Flyhjelp-logo-2.png

Namsretten

Noen flyselskaper løper forholdsvis ofte fra deres forpliktelser, f.eks. ved å oppgi feilaktige opplysninger til passasjer for å omgå kompensasjonsplikten.
Noen ganger uteblir de også fra rettsaker vi har imot dem. Og til slutt finns det også flyselskaper som ikke betaler, selv om det foreligger dom som pålegger dem å betale.
Når flyselskaper ikke har utbetalt selv om det er avsagt dom, sendes saken til namsretten.
Namsretten inndriver det skyldige beløp gjennom beslagleggelse av flyselskapets eiendeler.
Hvis flyselskapet ikke har kontor i Norge, kan det være vanskelig for den norske namsrett å foreta utlegg i selskapets aktiver. Det kan dessverre være lange utsikter til betaling i disse spesielle tilfellene.
Flyhjelp betaler alle utgifter forbunnet med rettssak og namsrett. Vi oppgir ikke saken selv om den er kostbar, men fortsetter til kompensasjonen er utbetalt, til tross for at det kan ta lang tid og underveis er forbundet med store utgifter.

Mulige problemstillinger Namsretten