Flyhjelp-logo-2.png

Flyforsinkelse med Lufthansa

April 2019

Seneste post

Dette er kredittkortene med best reiseforsikring

February 2024

Flyforsinkelse med Lufthansa

Når ferien endelig er kommet og varme land kaller, er det vanskelig å stå på flyplassen og vente på et forsinket fly. Du kan imidlertid finne litt trøst ved at det finnes en mulighet for å søke om kompensasjon for den tapte tiden.

Hos Flyhjelp kan du få hjelp til å kreve erstatning i tilfelle du opplever forsinkelser eller kanselleringer.

I dette innlegget får du informasjon om flyselskapet Lufthansa og hvilke alternativer du har når du har hatt problemer på reisen din. Hvis du har hatt en flyforsinkelse med Lufthansa, bør du lese her.

Om Lufthansa

Lufthansas historie går tilbake til 1929, da de opererte som Tysklands nasjonale flyselskap inntil det ble nedlagt i 1945, etter andre verdenskrig, på grunn av de mange restriksjonene Tyskland opplevde umiddelbart etter krigen. Først i 1953 startet Lufthansa, som det er kjent som i dag, da et nytt selskap, kalt Flugtag, fikk rettighetene til Lufthansa-merket, i håp om å kunne danne et nytt nasjonalt flyselskap for Tyskland. I dag har Lufthansa blitt et av Europas største flyselskaper med en flåte på 274 fly og ytterligere 157 stk. på vei.

Flyselskapet har sitt hovedkontor i Köln, men det arbeides med å flytte plasseringen til Frankfurt, da Frankfurt Airport allerede er brukt som deres sentrale flyplass. Flere av flyselskapets andre avdelinger er allerede plassert her, og derfor kan stordriftsfordeler oppnås ved å bringe selskapet sammen.

Lufthansa var en av drivkreftene bak grunnleggelsen av Star Alliance, som nå er en av verdens største allianse av flyselskaper. Som reisende med Lufthansa kan du derfor dra nytte av alliansens fordeler hvis du er medlem. De tilbyr også, i tillegg til Star Alliance, en medlemsordning som heter ”Miles & More”, hvor du har mulighet til å tjene poeng, basert på hvor langt og hvor ofte du reiser. "Miles & More" gir deg f.eks. Spesiell tilgang til lounger og lar deg ta med mer bagasje når du flyr. Du vil også kunne tjene poeng når du flyr med et av Lufthansas mange tilknyttede selskaper.

Flyforsinkelse med Lufthansa

Alle europeiske flyselskaper må overholde europeisk forordning 261/2014 angående flyforsinkelser og kanselleringer. Dette gjelder også Lufthansa. Du har derfor mulighet for å søke kompensasjon, når du har opplevd en flyforsinkelse. Men kompensasjonen du har rett til, avhenger av lengden på din planlagte reise, samt lengden på forsinkelsen. Vi anbefaler derfor at du gjør deg godt kjent med dine rettigheter i tilfelle flyforsinkelser og kanselleringer hos Lufthansa før du søker kompensasjon fra flyselskapet.

I tillegg til kompensasjonen din har du rett til gratis måltider i ventetiden, hvis reisens lengde er mindre enn 1500 km. og forsinkelsen har vart mer enn 2 timer. Det samme gjelder for reiser mellom 1500 km. og 3.500 km. hvis forsinkelsen er mer enn 3 timer. Dette er også tilfellet på reiser over 3.500 km. med en forsinkelse på mer enn 4 timer.

Flyforsinkelse med Lufthansa

Ved forsinkelser på mer enn 5 timer, uansett reisens lengde, vil du kunne kreve å få refundert billetten din. Har du startet reisen din og det forekommer en forsinkelse ved f.eks. et flyskifte, har du rett til å få returbillett tilbake til startpunktet for turen. Skulle det være noen utgifter i forbindelse med ombooking eller returreise, for eksempel kan det være nødvendig å overnatte før reisen fortsetter, vil det også være flyselskapet som skal være ansvarlig for disse utgiftene, inkludert transport til og fra flyplassen.

Flykansellering med Lufthansa

Hvis du har opplevd, at flyet ditt ble kansellert, og du ikke har blitt informert om dette i god tid, vil du også kunne kreve erstatning. De samme regler som for flyforsinkelser gjelder her. Du vil derfor ha rett til gratis måltider og eventuelle utgifter knyttet til ombooking eller returflyvning skal betales av flyselskapet. Selvfølgelig kommer kompensasjonen for kansellerte flyreiser naturlig.

Kompensasjon fra Lufthansa

Du har mulighet til å søke om økonomisk kompensasjon fra flyselskapet ved forsinkelser og kanselleringer. Her er det begrunnede beløpet bare avhengig av reisens lengde, da du kan søke om kompensasjon for alle forsinkelser som varer mer enn 3 timer.

For reiser mindre enn 1500 km. kan du kreve 250 euro fra flyselskapet. For reiser på mellom 1500 km. og 3.500 km. er beløpet 400 euro, og til slutt for reiser på over 3.500 km. er beløpet 600 euro.

Hvis du søker kompensasjon for en flyforsinkelse, vil flyselskapet kunne redusere erstatningskravet med 50% dersom de har rebooket flyet ditt slik at ankomsttiden til den nye ankomsttiden er i samsvar med den planlagte reisen.

Du vil kun kunne søke om kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldes omstendigheter som flyselskapet har vært i stand til å forhindre. Du har ikke mulighet til å søke om kompensasjon dersom reisenes komplikasjoner skyldes årsaker, som for eksempel dårlig vær, arbeidsforbud eller streik.

Skulle flyselskapet tilby deg kompensasjon i form av rabattkuponger eller tilgodebevis, må du gi skriftlig samtykke til denne løsningen før den gjelder.

For å kunne føre saken din, er det viktig at du lagrer all informasjon, dokumenter og kvitteringer som er relevante for reisen din. På <flyhjelp.no kan du skrive inn informasjonen din gratis og beregne det du har krav på i kompensasjon. Du er også velkommen til å kontakte oss på mail [email protected]

Av Melik Karatas