Flyhjelp-logo-2.png

Kansellert fly pga. coronavirus

March 2020

Seneste post

Dette er kredittkortene med best reiseforsikring

February 2024

Kansellert fly som følge av coronavirus

Det er ingen hemmelighet, at det etterhvert så beryktede COVID-19 også kalt coronavirus, har funnet veien til store deler av verden. I takt med den hurtige utviklingen av smitten, er helse-sikkerheten rundt om i verden, blitt markant skjerpet. Som følge av den økte risikoen for smitte og manglende etterspørsel pga. reisendes frykt for smitte, har flere flyselskaper kansellert og innstilt tusenvis av flyvninger. Som en konsekvens av den økte risikoen for smitte, har Norwegian måtte kansellere 3.000 flyvninger, noe som svarer til 15% av alle flyselskapets avganger.

Hvis din kansellering er på grunn av Corona viruset har du ikke rett til kompensasjon, men du har rett til å få dine flybilletter refundert. Hvis du ønsker hjelp til dette kan du starte din sak ved å klikke på knappen nedenfor. Vinner vi saken er vår salær 30% av det beløp vi har hentet. Taper vi saken er vår tjeneste gratis. No cure - no pay.

 

Dine rettigheter ved corona-kanselleringer

I henhold til EU - Forordning 261/2004 - faller flypassasjerers rett til kompensasjon bort, hvis en avlysning er forårsaket av en ekstraordinær omstendighet. En ekstraordinær omstendighet betegnes således som “force majeure”. Med andre ord er coronaviruset en omstendighet, som flyselskapet ikke har kunnet gardere seg mot - og som ikke heller har vært innenfor flyselskapets kontroll.

Installt eller kansellert fly pga. Korona

Har du vært utsatt for en kansellering, som ikke er forårsaket av coronaviruset og ønsker å starte en sak? Klikk her for at gjøre krav på din kompensasjon.


Avbestilling av reise

Som et forsøk på å minske smitten av viruset, har flere europeiske regjeringer satt i verk en rekke tiltak. For eksempel, er det innført restriksjoner på flygninger fra og til områder som er kategorisert som røde soner. Men på tross av den store risikoen for smitte, opprettholder samtlige flyselskap likevel en rekke flyvninger.

Hvis du har bestilt en reise til et område, som Folkehelseinstituttet eller Utenriksdepartementet fraråder å reise til, kan du ha mulighet for få billettprisen refundert. Du bør først og fremst rette en henvendelse til ditt flyselskap, med henblikk på å få reisen ombooket eller refundert. Kan flyselskapet ikke hjelpe, kan du - hvis du har tegnet en reiseforsikring og denne dekker avbestilling av reiser - få billettprisen refundert av ditt forsikringsselskap.

Er du innehaver av et Mastercard, og er din reise bestilt med samme kort, kan du være dekket av både avbestillings- og reiseforsikring.


Hvordan kan jeg stole på at coronaviruset var årsaken til at flyet mitt ble kansellert?

Når flyselskapene oppgir at kanselleringen skyldes en ekstraordinær omstendighet, på tross av at dette ikke er korrekt, blir det til en kommersiell kansellering. Altså en kansellering som er basert på økonomiske forhold.

Det kan være vanskelig for flypassasjerer, å vurdere om kanselleringen faktisk er forårsaket av en ekstraordinær omstendighet som coronaviruset. Vi anbefaler derfor at man bruker sin sunne fornuft og husker å ha de lokale helsemyndighetenes råd og veiledning i mente.

Det er bestemte geografiske områder, som reisende frarådes å reise til. Men har du f.eks. bestilt en reise til Berlin og avgangen kanselleres mindre enn 14 dager før avgang som følge av coronaviruset - anbefaler vi, at du søker juridisk veiledning til hvordan du bør forholde deg til kanselleringen.

Flyhjelp anbefaler alle reisende som er i tvil om den faktiske årsaken til kanselleringen, å søke råd og veiledning fra vår Legal Support-avdeling, før du oppretter en sak og gjør krav på en eventuell kompensasjon.

Vår tlf.tider er begrenset på grund av corona krisen. Du kan treffe Legal Support per e-post: [email protected].

Har du en planlagt reise i den kommende perioden, kan du på Folkehelseinstituttets hjemmeside lese om, hvordan du på best mulig vis kan unngå å bli smittet. På Folkehelseinstituttets hjemmeside, kan du også finne rejseveiledninger for en rekke land .

Av Melik Karatas