kan lese mer om dine rettigheter ved flykansellering her.

 

Erstatning ved tekniske problemer

Som nevnt er årsaken til forsinkelsen eller kanselleringen også viktig i forhold til om flyselskapet er ansvarlig for kompensasjon eller ikke. Samlet sett må grunnen være en som ligger innenfor flyselskapets faktiske kontroll. For eksempel kan det være tekniske problemer som man med rette kan forvente at flyselskapet har midler til å løse.

Omvendt blir naturkatastrofer (og andre alvorlige værforhold), terrorisme, streik osv. referert til som "eksepsjonelle omstendigheter", og er derfor ikke noe som flyselskapet selv kan kontrollere. Derfor, hvis forsinkelsen din skyldes uvanlige omstendigheter, har du ikke krav på kompensasjon. Legg merke til at vi har sett eksempler på at flyselskapene nekter å betale erstatning til en passasjer med tanke på f.eks. Vanskelige værforhold, der det senere viser seg at det ikke er et godt nok holdepunkt.

Hvis du selv har sendt inn et krav til et flyselskap uten å lykkes, og du ikke er enig med beslutningen, anbefaler vi at du sender en epost til [email protected] eller ringer 8282 9090 for å få en vurdering av saken av en advokat.

 

Erstatningens størrelse

Beløp som du kan få i kompensasjon for flyforsinkelse og kansellering varierer, og er i hovedsak avhengig av reiseavstanden og i noen tilfeller forsinkelsesvarigheten. Kompensasjonsstørrelsen avhenger av den planlagte flyavstanden og er delt inn i følgende tre kategorier:

  • 250 EUR for alle flyreiser på opptil 1500 km.
  • 400 EUR for alle flyreiser innenfor EU på mer enn 1500 km og for alle andre flyreiser på mellom 1500 og 3500 km.
  • 600 EUR for alle flyreiser utenfor EU eller på mer enn 3500 km.

Som utgangspunkt har du rett til enten EUR 250, EUR 400 eller EUR 600 i erstatning per passasjer. Hvis du er usikker på hvor mye du har rett til, kan du skrive inn dine opplysninger i kalkulatoren og få svar. Du finner den her.

Av Philip Brechmann