Flyhjelp-logo-2.png

Når saken ikke kan bringes for retten

Det er oftest to årsaker til at vi ikke tar saken videre i retten.
Den mest alminnelige årsak er at vi vurderer, at du ikke er kompensasjonsberettiget og at innbringelse av saken for retten vil føre til at vi taper saken med store økonomiske omkostninger.
Det kan være at det finns tydelige bevis for at uregelmessigheten på flyreisen er forårsaket av grunner, som flyselskapet ikke er herre over, såkalte ekstraordinære omstendigheter, som ikke med rimelighet kunne unngås. Det kan også skje at flyselskapet muligvis er ansvarlige for uregelmessigheten, men at det samtidig er beviselig dårlig siktbarhet for piloten som derfor velger ikke å gjennomføre flyreisen.
Hvis flyet har mindre tekniske problemer, og hvis det samtidig var dårlig siktbarhet, kan vi ikke bevise at det var de tekniske problemene, og ikke den dårlige siktbarheten som er hovedårsaken til avlysningen /forsinkelsen, og en sånn sak ville vi sannsynligvis ikke kunne vinne i retten.

En annen årsak kan være at saken ikke har verneting i et land hvor vi har mulighet for å innbringe saker for domstolen. Saken har som utgangspunkt verneting i avgangs- og ankomstland. Så hvis du flyr til eller fra Norge, har vi verneting i Norge og kan benytte den norske domstol. Dette forutsetter dog at reisen er bestilt som en samlet booking.
Vi kan for eksempel ikke p.t. stevne i Italia.

En mulig problemstilling kan f.eks. være at du opplever avlysning eller forsinkelse på en reise fra Roma til Firenze – to italienske byer – saken har derfor verneting i Italia. I dette tilfelle har vi ikke mulighet for å føre din sak videre, hvis flyselskapet ikke betaler.

Mulige problemstillinger Når saken ikke kan bringes for retten