Flyhjelp-logo-2.png

Høyesterett opphever reklamasjonsfristen for flypassasjerer

April 2021

Seneste post

Skal du reise i sommerferien? Les om dine flyrettigheter her

June 2024

Høyesterett opphever reklamasjonsfristen for flypassasjerer

Den norske høyesterett har opphevet reklamasjonsfristen på 2 måneder, og den er nå på opptil 3 år. Dette er gode nyheter for de mange flypassasjerene som enda ikke har opprettet en sak om kompensasjon for en reise som er over to år gammel.

 

 

Norsk passasjer slo flyselskap i høyesterett

Tilbake i august 2016 ble en norsk passasjer utsatt for en forsinkelse på mer enn tre timer på en flyvning fra Bangkok til Oslo. Litt over tre måneder senere i november samme år, opprettet denne passasjeren et krav om kompensasjon hos flyselskapet. I følge flypassasjerenes rettigheter har man nemlig rett til kompensasjon hvis flyavgangen er minimum tre timer forsinket.

Finnair, som var det aktuelle flyselskapet i saken, avviste kravet fra kunden. De mente at kravet skulle stilles innenfor en rimelig tid, hvilket de mente var to måneder etter flyvningen.

Passasjeren aksepterte ikke dette og tok saken videre til Forliksrådet hvor han vant saken, og Finnair ble dermed dømt til å skulle betale de 600 euro som passasjeren var berettiget til.

Utfordringene fortsatte da Finnair ikke var tilfredse med sakens utfall og valgte å appellere til ankedomstolen. Ankedomstolen endte med å ta Finnair side i saken, da de var enige i at det ikke var grunn til at klagefristen skulle være lengre enn 2 måneder. De argumenterte for at klageperioden var den samme som forbrukerkjøpslovens frist, som er 2 måneder.

Til sist endte saken i Høyesterett, da ingen av partene ville gi seg. Den 14. desember 2020 falt den endelige dommen i Høyesterett, hvor det ble avgjort at det ikke var noen klar frist for kompensasjonsretten.

“Jeg er kommet til at det ikke gjelder noen særskilt frist for å varsle eller fremsette krav i tilknytning til standarderstatning etter flypassasjerforordningen, og den alminnelige foreldelsesfristen på tre år, jf. foreldelsesloven § 2, er avbrutt i tide. Flypassasjeren gis følgelig medhold i sitt krav om standarderstatning på 600 euro.” lød den endelige dommen fra Høyesterett.

Finnair endte utover dette med å skulle betale saksomkostninger for litt under 1 million norske kroner. 

 

Hva betyr opphevelsen av reklamasjonsfristen for deg?

Etter Høyesterettens dom er man nå berettiget til å innhente kompensasjon for reiser som er opp til 3 år gamle. Så hvis du har vært utsatt for et forsinket eller avlyst fly de siste 3 år kan du bruke Flyhjelps beregner og hurtig finne ut av hvor mange penger som venter på å bli innkrevd.

Som ovenstående sak beviser kan det være vanskelig å innhente penger fra flyselskapet som privatperson, og det er derfor vi i Flyhjelp sørger for å håndtere alt det juridiske arbeidet for deg. Vi har allerede hjulpet mer enn 160.000 passasjerer med å innhente kompensasjon og refusjon for forsinkede og avlyste flyavganger. 

 

 

Av Philip Brechmann