Flyhjelp-logo-2.png

 

Hvordan er min sak påvirket af Covid-19?

 

Hvis du har en pågående sak hos Flyhjelp eller overveier å opprette en sak kan du få svar på de mest spurte spørsmål til oss under Koronakrisen her.

 


Hva er saksbehandlingstiden av min sak under Korona-pandemien?

Under normale omstendigheter er saksbehandlingstiden 6-8 uker for saker som ikke skal til retten og 6-12 måneder for saker som skal til retten. Som følge av den aktuelle pandemien har vi svært redusert arbeidskapasitet i Flyhjelp, noe de også har hos de rettslige instansene. Du skal derfor regne med lengre saksbehandlingstid i øyeblikket.

Hvis du har en sak som dreier seg om refusjon av flybilletter kan vi bli nødt til å ta saken til retten. Det kan skrivende stund ta opp til 1,5 år å vinne en rettssak om refusjon hvor flyselskapet motstrider kravet. Det krever derfor ekstra tålmodighet i forbindelse med disse sakene.

Den utvidede saksbehandlingen kan bety at eksisterende saker venter enda lengre for å komme i retten enn de normalt pleier. Det skyldes at vi i nåværende tidspunkt kun har mulighet til å innbringe et begrenset antall saker for retten. Vi behandler sakene så hurtig som mulig innenfor de gjeldende forutsetninger vi har under Korona-krisen, og går hele veien for å få pengene hjem.

 

 

Har jeg rett til refusjon hvis jeg har akseptert voucher som refusjon?

Når du har fått en flyvning avlyst på grunn av COVID-19 har du rett til en av følgende muligheter:

  1. Refusjon av flybillettens pris.
  2. Ombooking av reisen til et senere tidspunkt.
  3. En voucher på minimum samme beløp som den opprinnelige prisen du har betalt.

Hvis du har akseptert en voucher som refusion har du frasagt deg retten til refusion av beløpet du betalte eller ombooking av reisen til et senere tidspunkt.

 

 

Har jeg rett til refusjon hvis jeg har mellomlandinger og kun noen av flyvningene er avlyst?

Hvis du har en reise med flere mellomlandinger er din rett til refusjon avhengig av om det er en samlet reise, eller en reise som er solgt som en oppdelt reise med forskjellige bookingnumre for hver strekning.

Hvis du kjøper en reise som har en samlet PNR-kode/bookingnummer fra avgangsflyplassen til endedestinasjonen har du rett til refusjon for hele reisen.

 

 

Jeg har avlyst mitt fly på grunn av myndighetenes anbefalinger. Har jeg rett til refusjon av flybilletten?

Retten til refusjon gjelder først når flyet er avlyst av flyselskapet. Hvis du selv har kansellert din booking før flyselskapet har avlyst flyet, har du frasagt deg retten til refusjon.

Det anbefales at du først tar stilling til om du vil reise eller avlyse reisen når du nærmer deg avgangsdatoen. Hvis myndighetene ikke anbefaler reise til den aktuelle destinasjonen på tidspunktet du skal reise, vil flyet mest sannsynlig avlyses av flyselskapet.

Hvis du har kjøpt en reise med flyvninger hvor det er oppgitt ulike bookingnumre for hver strekning har du kun krav på å få refundert de avlyste flyvningene.

 

 

Hvorfor har jeg mottatt en faktura for min sak om refusjon hos Flyhjelp når jeg har mottatt refusjon fra flyselskapet direkte?

Når du oppretter et juridisk krav hos Flyhjelp setter du gang i en juridisk prosess hvor Flyhjelps jurister fremstiller og sender et materielt krav til flyselskapet. Flyhjelp følger opp saken din gjennom hele prosessen, og arbeider for å få flyselskapet til å utbetale det du har krav på. Mange flyselskaper betaler ut det vi krever direkte til kunden og ikke til Flyhjelp. Det har ingen betydning om flyselskapet betaler det skyldige beløp direkte til deg eller oss - bare du får dine penger og vi får vårt salær for arbeidet vi har gjort i saken.

Har du mottatt penger direkte fra flyselskapet etter at du har opprettet en juridisk sak hos Flyhjelp, og vi har sendt kravet til flyselskapet, er du forpliktet til å opplyse oss om det eksakte beløpet slik at din sak ikke tas til retten forgjeves. Saken lukkes når du har fått det beløpet du har krav på og Flyhjelp har fått sitt salær. Har du fått pengene overført direkte kan du betale vårt avtalte salær via fakturaen du får fra oss.

 

 

Har du øvrige spørsmål så gleder vi oss til å høre fra deg. Vi er her for deg på chat og mail [email protected] - og per telefon på mandager.

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 6 700 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt