Flyhjelp-logo-2.png

Gi Flyhjelp tillatelse til å føre saken din

 

For at Flyhjelp kan føre saken din mot flyselskapet, ber vi deg om å underskrive fullmakten nedenfor. Når du underskriver saken din digitalt på Flyhjelp.no, aksepterer du betingelsene i fullmakten nedenfor. Vi sender den underskrevne versjonen av fullmakten til flyselskapet når saken er opprettet, slik at de vet at saken føres av Flyhjelp.


Fullmakt

Jeg bemyndiger herved: 

 

FlyHjælp ApS, 

CVR: DK 36 91 74 90, 

Adresse: Dronningensgade 66, 3. sal, 

Postnummer: 1420, by: København K, land: Danmark 

(heretter «Flyhjelp») 

 

til å handle på mine vegne under følgende betingelser:

 1. Flyhjelp handler på mine vegne i alle anliggender som partsrepresentant i medfør av mitt kompensasjonskrav jf. EF forordning nr. 261/2004 om flypassasjerers rettigheter, samt eventuell refundering av utlegg overfor de(t) transporterende flyselskap, i forbindelse med mine flyreiser.

 2. Flyhjelp gis eneretten til å representere meg overfor de(t) transporterende flyselskap, herunder til å rette krav mot de(t) transporterende flyselskap, til å føre sak ved de nasjonale håndhevingsorganene (NEB) og/eller domstol, til å innhente og motta betaling fra de(t) transporterende flyselskap, samt å inngå forlik med de(t) transporterende flyselskap. 

 3. Jeg er innforstått med at så lenge denne fullmakten er gyldig, skal all kommunikasjon med de(t) transporterende flyselskap utelukkende skje gjennom Flyhjelp.

 4. Jeg aksepterer at det skjer en fratakelse av underskrevnes betalingslegitimasjon i henhold til mitt kompensasjonskrav. Dersom de(t) transporterende flyselskap ønsker å bli frigjort fra deres forpliktelser etter EF Forordning nr. 261/2004, kan betaling med frigjørende virkning utelukkende skje direkte til Flyhjelp.

 5. Flyhjelp er eneberettiget til å motta betaling fra de(t) transporterende flyselskap. Når de(t) transporterende flyselskap har foretatt behørig betaling av underskrevnes krav direkte til Flyhjelp, aksepterer jeg derfor at jeg egenhendig ikke er berettiget til å gjøre det samme kravet gjeldende overfor de(t) transporterende flyselskap. 
 6. Denne fullmakten bemyndiger ikke Flyhjelp til å handle på vegne av underskrevne i andre anliggender enn de ovenfor omtalte. 

Power of attorney

I hereby authorise: 

 

Flyhjælp ApS,

VAT nr.: DK 36 91 74 90

Registered address: Dronningensgade 66, 3. sal

Postal code: 1420, city: København K, country: Denmark

(hereinafter referred to as ”Flyhjælp”) 

 

to act on my behalf under the following terms and conditions:

 1. Flyhjælp shall act as my attorney and as my representative with regards to my claim for compensation as well as any refund of expenses towards the carrying airline in connection with the disruptions to air travel prompting my claim in accordance with any relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 2. I grant Flyhjælp exclusive rights to represent me towards the airline including submitting my rightful claim, pursue my claim through relevant National Enforcement Bodies (NEBs), alternative dispute resolution bodies and/or relevant general courts of law having jurisdiction in relation to my claim, to collect and receive payment from the airline, to enter into extrajudicial settlements with the airline, to execute legal proceedings against the airline for failure to honour a settlement, and in general to collect my claim through relevant judicial and other channels including through the intervention of bailiffs. 

 3. I give my explicit consent that all communication with the airline shall be handled exclusively by and through Flyhjælp for the duration of this authorisation.

 4. I agree that valid discharge of my claim can only be rendered by payment in full of my claim directly to Flyhjælp as far as my claim against the airline is concerned, and that only payment in full to Flyhjælp shall discharge the airline from their obligations in accordance to the relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 5. Further to the above, I agree that I shall not be independently entitled to raise my claim toward the airline once the airline have made appropriate payment in full of my claim directly to Flyhjælp, and I grant Flyhjælp the exclusive right to receive payment on my behalf in lieu of my claim towards the airline. 

 6. This Special Authorisation does not authorise Flyhjælp to act on my behalf in any other matters than the claim covered by this authorisation.

 

Gustav Thybo

Grunnlegger & Adm. Direktør

Johan Thybo

Medgrunnlegger & Økonomisjef

Philip Brechmann

Medgrunnlegger & IT-sjef

Rune

Advokat og leder af lawsuit

Christina

Jurist og leder for Claim managers

Kenneth

Leder for Økonomi & Regnskap

Alex

Markedsførings- og pressesjef

Guxi

Leder for Kundeservice

Oscar

Leder for JCW

Gustav

Prosjektleder

Gry

HR-ansvarlig

Rógvi

Kommunikasjonsansvarlig

Johan

Programmerer

Petya

Programmerer

Frederik

Programmerer

Dan

Programmerer

Martin

Regnskapsassistent

Heðin

Regnskapsassistent

Josephine

Kontormedarbeider

Mathias

Marketingassistent

Linn

Claim manager

Jan

Claim manager

Dharshika

Claim manager

Axel

Claim manager

Nicolaj

Claim manager

Laurits

Jr. Claim manager

Katja

Jr. Claim manager

Barbara

Cand. jur. i lawsuit

Johan

Stud. jur. i lawsuit

Anton

Stud. jur. i lawsuit

Anna

Stud. jur. i lawsuit

Sarah

Stud. jur. i lawsuit

Nicolai

Stud. jur. i lawsuit

Natalia

Juridisk assistent

Unnur

Juridisk assistent

Aja

Juridisk medhjelper

Eric

Jr. juridisk assistent

Fred

Jr. juridisk assistent

Edvin

Jr. juridisk assistent

Amandus

Jr. juridisk assistent

Christoffer

Kundeservice

Johan

Kundeservice

Stine

Kundeservice

Anna

Kundeservice

Ricardo

Kundeservice

Erik

Kundeservice

Lawen

Kundeservice

Bodil

Kundeservice

Patrick

Kundeservice

Katinka

Kontorshund

100.000 Kunder
162 mio. kr. kompensasjon
9,4 av 10 Trustpilot-score

Bli med i vårt sosiale medier

Har du allerede en sak?