Flyhjelp-logo-2.png

Når har jeg rett til kompensasjon?

Det er 4 forhold, som skal være gjeldene for at du er kompensasjonsberettiget.

1. Det skal være snakk om en avlysning, overbooking, forsinkelse eller boarding-avvisning og den skal alene være flyselskapets ansvar.
Boarding-avvisningen skal ha vært feilaktig, og ikke vært forårsaket av at passasjeren har manglet pass, visum eller gyldig reisebevis.

2. Du skal komme mere enn 3 timer senere frem til destinasjonen enn planlagt. Destinasjonen på den pågjeldende reise er der, hvortil bookingnummer rekker.

3. Hele reisen skal være med samme bookingnummer, hvis forsinkelsen beregnes ved den siste destinasjon. Noen billettselgende virksomheter på nettet oppdeler kundens reiser i flere bookingnumre, slik at retten til kompensasjon kan bortfalle.

4. Du skal enten reise med et europeisk flyselskap eller påbegynne reisen i en europeisk by. For eksempel: Du skal til USA og reisen påbegynnes i Norge med et ikke-europeisk selskap eller et europeisk selskap, og du bliver forsinket underveis på en mellomlanding, eksempelvis i Amsterdam eller Abu Dhabi. Fordi reisen på dette samlede bookingnummer er påbegynt i Europa, kan du være kompensasjonsberettiget, selv om forsinkelsen først oppstår når du er utenfor Europa.

Reiser du eksempelvis fra USA, og bliver forsinket eller avlyst derfra, skal det være et europeisk selskap du flyr med, for at du kan være kompensasjonsberettiget. Hvis disse 4 ovenstående forhold er gjeldende, er du kompensasjonsberettiget.

Dine rettigheter som passasjer Når har jeg rett til kompensasjon?