Flyhjelp-logo-2.png

Flyforsinkelse med SAS

January 2019

Seneste post

Skal du reise i sommerferien? Les om dine flyrettigheter her

June 2024

Flyforsinkelse med SAS

På reisebloggen hjelper vi deg med å finne ut av rettighetene dine, hvis SAS-flyet ditt blir forsinket eller kansellert. I dette innlegget gir vi en rekke tips til hva du kan gjøre hvis du har vært utsatt for en kansellering eller forsinkelse. I innlegget får du blant annet informasjon om hvordan du får kompensasjon fra SAS, dersom du har opplevd en flyforsinkelse eller en kansellering.

For å finne ut av om du har rett på en økonomisk kompensasjon i forbindelse med kansellering eller forsinkelse, må du ha kjennskap til hvilke regler som gjelder. Hvis det er snakk om forsinkelse, må for du for det første finne ut av hvor stor forskjellen er mellom den planlagte og faktiske reisetiden. Flyets offisielle ankomsttidspunkt kan fastsettes til det øyeblikket når dørene åpnes og passasjerene får tillatelse til å forlate flyet.

Nå du har fastsatt lengden på forsinkelsen i forbindelse med avgang, kan du begynne å se på hvilke rettigheter du har til kompensasjon og erstatning.

Du har rett på gratis mat i ventetiden, hvis flyet er mer enn to timer forsinket i forbindelse med en reise på under 1 500 km. Hvis reisen er lengre enn 1 500 km, har du rett på gratis forpleining hvis forsinkelsen på turen er mer enn tre timer. Hvis forsinkelsen blir lengre enn fem timer, har du rett på å få refundert billetten eller gratis returflygning. Det er dessuten lovpålagt for flyselskapet å betale overnatting(ene), samt eventuell transport til et hotell, hvis forsinkelsen gjør at overnatting er relevant.

SAS lufthavn, mand sidder og venter

 

I tillegg har du rett på økonomisk kompensasjon, dersom forsinkelsen er lengre enn tre timer. For flyreiser på 1 500 km eller mindre er kompensasjonen 250 euro, men den ligger på 400 euro for turer på mellom 1 500 og 3 500 kilometer. Har reisen vært lengre enn 3 500 kilometer, stiger kompensasjonsbeløpet tilsvarende til hele 600 euro. For reiser utenfor EU er reglene litt annerledes, der kan kompensasjonen reduseres med opptil 50 % hvis forsinkelsen er på mellom tre og fire timer.

Skyldes forsinkelsen ekstraordinære omstendigheter, for eksempel uvær eller streik, bortfaller retten til kompensasjon.

 

Erstatning fra SAS

Man kan få erstatning hvis man har hatt utgifter i forbindelse med en forsinkelse, for eksempel kjøp av nye billetter eller at man har mistet en eller flere hotellovernattinger på endelig destinasjon.

Kompensasjoner og erstatninger skal betales kontant, via bankoverførsel eller sjekk. Ønsker flyselskapet å betale kompensasjonen med reisekuponger eller lignende, skal kunden avgi en skriftlig godkjenning på denne oppgjørsformen.

Husk alltid å samle all den dokumentasjonen du kan i forbindelse med en forsinket eller kansellert SAS-reise. Det er for eksempel viktig at du får kvitteringer for alle ekstrautgifter du har hatt i forbindelse med en forsinkelse eller kansellering.

 

Hvis du får problemer med å få den erstatningen eller kompensasjonen du mener du er berettiget til, kan du klage direkte til flyselskapet eller Transportklagenemnda. Du er også velkommen til å sende en henvendelse til en av våre jurister. De kan bistå med rådgivning.

Av Philip Brechmann