Flyhjelp-logo-2.png

Effekten av korona-pandemien på flyindustrien

February 2023

Seneste post

Skal du reise i sommerferien? Les om dine flyrettigheter her

June 2024

Hva skjedde?

 

Covid-19 pandemien har hatt en katastrofal innvirkning på luftfartsindustrien, med mange flyavlysninger og forsinkelser som følge. Selv om reiserestriksjonene begynner å bli lempet og flere land åpner sine grenser, er flytrafikken fremdeles langt fra å være tilbake til nivået det var før pandemien. Da gjenåpningen av luftreiser skjedde i sommer 2022, var det en to års tilbakeholdt etterspørsel etter flyreiser. Mange hadde ikke reist med fly siden 2019. Familier og venner begynte å planlegge hvordan de kunne gjenforenes med sine kjære etter en lengre separasjon. Denne etterspørselen skapte et press på flyselskaper og flyplasser som måtte imøtekomme denne etterspørselen og matche ressursene til den. Men hvordan ser det ut nå?

 

Før og etter utbruddet: hvordan klarer vi oss i dag?

 

Ifølge Eurostat var det et historisk fall i antallet av internasjonale flyreisende i Norge fra 40 millioner i 2019 til 12 millioner i 2020. Lempingen av restriksjonene har positivt endret tallene opp til i dag, men det er fortsatt lang vei opp til nivået før corona pandemien. Her er det estimeres omtrent 15 millioner internasjonale flyreiser i året 2022, som er en markant forbedring siden pandemiens utbrudd.


2019-2022

Fakta: 2022 var året for gjenåpningen og flyavgangene steg i takt med et fall i antall smittede med corona i hele landet.

 

Hva var effekten av nedstengingen?

 

Gjenåpningen av luftfarten viste seg å være en større utfordring enn forventet. Flyplasser og flyselskaper hadde problemer med å håndtere den store etterspørselen etter reiser, og å leve opp til antallet av flybestillinger. Dette resultererte i lange køer på flyplassene, manglende kofferter og forsinkelser eller kansellerte avganger. Flypassasjerene var glade for å være i luften igjen, men denne gleden ble hardt satt på prøve da reiseopplevelsen i 2022 var preget av lange køer på flyplassene, manglende kofferter og forsinkelser eller kansellerte avganger. I et forsøk på å håndtere operasjonell ytelse, innførte flyplasser over hele Europa kapasitetsbegrensninger, men dette resultere også i overtegnede fly og enda flere forsinkelser. Det var en tøff tid for flyplasser og flyselskaper, og også en frustrerende opplevelse for reisende som var ivrige etter å komme ut og reise igjen. Les mer om hvordan vi har håndtert flyreiser under korona. 

 

Coronapandemien slår hardt ned på luftfarten: fra fulle fly til tomme seter og økonomiske tap

 

Dessverre var luftfartsselskapene blant de som hadde det hardest under pandemien, på grunn av økonomiske utfordringer. Flere store luftfartsselskap har rapportert store underskudd i løpet av 2020 og 2021 som følge av pandemien. For eksempel har Delta Air Lines, American Airlines og United Airlines alle rapportert et underskudd i flere milliarder dollar i 2020. Lufthansa-gruppen har også rapportert et underskudd på over 4 milliarder euro i 2020. Til og med de største luftfartsselskapene som Emirates og Qatar Airways har følt pandemiens effekt, da de har måttet redusere kapasiteten sin betydelig og legge flere fly til jorden. På den annen side har Ryanair og easyJet også følt krisen, men med mindre tap enn de store selskapene og med en strategi om å raskt komme tilbake til normal drift.

 

Pandemien har også ført til endringer i reisevaner, som kan ha langvarige konsekvenser for luftfartsbransjen. Flere har valgt å bruke videokonferanser i stedet for å reise for forretninger eller ferie, noe som kan føre til en permanent reduksjon i etterspørselen etter flyreiser. Luftfartsselskapene må finne nye måter å tiltrekke passasjerene tilbake til luften, samtidig som de må ta hensyn til det økonomiske presset de står overfor.

 

Flyhjelpen er uundværlig

 

Hos Flyhjelp.no er vi bekendt med utfordringene som gjenåpningen av luftreiser i sommer 2022 førte med seg, og vi vet hvor viktig det er for våre kunder å få økonomisk kompensasjon for deres avlyste eller forsinkede flyreiser. Vi har spesialisert oss i å hjelpe reisende med å få den økonomiske kompensasjonen de har krav på i henhold til EUs regler for flypassasjerer.

Vårt team står klart til å hjelpe deg med å håndtere eventuelle problemer du måtte ha med din flyreise, og gjøre prosessen så enkel og smertefri som mulig.


Visste du at du kan kreve opptil 4.500 kr hvis ditt fly er forsinket eller avlyst? La ikke flyavbrudd stå i veien for årlige reiser og besøk vår nettside for å se hvor mye du har krav på i kompensasjon. Søk kompensasjon.

Av Melik Karatas