Flyhjelp-logo-2.png

Kansellert fly pga. koronavirus

March 2020

Seneste post

Avlysning med Easyjet

October 2020

Kansellert fly som følge av koronavirus

Det er ingen hemmelighet, at det etterhvert så beryktede COVID-19 også kalt koronavirus, har funnet veien til store deler av verden. I takt med den hurtige utviklingen av smitten, er helse-sikkerheten rundt om i verden, blitt markant skjerpet. Som følge av den økte risikoen for smitte og manglende etterspørsel pga. reisendes frykt for smitte, har flere flyselskaper kansellert og innstilt tusenvis av flyvninger. Som en konsekvens av den økte risikoen for smitte, har Norwegian måtte kansellere 3.000 flyvninger, noe som svarer til 15% av alle flyselskapets avganger.

Hvis din kansellering er på grunn av Korona viruset har du ikke rett til kompensasjon, men du har rett til å få dine flybilletter refundert. Hvis du ønsker hjelp til dette kan du starte din sak ved å klikke på knappen nedenfor. Vinner vi saken er vår salær 30% av det beløp vi har hentet. Taper vi saken er vår tjeneste gratis. No cure - no pay.

 

Dine rettigheter ved korona-kanselleringer

I henhold til EU - Forordning 261/2004 - faller flypassasjerers rett til kompensasjon bort, hvis en avlysning er forårsaket av en ekstraordinær omstendighet. En ekstraordinær omstendighet betegnes således som “force majeure”. Med andre ord er koronaviruset en omstendighet, som flyselskapet ikke har kunnet gardere seg mot - og som ikke heller har vært innenfor flyselskapets kontroll.

Dette betyr likevel ikke, at alle dine rettigheter ved flykanselleringen bortfaller. Du har nemlig som ved enhver annen flykansellering, krav på å få billettprisen refundert eller få reisen din ombooket til samme destinasjon, men på et annet tidspunkt.

Har du vært utsatt for en kansellering, som ikke er forårsaket av koronaviruset og ønsker å starte en sak? Klikk her for at gjøre krav på din kompensasjon.


Avbestilling av reise

Som et forsøk på å minske smitten av viruset, har flere europeiske regjeringer satt i verk en rekke tiltak. For eksempel, er det innført restriksjoner på flygninger fra og til områder som er kategorisert som røde soner. Men på tross av den store risikoen for smitte, opprettholder samtlige flyselskap likevel en rekke flyvninger.

Hvis du har bestilt en reise til et område, som Folkehelseinstituttet eller Utenriksdepartementet fraråder å reise til, kan du ha mulighet for få billettprisen refundert. Du bør først og fremst rette en henvendelse til ditt flyselskap, med henblikk på å få reisen ombooket eller refundert. Kan flyselskapet ikke hjelpe, kan du - hvis du har tegnet en reiseforsikring og denne dekker avbestilling av reiser - få billettprisen refundert av ditt forsikringsselskap.

Er du innehaver av et Mastercard, og er din reise bestilt med samme kort, kan du være dekket av både avbestillings- og reiseforsikring.


Hvordan kan jeg stole på at koronaviruset var årsaken til at flyet mitt ble kansellert?

Når flyselskapene oppgir at kanselleringen skyldes en ekstraordinær omstendighet, på tross av at dette ikke er korrekt, blir det til en kommersiell kansellering. Altså en kansellering som er basert på økonomiske forhold.

Det kan være vanskelig for flypassasjerer, å vurdere om kanselleringen faktisk er forårsaket av en ekstraordinær omstendighet som koronaviruset. Vi anbefaler derfor at man bruker sin sunne fornuft og husker å ha de lokale helsemyndighetenes råd og veiledning i mente.

Det er bestemte geografiske områder, som reisende frarådes å reise til. Men har du f.eks. bestilt en reise til Berlin og avgangen kanselleres mindre enn 14 dager før avgang som følge av koronaviruset - anbefaler vi, at du søker juridisk veiledning til hvordan du bør forholde deg til kanselleringen.

Flyhjelp anbefaler alle reisende som er i tvil om den faktiske årsaken til kanselleringen, å søke råd og veiledning fra vår Legal Support-avdeling, før du oppretter en sak og gjør krav på en eventuell kompensasjon.

Vår tlf.tider er begrenset på grund av korona krisen. Du kan treffe Legal Support alle mandage fra kl. 10:00 - 15:00 på tlf 23 96 40 07 eller per e-post: [email protected].

Har du en planlagt reise i den kommende perioden, kan du på Folkehelseinstituttets hjemmeside lese om, hvordan du på best mulig vis kan unngå å bli smittet. På Folkehelseinstituttets hjemmeside, kan du også finne rejseveiledninger for en rekke land .

Av Frederik Thede