Flyhjelp-logo-2.png

Flytrafikken risikerer å være på etterskudd frem til 2029

February 2021

Seneste post

Dette er kredittkortene med best reiseforsikring

February 2024

Flytrafikken risikerer å være på etterskudd frem til 2029

Det er ingen tvil om at COVID-19 har gått hardt utover mange bransjer verden over. En av de bransjene som er hardest rammet av konsekvensene viruset har forårsaket er flybransjen. I en ny prognose vurderes det at det kommer til å gå flere år før flytrafikken i Europa når nivået fra tiden før pandemien. 

Prognose spår fremtiden for flytrafikken

I en rapport utarbeidet av Eurocontrol som er den europeiske organisasjonen for Luftfartens Sikkerhet har organisasjonen forsøkt å spå omkring de neste fem år for Europas flytrafikk.

Da pandemien for alvor begynte å spre seg i mars 2020 falt antallet flyvninger drastisk. Mellom mars og oktober 2020 var det 65% færre flyvninger i forhold til samme periode i 2019. Hos Flyhjelp har vi siden mars 2020 allerede hatt over 4000 saker med avlyste flyavganger. Husk at du er berettiget til refusjon, og i noen tilfeller også kompensasjon, hvis du har opplevd en flyavlysning under pandemien. Hvis du trenger til hjelp til dette kan du opprette din sak hos oss i dag.

I følge Eurocontrol er det vaksinens virkning som avgjør hvor lang tid det vil gå før flytrafikken i Europa når det samme nivå som før pandemien.

-Selv i det mest positive scenarioet forventer vi ikke ne ooppsving til 2019-nivå før i 2024. Det er en reell utsikt for at denne oppsvingen kan ta enda længre tid, kanskje så langt som til 2029, uttaler Eamonn Beamann, direktøren for Eurocontrol.   

I det første og beste scenariet vil vaksinen være tilgjengelig for reisende i løpet av sommeren 2021. Med det som utgangspunkt forventes det at flytrafikken når sitt opprinnelige aktivitetsnivå i slutten av 2024.

I det andre scenariet, som i følge Eurocontrol er det mest sandsynlige, vil reisende kunne bli vaksinert i løpet av sommeren 2022. Flytrafikken når i dette tilfellet niveået fra 2019 først i løpet av 2026.

Det tredje scenariet viser den sannsynlige utviklingen hvis vaksinen ikke har den forventede effekten. Altså, hvis det viser seg at smittetallet stadig stiger og gjenåpningen blir utsatt ytterligere. Her risikerer flytrafikken først å oppnå det opprinnelige aktivitetsnivået i 2029.

Les hele prognosen fra Eurocontrol.

 

Når har flytrafikken sist vært så påvirket?

Ikke siden 90-tallet har flytrafikken vært på et så lavt aktivitetsnivå. Derfor er det ikke tvil om at det vil ta en del år før aktiviteten kommer tilbake på dagens nivå.

I nyere tid har det vært to tilfeller hvor flytrafikken har hatt tilbakeslag. Det første var 9/11-angrepet i 2001. Det tok 1,5 år å komme tilbake til samme nivå som før angrepet.

Finanskrisen i 2008 gikk også ut over flytrafikken. Det tok hele 8 år før flytrafikken nådde det samme nivå som før krisen.  

Av Philip Brechmann