Flyhjelp-logo-2.png

Gi Flyhjelp tillatelse til å føre saken din  

 

For at Flyhjelp kan føre saken din mot flyselskapet, ber vi deg om å underskrive fullmakten nedenfor. Når du underskriver saken din digitalt på Flyhjelp.no, aksepterer du betingelsene i fullmakten nedenfor. Vi sender den underskrevne versjonen av fullmakten til flyselskapet når saken er opprettet, slik at de vet at saken føres av Flyhjelp.


Fullmakt

Jeg bemyndiger herved: 

 

FlyHjælp ApS, 

CVR: DK 36 91 74 90, 

Adresse: Holmbladsgade 133

Postnummer: 2300, by: København S, land: Danmark 

(heretter «Flyhjelp») 

 

til å handle på mine vegne under følgende betingelser: 

 1. Flyhjelp handler på mine vegne i alle anliggender som partsrepresentant i medfør av mitt kompensasjonskrav jf. EF forordning nr. 261/2004 om flypassasjerers rettigheter, samt eventuell refundering av utlegg overfor de(t) transporterende flyselskap, i forbindelse med mine flyreiser.

 2. Flyhjelp gis eneretten til å representere meg overfor de(t) transporterende flyselskap, herunder til å rette krav mot de(t) transporterende flyselskap, til å føre sak ved de nasjonale håndhevingsorganene (NEB) og/eller domstol, til å innhente og motta betaling fra de(t) transporterende flyselskap, samt å inngå forlik med de(t) transporterende flyselskap. 

 3. Jeg er innforstått med at så lenge denne fullmakten er gyldig, skal all kommunikasjon med de(t) transporterende flyselskap utelukkende skje gjennom Flyhjelp.

 4. Jeg aksepterer at det skjer en fratakelse av underskrevnes betalingslegitimasjon i henhold til mitt kompensasjonskrav. Dersom de(t) transporterende flyselskap ønsker å bli frigjort fra deres forpliktelser etter EF Forordning nr. 261/2004, kan betaling med frigjørende virkning utelukkende skje direkte til Flyhjelp.

 5. Flyhjelp er eneberettiget til å motta betaling fra de(t) transporterende flyselskap. Når de(t) transporterende flyselskap har foretatt behørig betaling av underskrevnes krav direkte til Flyhjelp, aksepterer jeg derfor at jeg egenhendig ikke er berettiget til å gjøre det samme kravet gjeldende overfor de(t) transporterende flyselskap. 
 6. Denne fullmakten bemyndiger ikke Flyhjelp til å handle på vegne av underskrevne i andre anliggender enn de ovenfor omtalte. 

Power of attorney

I hereby authorise: 

 

Flyhjælp ApS,

VAT nr.: DK 36 91 74 90

Registered address: Holmbladsgade 133

Postal code: 2300, city: København S, country: Denmark

(hereinafter referred to as ”Flyhjælp”) 

 

to act on my behalf under the following terms and conditions:

 1. Flyhjælp shall act as my attorney and as my representative with regards to my claim for compensation as well as any refund of expenses towards the carrying airline in connection with the disruptions to air travel prompting my claim in accordance with any relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 2. I grant Flyhjælp exclusive rights to represent me towards the airline including submitting my rightful claim, pursue my claim through relevant National Enforcement Bodies (NEBs), alternative dispute resolution bodies and/or relevant general courts of law having jurisdiction in relation to my claim, to collect and receive payment from the airline, to enter into extrajudicial settlements with the airline, to execute legal proceedings against the airline for failure to honour a settlement, and in general to collect my claim through relevant judicial and other channels including through the intervention of bailiffs. 

 3. I give my explicit consent that all communication with the airline shall be handled exclusively by and through Flyhjælp for the duration of this authorisation.

 4. I agree that valid discharge of my claim can only be rendered by payment in full of my claim directly to Flyhjælp as far as my claim against the airline is concerned, and that only payment in full to Flyhjælp shall discharge the airline from their obligations in accordance to the relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 5. Further to the above, I agree that I shall not be independently entitled to raise my claim toward the airline once the airline have made appropriate payment in full of my claim directly to Flyhjælp, and I grant Flyhjælp the exclusive right to receive payment on my behalf in lieu of my claim towards the airline. 

 6. This Special Authorisation does not authorise Flyhjælp to act on my behalf in any other matters than the claim covered by this authorisation.

 

Gustav Thybo Grunder & Adm. Direktør

Gustav Thybo

Grunder & Adm. Direktør

Johan Thybo Medgrunder og økonomisjef

Johan Thybo

Medgrunder og økonomisjef

Philip Brechmann Medgrunder og IT-sjef

Philip Brechmann

Medgrunder og IT-sjef

Alex Markedsørings- og pressesjef

Alex

Markedsørings- og pressesjef

Rune Advokat og leder av Lawsuit

Rune

Advokat og leder av Lawsuit

Christina Jurist & Leder av Claim manager

Christina

Jurist & Leder av Claim manager

Kenneth Leder av bank og bokholderi

Kenneth

Leder av bank og bokholderi

Guxi Leder av juridisk support

Guxi

Leder av juridisk support

Frederik Leder av IT

Frederik

Leder av IT

Nicolas Leder av JCW

Nicolas

Leder av JCW

Gustav Prosjektleder

Gustav

Prosjektleder

Gry HR-ansvarlig

Gry

HR-ansvarlig

Rógvi Kommunikasjonsansvarlig

Rógvi

Kommunikasjonsansvarlig

Johan Full stack-utvikler

Johan

Full stack-utvikler

Petya Full stack-utvikler

Petya

Full stack-utvikler

Dan Full stack-utvikler

Dan

Full stack-utvikler

Razvan Full stack-utvikler

Razvan

Full stack-utvikler

Martin Regnskapsassistent

Martin

Regnskapsassistent

Heðin Regnskapsassistent

Heðin

Regnskapsassistent

Celie Bokföringsassistent

Celie

Bokföringsassistent

Mathias Markedsføringsassistent

Mathias

Markedsføringsassistent

Dharshika Jurist og norsk spesialist

Dharshika

Jurist og norsk spesialist

Henna Finsk spesialist

Henna

Finsk spesialist

Linn Assisterende leder av Claim Manager

Linn

Assisterende leder av Claim Manager

Jan Claim manager

Jan

Claim manager

Laurits Claim manager

Laurits

Claim manager

Katja Claim manager

Katja

Claim manager

Nicolaj Claim manager

Nicolaj

Claim manager

Lorena Claim manager

Lorena

Claim manager

Anton Claim manager

Anton

Claim manager

Erik Claim manager

Erik

Claim manager

Unnur Assisterende leder av Lawsuit

Unnur

Assisterende leder av Lawsuit

Natalia Assisterende leder av Lawsuit

Natalia

Assisterende leder av Lawsuit

Nicolai Assisterende leder av Lawsuit

Nicolai

Assisterende leder av Lawsuit

Barbara Jurist

Barbara

Jurist

Anton Jurist

Anton

Jurist

Aja Saksbehandler

Aja

Saksbehandler

Vera Rettsasksassistent

Vera

Rettsasksassistent

Anna Stud.jur. i Lawsuit

Anna

Stud.jur. i Lawsuit

Anton Stud. jur. i lawsuit

Anton

Stud. jur. i lawsuit

Anika Stud.jur. i Lawsuit

Anika

Stud.jur. i Lawsuit

Christoffer Senior juridisk supportmedarbeider

Christoffer

Senior juridisk supportmedarbeider

Johan Juridisk supportmedarbeider

Johan

Juridisk supportmedarbeider

Stine Juridisk supportmedarbeider

Stine

Juridisk supportmedarbeider

Anna Juridisk supportmedarbeider

Anna

Juridisk supportmedarbeider

Lawen Juridisk supportmedarbeider

Lawen

Juridisk supportmedarbeider

Bodil Juridisk supportmedarbeider

Bodil

Juridisk supportmedarbeider

Patrick Juridisk supportmedarbeider

Patrick

Juridisk supportmedarbeider

Katinka Kontorshund

Katinka

Kontorshund

140.000 Kunder
250 mio. kr. kompensasjon
4.8 av 5 Trustpilot-score

Bli med i vårt sosiale medier

Har du allerede en sak?