Flyhjelp-logo-2.png

Corona – Flyavlysninger og kompensajson

March 2020

Seneste post

Skal du reise i sommerferien? Les om dine flyrettigheter her

June 2024

Corona – Flyavlysninger og kompensajson

Som følger av den økende Corona smitte, også kaldt COVID-19 fraråder UDs reiseinformasjon alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder fra 14. mars og foreløpig fram til 14. april.

Beslutningen bygger på den fortsatte stigningen i antall smittede, strenge reiserestriksjoner i en rekke land – og at populære reisemål kan ha et svakere sunnhetssystem enn det norske.

 

Flyselskaper presses av Coronaepidemien

En rekke bransjer, næringer og yrker har nylig gitt etter for det verserende Corona-viruset.

Spesielt ramt er luftfartsindustrien. I tråd med pålagte reiserestriksjoner og lukkede grenser, har flyselskapene måttet avlyse en rekke flyavganger. Som følge av dette har flyselskaper og flyplasser måttet sende tusenvis av ansatte hjem.

I skrivende stund hadde SAS hjemsendt 10.000 ansatte, tilsvarende 90% av arbeidsstyrken, mens Norwegian hadde hjemsendt 7.300 av sine ansatte.

Coronakrisen er kommet med mange korona-flyavlysninger

I begynnelsen av mars 2020 kunngjorde IATA  (den internasjonale organisasjon for flyselskaper) at den forventer at luftfartindustrien vil miste omlag 113 milliarder USD – som følge av virussen. Tallet bliver sansynligvis høyere.

 

Kan jeg få kompensajson for kansellert flyreise som følge av Coronapandemien?

Som en konsekvens av Coronapandemien og de etterfølgende kanselleringer av flyreiser, blir flere tusen passasjerers reiser påvirket. Noens reiser blir i sin helhet avlyst, mens andre flypassasjerer kan ha problemer med å komme seg hjem.

I en pressemelding fastslår EU-Kommissjonen at Coronapandemien er en ekstraordinær omstendighet og at flypassasjerer derfor ikke har krav på kompensasjon – en godtgjørelse for såkaldt ”tort og svie” for kanselleringer som følge av COVID-19.

Koronapandemien har ramt hele verden og nu har flyselskaberne fået korona

I henhold til EU-forordning 261/2004 har flypassasjerer ikke rett til kompensajson hvis hendelsen var forårsaket av uvanlige eller ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne beskytte seg mot.

Flyselskapene er imidlertid forpliktet, i henhold til samme forskrift, å ombooke kundene sine eller tilbakebetale billetten.

Flyselskapet er også forpliktet til å refundere ”rimelige og nødvendige” utgifter som følge av kanselleringen, såsom mat, drikke, hotell, transport til og fra hotellet samt nye hjemreisebilletter. Dette gjelder selv om avlysningen er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter.

Flyselskapene har bedt om unntak fra gjeldende regler under den pågående pandemikrisen, men dette ble ikke godkjent av EU kommisjonen.

 

Refusjon av flybilletter og ekstrautgifter som følge av Coronapandemien

Ikke alle flyselskaper oppfyller sine forpliktelser i henhold til EF-forordning 261/2004. Ofte bliver flypassasjerer ikke tilbudt mat, hotell, transport og ny hjemreise av flyselskapet, og må selv betale dette.

Disse utgiftene kan man kreve at flyselskapet refunderer, også selv om kanselleringen skyldes en ekstraordinær omstendighet, som feks. Coronapandemien.

Hvis flyselskapet avlyser flyreisen er de forpliktet til å enten refundere den ubrukte billetten eller ombooke passasjeren til en ny avgang innenfor rimelig tid. Passasjerer kan også selv be flyselskapet om å bli ombooket til en bestemt reise, også hvis denne er med et annet flyselskap.

Hvis man selv kjøper nye hjemreisebilletter kan man kreve at flyselskapet refunderer disse, hvis man kan bevise at man har vært i kontakt med flyselskapet før man selv kjøpte nye billetter.

Det kan være vanskelig for enkeltpersoner å for å få refundert sine utgifter fra flyselskapene, og det er vår erfaring at flyselskapene sjeldent utbetaler det fulle beløpet man har krav på når man henvender seg som privatperson. Derfor er vi i Flyhjelp klar til å hjelpe flypassasjerer med akkurat dette.

Hvis du ønsker at vi hjelp til å få refundert dine utgifter, kan du kontakte en av våre juridiske support medarbeidere via e-post: [email protected]

Av Melik Karatas