Flyhjelp-logo-2.png

Dette er kredittkortene med best reiseforsikring

February 2024

Seneste post

Skal du reise i sommerferien? Les om dine flyrettigheter her

June 2024

Hvilket kredittkort har den beste reiseforsikringen?

Gratis reise- og avbestillingsforsikring er inkludert med en rekke kredittkort, men vilkårene varierer mye. Hvilket kort har den beste forsikringen? Og kan kredittkortforsikringene måle seg med helårs reiseforsikringer du betaler for? 

Det finnes om lag 300 forskjellige kredittkort i Norge. Flere av disse inkluderer gratis reise og avbestillingsforsikringer. 

Bestekredittkortet, som hjelper brukerne med å sammenligne betalingskort, har studert forsikringsvilkårene som følger en rekke kort. 

Konklusjonen er at tre kort skiller seg ut positivt: TF Bank Mastercard, Morrow Bank-kortet og kredittkortet som Himla tilbyr. 

Bestekredittkortet har kun sjekket kort uten årsavgift. Det er mulig å få kredittkort med enda bedre betingelser, men da må du betale flere tusen kroner i året for å eie dem. 

Du kan se topplisten for kredittkort med de beste reiseforsikringene her.

Store forskjeller på avbestillingsdekning

Kjøper du billige flybilletter, risikerer du å tape pengene hvis du må avbestille reisen. 

Flere av kortforsikringene Bestekredittkortet har undersøkt, dekker tapet på avbestillinger. Men det er store forskjeller på hvor stor dekningen er: 

● TF Bank, Morrow Bank og Himla: Inntil 300.000 kroner 

● Resurs Gold: Inntil 250.000 kroner 

Deretter er det langt ned til de neste kortene. DNB Mastercard, re:member Black og Sparebank 1 Mastercard har alle en dekning som ender på 50.000 kroner.

Vær oppmerksom på at de fleste kredittkortforsikringene har en øvre aldersgrense for dekningen. 

Grensen kan gå ved 70, 75 eller 80 år, avhengig av hvilket kort du eier. Personer i reisefølget som er eldre enn aldersgrensene omfattes ikke av avbestillingsforsikringene. 

Forsinket avgang eller ankomst 

Enkelte av kortene i Bestekredittkortets kartlegging, inkluderer en sikring av forsinkede avganger og ankomster. Dette er kortene med best dekning på forsinkede avganger: 

● Gebyrfri Visa: Inntil 25.000 kroner 

● Himla, TF Bank og Morrow: Inntil 6.000 kroner 

På forsinket ankomst, er dette de høyeste satsene: 

● Himla, TF Bank og Morrow: Inntil 75.000 kroner 

● Gebyrfri Visa: Inntil 2.000 kroner 

Jevnere dekning ved sykdom eller ulykker 

Det er mindre forskjeller på hvor god dekning kredittkortenes forsikringer gir deg for sykdom eller ulykker i forbindelse med reiser. 

Så å si alle kortene som er undersøkt, gir deg ubegrenset dekning for sykdomsutgifter og hjemtransport. 

Ulykker som rammer voksne personer, er dekket med 300.000 til 500.000 kroner med de fleste kortene. Også her gir Himla, TF Bank og Morrow den høyeste dekningen. 

Ansvarsdelen av forsikringen dekker kostnadene du påfører andre i en eventuell ulykke. Og her er forskjellene større: 

● Himla, TF Bank, Morrow og Resurs Bank: 15 millioner kroner 

● DNB og Sparebank 1: 10 millioner kroner 

● Andre: 3 millioner kroner 

Egenandelsforsikring for leiebil 

Over halvparten av kortene Bestekredittkortet undersøkte, tilbyr korteiere gratis egenandelsforsikring for leiebil. 

En slik forsikring dekker egenandelen man må betale hvis det skjer noe med bilen man leier. Også her utmerker de tre toppkortene seg. Alle dekker egenandel for leiebil: 

● Himla-kortet: Inntil 20.000 kroner 

● Morrow Bank: Inntil 20.000 kroner

● TF Bank Mastercard: Inntil 10.000 kroner 

På dette området blir for øvrig vinnerrekken til kortene over avbrutt av Gebyrfri Visa fra Santander. Også dette kortet gir deg en dekning på inntil 20.000 kroner for leiebilskader du må betale egenandel for. 

Felles utgangspunkt 

Bestekredittkortet har avdekket til dels store forskjeller på forsikringsvilkårene som følger med kredittkort. Men det er også mange likheter. 

Alle kortutstederne krever at du betaler minst 50 % av alle reisekostnadene med kortene deres for å gi deg forsikring. For leiebil er kravet at hele leieforholdet betales med kort. 

En annen fellesnevner er hvem forsikringene dekker. 

Den som eier kortet, er selvfølgelig dekket. Det er også ektefelle, samboer eller partner samt barn på 21 år eller yngre som bor hjemme. 

I tillegg er disse reglene temmelig identiske med de fleste kortene: 

● Forsikringene gjelder ikke for reiser som varer mer enn 90 dager 

● Dagsturer er dekket hvis de inkluderer minst én flyreise 

● Reisene må starte i Norge eller Norden 

Like gode som helårs reiseforsikringer? 

Mange av kredittkortenes gratisforsikringer for reiser, er imponerende på papiret. Men forsikringseksperter Bestekredittkortet har snakket med, advarer mot å stole blindt på at de er alt du trenger. 

If, som selger egne reiseforsikringer, forteller at kredittkortforsikringene i snitt utbetaler lavere erstatninger enn helårs reiseforsikringer du betaler for. I tillegg må du ofte betale en egenandel hvis du må benytte kredittkortenes forsikringer. Dette slipper du med en helårs reiseforsikring. 

Du bør uansett gjøre egne undersøkelser før du velger hvilken forsikring du skal stole på. Sammenlign vilkårene på kredittkortforsikringer med forsikringer som koster penger. Dobbeltsjekk at forsikringen du velger å benytte, dekker alle i reisefølget og de eventualitetene som kan oppstå på reisen din.

 

Av Frederik Hedegaard