Flyhjelp-logo-2.png

Flyhjelps guide til passasjerer rammet av SAS-streiken

May 2019

Seneste post

Hva skal jeg pakke? Flyhjelps pakkeliste til deg

September 2021

Flyhjelps guide til passasjerer rammet av SAS-streiken

På grunn av pilotstreiken i SAS sitter mange passasjerer fast på flyplasser rundt omkring i verden og det er ikke alltid lett å vite hva man skal gjøre.

Den gjeldende lov på området er lite overskuelig og det kan være vanskelig å vite hva man har krav på og hvordan man skal agere.

Derfor har Flyhjelp laget en oversikt som opplyser om dine rettigheter og hva du kan gjøre for å minske dine ekstraomkostninger og ubehag.

SAS strejke - kan jeg købe nye flybilletter?

Flyhjelps rettsavdeling har vurdert at flypassasjerer berørt av denne streiken har krav på kompensasjon opp til 8 500 kroner i tillegg til å få erstattet flybilletter og eventuelle ekstra omkostninger.

 

Flyet mitt er avlyst – hva gjør jeg nå?

Hvis flyreisen din er påvirket av SAS pilotstreik anbefaler vi at du gjør følgende:

  1. Ta kontakt med SAS og spør etter nye flybilletter til destinasjonen. Hvis SAS kan tilby ombooking innen rimelig tid, kan du ikke selv kjøpe nye flybilletter og få disse refundert. Rimelig tid betegner som regel den tid det tar å fly frem og tilbake mellom avgangssted og destinasjonen. 

  2. Hvis SAS ikke kan ombooke deg innenfor rimelig tid, kan du velge å kjøpe ny billett til destinasjonen med fly eller annet transportmiddel og deretter få SAS til å refundere utgiften. Sørg for å ha dokumentasjon for at SAS ikke kunne hjelpe deg, slik at du kan bevise dette på et senere tidspunkt.

  3. Gjem alle kvitteringer fram til du ankommer til destinasjonen. Har du bruk for et sted å sove over natten eller har du utgifter for mat og drikke, skal flyselskapet også refundere disse.

  4. Uansett om du ble tilbudt en ny reise til destinasjonen eller ikke, så kan du søke om kompensasjon på opp til 5.800 kroner for den sjenanse som avlysningen har skapt for deg. Du er berettiget kompensasjon hvis du ankom mere enn 3 timer senere til destinasjonen eller aldri kom frem.

  5. Husk at din utreise og hjemreise er 2 separate reiser som du kan søke om kompensasjon for. Det betyr altså at både tur og retur reise på helgetur med SAS kan resultere i en kompensasjon på opp i mot 11.600 kroner per passasjer.

  6. Du kan enten forsøke å ta kampen opp mot flyselskapet selv eller opprette en sak hos oss på www.flyhjelp.no, hvis du vil at vi skal innhente kompensasjonen og dine utgifter for deg mot et salær på 30% inkl. moms av det mottatte beløp. Flyhjelps jurister er eksperter i flypassasjerers rettigheter og kan ofte innhente kompensasjonen hurtigere, og du får den samme andel av kompensasjonen utbetalt hvis saken havner i retten.

 

Flyhjelps vurdering av SAS-streiken

Flyhjelp har på tross av SAS utmeldinger vurdert at passasjerer som er berørt av SAS-streiken er kompensasjonsberettiget og vi vil derfor ta alle saker som vedrører streiken til retten. Etter utmeldinger fra SAS, kommer alle sakene høyst sansynlig gå til retten.

Du kan derfor velge å selv ta saken mot SAS til en rettslig instans eller la Flyhjelp føre saken for deg og få utbetalt kompensasjon på opp til 8.500 kroner pluss ekstrautgifter du har hatt i forbindelse med forsinkelsen.

Den ovenstående konklusjon er Flyhjelp kommet fram til, på bakgrunn av en ny dom som ble avsagt siste år. Dommen danner grunnlag for den praksis som gjelder for den type streik vi ser hos SAS i dag.

Vår advokat Rune Strøm Danvold uttaler seg:

 

  • Tatt i betraktning at SAS har hatt kjennskap til streiken i ca. En måneds tid før den ble iverksatt, er det vår vurdering at passasjerer berørt av streiken vil være kompensajonsberettiget. – Rune Strøm Danvold, advokat og leder av Flyhjelps rettsavdeling.

 

Hvis du ønsker at Flyhjelp skal innhente kopmensasjonen for deg kan du opprette en sak ved å utfylle vårt saskformular.

Av Mathias Krogh