Flyhjelp-logo-2.png

Hvordan unngå Coronavirus i flyet?

March 2020

Seneste post

Dette er kredittkortene med best reiseforsikring

February 2024

Hvordan unngå Coronavirus i flyet?

Er det større sjanse for å bli smittet av Coronaviruset ombord på et fly?

Coronapandemien har for alvor satt gang i tankene til flyreisende. Til tross for regjeringens råd er det fremdeles mulig å fly - og på et senere tidspunkt vil det selvfølgelig for de fleste nordmenn bli aktuelt å reise med fly igjen.

Er det mulig å bli smittet med virus ombord på et fly, og er sjansen større?

hvilke sæde er de sikreste i flyet?

I en rapport fra Emory University og Georgia Institute of Technology, har en rekke forskere sett på hvordan virus beveger seg rundt en flykabin. Den overordnede konklusjonen er at sjansen for at du blir smittet av et gitt virus minimeres, hvis du sørger for å bevege deg minst mulig rundt i flyet.

Videre avhenger risikoen for infeksjon av hvilket sete du sitter på. Sitter du tett på toiletter vil smittefaren øke, fordi flere personer vil passere deg på vei til og fra toilettet.

Generelt observeres også at personer som sitter i ytterste sete mit midtergangen, utsettes for langt mer kontakt med andre mennesker og dermed potensielle sykdommer. Motsatt er personer sittende foran og bak i flyet, samt på vinduesplasser, minst utsatt.

I forhold til ventilasjonsanlegget blir all luft i kabinen på et Airbus-fly, i gennemsnitt udskiftet hvert tredje minutt. Dette gjelder også hvis man inkluderer filtrert og resirkulert luft i kabinen. Videre brukes HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Arrestors) i flyene. Disse filtre kan oppfange bakterier, virus og ha en effektivitet på 99,9% - dermed er ventilasjonssystemet i stand til å sikre ren luft for deg som passasjer.

 

Avlyst fly på grunn av Corona

I nyere tid har Utenriksdepartementet frarådet alle unødvendige flyreiser. Dette påvirker selvfølgelig i stor grad  flyselskapenes økonomi. I skrivende stund har flere flyselskaper permittert opptil 90% av arbeidsstyrken, flere flyplasser står mer eller mindre tomme, omgitt av stillestående flyflåter.

Covid - 19 er en farlig gæst sådan undgår du smitte i flyet

I nyere tid har Utenriksdepartementet frarådet alle unødvendige flyreiser. Dette påvirker selvfølgelig i stor grad  flyselskapenes økonomi. I skrivende stund har flere flyselskaper permittert opptil 90% av arbeidsstyrken, flere flyplasser står mer eller mindre tomme, omgitt av stillestående flyflåter.

 

Rettigheter ved kansellering av flyreise grunnet Covid-19

Corona-viruset er både en uvanlig og ekstraordinær omstendighet. Derfor har du i prinsippet ikke rett til erstatning hvis flyavgangen blir kansellert som følge av COVID-19. Det betyr imidlertid ikke at du mister alle rettigheter som flypassasjerer. Du har rett til å få tilbakebetalt billettprisen fra flyselskapet eller å få booket billetten din til et senere tidspunkt. Dersom kanselleringen har medført ekstra kostnader, kan du også ha rett til å få disse dekket av flyselskapet.

Skulle du ha blitt utsatt for en kansellering som ikke fer orårsaket av COVID-19 i løpet av de siste to månedenet - kan du klikke her for å kreve erstatning.Har du spørgsmål angående dine rettigheter som flypassasjer, er du velkommen til å sende en e-post til: [email protected]

Av Melik Karatas