Flyhjelp-logo-2.png

Hva betyr konflikten i Ukraina for din reise?

 

Hvilke Hva er dine rettigheter i forskjellige situasjoner i forbindelse med krigen i Ukraine?

Hva har skjedd med din reise? Klikk under for å finne dine rettigheter:

 

Mitt fly er avlyst

Jeg har ikke hørt fra flyselskapet om status på min flyvning

Mit fly er forsinket

Jeg har kjøpt en pakkereise

Jeg har kjøpt min billett fra en tredjepart

Reisevejledning

Krigen i Ukraine har påvirket flyreiser i og omkring Europa. Blant annet er luftrommene over Ukraina og Russland lukket, og det er flyforbud for russiske fly til europeiske land og flyforbud for europeiske fly til Russland.


Mitt fly er avlyst

Hvis flyselskapet har avlyst ditt fly er du ikke uten rettigheter. Hvis ditt fly er avlyst som følge av konflikten i Ukraina har man fortsatt rett til: 

 

1. Refusjon av flybillettens fulle pris

2. Omlegging av din reise så du kommer frem til din destinasjon på et annet tidspunkt

3. Et gavekort på minimum samme beløp som den opprinnelige billetten

 

Det er passasjerens eget valg hvilket alternativ man ønsker å bruke. Noen flyselskaper velger å forsøke å presse kunden til å velge gavekort og på den måten unngå å betale tilbake beløpet. Hvis man velger å ta imot gavekortet skal man være sikker på at flyselskapet ikke går konkurs, da gavekortets verdi vil forsvinne om de gjør det. Vær oppmerksom på dette og stå fast på dine rettigheter. Hvis flyselskapet nekter å hjelpe kan man starte en sak hos oss ved å klikke på linken under:

 

 

Hvis din avlysning skyldes reiserestriksjonene i forbindelse med krigen i Ukraina, er du ikke berettiget til kompensasjon, men kun til refusjon av flybillettene. Hvis du ønsker å få hjelp til dette, kan du starte saken ved å klikke på linken ovenfor. Vinner vi saken er vårt salær maks 30% av det innhentede beløpet. Taper vi, har vår service vært gratis. No cure, no pay. 

Blir det nødvendig å sende saken i retten legger vi til et gebyr for saksanlegg, som maksimalt tilsvarer 15 av den innhentede kompensasjonen/refusjonen, da det må gjennomføres mer arbeide av vår interne rettssaksavdeling eller eksterne advokater, og det er utgifter til rettssaksavgift og lignende. Taper vi, har vår service vært gratis. No cure, no pay. 

 

Jeg har ikke hørt fra flyselskapet om status på min flyvning

Hvis flyet ikke er avlyst enda og du ikke har hørt fra flyselskapet må du ha ha is i magen. Vi vet ikke når situasjonen i Ukraina blir bedre, og vi kan derfor ikke si noe om flyvingene til sommeren. 

Hvis du har tålmodighet til å vente og se an situasjonen skal du ikke selv avlyse din reise. Gjør du det mister du alle dine rettigheter til å få noen form for refusjon. Du kan i stedet forsøke å kontakte ditt flyselskap. De vil i noen tilfeller gjerne tilby et tilgodebevis for din reise, selv om flyvningen enda ikke er avlyst. 

 

Mitt fly er forsinket

Som følge av at luftrommene over blandt annet Russland er lukket, kan det medføre forsinkelse på flyvninger mellom Europa og Asia, som skulle ha fløyet gjennom russisk og ukrainsk luftrom. 

Hvis ditt fly er forsinket som følge av krigen i Ukraina, faller saken utenfor reglene om kompensasjon for flyforsinkelse. Dette skyldes at en væpnet konflikt er en ekstraordinær omstendighet som er utenfor flyselskapets kontroll. Du er derfor ikke berettiget til kompensasjon.  

 


Jeg har kjøpt en pakkereise

En reise er en pakkereise hvis din samlede bestilling inneholder minst to av følgende: 

1. Transport

2. Overnatting

3. Annen reiseaktivitet som f.eks. en utflukt

Hvis du har kjøpt en pakkereise som er avlyst har du rettigheter som du kan bruke under krigen i Ukraina. Man er dekket under pakkereiseloven som gir rett til hel eller delvis refusjon av en reise under en avlysning. 

 

Du skal derfor ta kontakt med reisebyrået som har solgt din reise. Noen reisebyråer vil kun tilby tilgodebevis, men du har rett til å avvise dette og få refundert beløpet i stedet. Hvis et reisebyrå enten avviser refusjonen eller ikke svarer på dine henvendelser, kan du føre kravet ditt videre med hjelp av Norsk Reiselivsforum. (link https://reiselivsforum.no/web/home/) 

 


Jeg har kjøpt min billett fra en tredjepart

Har du kjøpt en flybillett hos en tredjepart som f.eks. kiwi.com eller flybillett.no kan man oppleve å ende i en juridisk kamp for å få billetten refundert. Flyselskapet mener at det er tredjeparten som har solgt billetten som skal refundere beløpet til deg, og tredjeparten mener at det er flyselskapet som skal refundere beløpet. 

Vi anbefaler at du kontakter begge parter for å høre om en av dem frivillig vil refundere billetten. Hvis de ikke vil dette er lovgivningen klar, nemlig at det i siste ende er flyselskapets ansvar at du får pengene tilbake. I disse tilfellene er det ofte nødvendig å gå rettens vei. Det kan vi hjelpe med. Du kan opprette sak om din refusjon hos Flyhjelp. 

 

Reiseveiledning

Leter du etter et overblikk over de nyeste og gjeldende reiseveiledninger som kan gi deg svar på om du kan reise og hvordan, så kan du finne disse her: (link til utenriksdepartementets reiseveiledning i Norge: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/ 

Selv om krigen i Ukraina er en ekstraordinær omstendighet er du ikke helt uten rettigheter. Er du i en situasjon som ikke er beskrevet her, så er du velkommen til å kontakte oss på en mail til [email protected] eller på vår chat. Her sitter vi klar til å hjelpe deg. 

 

Krev kompensasjon/refusjon. Forsinket eller kansellert fly?

Flyhjelp hjelper deg med å få opptil 5 750 kr. i kompensasjon ved forsinket eller kansellert flyreise

 Tusenvis av glade kunder

 Vi vinner 98% av sakene

 Risikofritt – enkelt og raskt