Flyhjelp-logo-2.png

Når myndighetene ikke slår til

I noen tilfeller er den eneste muligheten for avgjørelse, å sende saken til en klagemyndighet i form av et nasjonalt håndhevelsesorgan.
Transportklagenemda kan være en god hjelp for oss, hvis forsinkelsen oppstod i Norge. Hvis forsinkelsen oppstod i et annet europeisk land, skal vi benytte håndhevelsesorganet i det pågjeldende land.
I noen tilfeller samspiller klagemyndighetene ikke, når saker som vedrører EU-forordningen, skal avgjøres.
I noen europeiske land eksisterer det slett ikke et fungerende håndhevelsesorgan.

En mulig problematikk er derfor, at vi ikke kan ta saken din videre til en klagemyndighet, idet det enten er ineffektivt eller at det ikke samspiller om EU-forordningen og konsekvensen kan være, at vi bliver nødt til å avslutte saken din, selv om du potensielt sett er kompensasjonsberettiget. Vi håper at alle europeiske land snart får etablert funksjonelle håndhevelsesorgan, sånn at alle som reiser i Europa – ikke bare prinsipielt, men også konkret – får samme muligheter for en rettferdig behandling av deres krav om kompensasjon jf. EU-forordningen.

Mulige problemstillinger Når myndighetene ikke slår til