Flyhjelp-logo-2.png

Link for å følge saken din

Hvis du allerede har opprettet en sak hos Flyhjelp og vil holde deg oppdatert, kan du nedenfor få tilsendt en link hvor du kan følge saken din. Du kan også bruke linken til å laste opp nye dokumenter i saken eller for å korrigere opplysningene dine.

Gi Flyhjelp tillatelse til å føre saken din

 

For at Flyhjelp kan føre saken din mot flyselskapet, ber vi deg om å underskrive fullmakten nedenfor. Når du underskriver saken din digitalt på Flyhjelp.no, aksepterer du betingelsene i fullmakten nedenfor. Vi sender den underskrevne versjonen av fullmakten til flyselskapet når saken er opprettet, slik at de vet at saken føres av Flyhjelp.


Fullmakt

Jeg bemyndiger herved: 

 

FlyHjælp ApS, 

CVR: DK 36 91 74 90, 

Adresse: Dronningensgade 66, 3. sal, 

Postnummer: 1420, by: København K, land: Danmark 

(heretter «Flyhjelp») 

 

til å handle på mine vegne under følgende betingelser:

 1. Flyhjelp handler på mine vegne i alle anliggender som partsrepresentant i medfør av mitt kompensasjonskrav jf. EF forordning nr. 261/2004 om flypassasjerers rettigheter, samt eventuell refundering av utlegg overfor de(t) transporterende flyselskap, i forbindelse med mine flyreiser.

 2. Flyhjelp gis eneretten til å representere meg overfor de(t) transporterende flyselskap, herunder til å rette krav mot de(t) transporterende flyselskap, til å føre sak ved de nasjonale håndhevingsorganene (NEB) og/eller domstol, til å innhente og motta betaling fra de(t) transporterende flyselskap, samt å inngå forlik med de(t) transporterende flyselskap. 

 3. Jeg er innforstått med at så lenge denne fullmakten er gyldig, skal all kommunikasjon med de(t) transporterende flyselskap utelukkende skje gjennom Flyhjelp.

 4. Jeg aksepterer at det skjer en fratakelse av underskrevnes betalingslegitimasjon i henhold til mitt kompensasjonskrav. Dersom de(t) transporterende flyselskap ønsker å bli frigjort fra deres forpliktelser etter EF Forordning nr. 261/2004, kan betaling med frigjørende virkning utelukkende skje direkte til Flyhjelp.

 5. Flyhjelp er eneberettiget til å motta betaling fra de(t) transporterende flyselskap. Når de(t) transporterende flyselskap har foretatt behørig betaling av underskrevnes krav direkte til Flyhjelp, aksepterer jeg derfor at jeg egenhendig ikke er berettiget til å gjøre det samme kravet gjeldende overfor de(t) transporterende flyselskap. 
 6. Denne fullmakten bemyndiger ikke Flyhjelp til å handle på vegne av underskrevne i andre anliggender enn de ovenfor omtalte. 

Power of attorney

I hereby authorise: 

 

Flyhjælp ApS,

VAT nr.: DK 36 91 74 90

Registered address: Dronningensgade 66, 3. sal

Postal code: 1420, city: København K, country: Denmark

(hereinafter referred to as ”Flyhjælp”) 

 

to act on my behalf under the following terms and conditions:

 1. Flyhjælp shall act as my attorney and as my representative with regards to my claim for compensation as well as any refund of expenses towards the carrying airline in connection with the disruptions to air travel prompting my claim in accordance with any relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 2. I grant Flyhjælp exclusive rights to represent me towards the airline including submitting my rightful claim, pursue my claim through relevant National Enforcement Bodies (NEBs), alternative dispute resolution bodies and/or relevant general courts of law having jurisdiction in relation to my claim, to collect and receive payment from the airline, to enter into extrajudicial settlements with the airline, to execute legal proceedings against the airline for failure to honour a settlement, and in general to collect my claim through relevant judicial and other channels including through the intervention of bailiffs. 

 3. I give my explicit consent that all communication with the airline shall be handled exclusively by and through Flyhjælp for the duration of this authorisation.

 4. I agree that valid discharge of my claim can only be rendered by payment in full of my claim directly to Flyhjælp as far as my claim against the airline is concerned, and that only payment in full to Flyhjælp shall discharge the airline from their obligations in accordance to the relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 5. Further to the above, I agree that I shall not be independently entitled to raise my claim toward the airline once the airline have made appropriate payment in full of my claim directly to Flyhjælp, and I grant Flyhjælp the exclusive right to receive payment on my behalf in lieu of my claim towards the airline. 

 6. This Special Authorisation does not authorise Flyhjælp to act on my behalf in any other matters than the claim covered by this authorisation.

 

Gustav Thybo Grunnlegger & Adm. Direktør
Gustav Thybo Grunnlegger & Adm. Direktør
Johan Thybo Medgrunnlegger & Økonomisjef
Johan Thybo Medgrunnlegger & Økonomisjef
Philip Brechmann Medgrunnlegger & IT-sjef
Philip Brechmann Medgrunnlegger & IT-sjef
Rune Advokat og leder af lawsuit
Rune Advokat og leder af lawsuit
Kenneth Leder for Økonomi & Regnskap
Kenneth Leder for Økonomi & Regnskap
Alex Markedsførings- og pressesjef
Alex Markedsførings- og pressesjef
Guxi Leder for Kundeservice
Guxi Leder for Kundeservice
Oscar Leder for JCW
Oscar Leder for JCW
Johan Programmerer
Johan Programmerer
Petya Programmerer
Petya Programmerer
Frederik Programmerer
Frederik Programmerer
Dan Programmerer
Dan Programmerer
Martin Økonomi & Regnskap
Martin Økonomi & Regnskap
Heðin Praktikant i Bogholderi
Heðin Praktikant i Bogholderi
Josephine Kontormedarbeider
Josephine Kontormedarbeider
Mathias Marketingassistent
Mathias Marketingassistent
Linn Claim manager
Linn Claim manager
Gry Claim manager
Gry Claim manager
Jan Claim manager
Jan Claim manager
Gustav Claim manager
Gustav Claim manager
Dharshika Claim manager
Dharshika Claim manager
Rógvi Claim manager
Rógvi Claim manager
Nicolaj Claim manager
Nicolaj Claim manager
Laurits Jr. Claim manager
Laurits Jr. Claim manager
Katja Jr. Claim manager
Katja Jr. Claim manager
Barbara Cand. jur. i lawsuit
Barbara Cand. jur. i lawsuit
Johan Stud. jur. i lawsuit
Johan Stud. jur. i lawsuit
Anton Stud. jur. i lawsuit
Anton Stud. jur. i lawsuit
Anna Stud. jur. i lawsuit
Anna Stud. jur. i lawsuit
Sarah Stud. jur. i lawsuit
Sarah Stud. jur. i lawsuit
Nicolai Stud. jur. i lawsuit
Nicolai Stud. jur. i lawsuit
Natalia Juridisk assistent
Natalia Juridisk assistent
Unnur Juridisk assistent
Unnur Juridisk assistent
Aja Juridisk medhjelper
Aja Juridisk medhjelper
Eric Jr. juridisk assistent
Eric Jr. juridisk assistent
Fred Jr. juridisk assistent
Fred Jr. juridisk assistent
Edvin Jr. juridisk assistent
Edvin Jr. juridisk assistent
Amandus Jr. juridisk assistent
Amandus Jr. juridisk assistent
Christoffer Kundeservice
Christoffer Kundeservice
Stine Kundeservice
Stine Kundeservice
Anna Kundeservice
Anna Kundeservice
Ricardo Kundeservice
Ricardo Kundeservice
Erik Kundeservice
Erik Kundeservice
Lawen Kundeservice
Lawen Kundeservice
Katinka Kontorshund
Katinka Kontorshund
100.000 Kunder
162 mio. kr. kompensasjon
9,4 av 10 Trustpilot-score