Flyhjelp-logo-2.png

Refundering av dine ekstraomkostninger

Du kan være berettiget til både kompensasjon og ekstraomkostninger.
Hvis du er utsatt for en voldsom forsinkelse er du berettiget til mat, drikke, hotell og transport til og fra hotell eller overnattingssted, i et omfang som relatere seg til forsinkelsens lengde.
Hvis flyselskapet ikke vil ombooke deg, og hvis du derfor selv må kjøpe en ny flybillett, kan flyselskapet være forpliktet til å betale den nye billetten. Hvis flyselskapet refunderer den opprinnelige billetten, og den nye er dyrere, skal flyselskapet fortsatt refundere differansen mellom den opprinnelige flybilletten og den nye flybilletten.

Flyhjelp kan hjelpe med å inndrive dine ekstraomkostninger fra den by du bliver forsinket og underveis fram til destinasjonen. Ekstra omkostninger teller hotell, mat og transport.
Ifølge Forordningen er forutbetalte ytelser, eksempelvis hotell og leiebil på destinasjonen, som du ikke kommer fram til, ikke omfattet, bare utgiftene du hadde i forsinkelsesbyen.
Hvis du ber Flyhjelp om å inndrive dine ekstraomkostninger, forplikter vi oss til dette på like fot med forpliktelsen til å inndrive din kompensasjon. Du betaler salær av de ekstraomkostninger du ber oss om å inndrive, givetvis at de inndrives.

Dine rettigheter som passasjer Refundering av dine ekstraomkostninger