Flyhjelp-logo-2.png

Link for å følge saken din

Hvis du allerede har opprettet en sak hos Flyhjelp og vil holde deg oppdatert, kan du nedenfor få tilsendt en link hvor du kan følge saken din. Du kan også bruke linken til å laste opp nye dokumenter i saken eller for å korrigere opplysningene dine.

Jeg har mottatt penger direkte fra flyselskapet.

Hvis du har mottatt penger direkte fra flyselskapet:

Hvis Flyhjelp fører saken din, og flyselskapet utbetaler kompensasjon direkte til deg, er du forpliktet til straks å vidersende eventuell e-post korrespondanse fra flyselskapet til Flyhjelps kundeservice: hello@flyhjelp.no.
Du skal også opplyse det presise mottatte beløp. Flyhjelp sender deretter en faktura på vårt salær av det innhentede beløp.
Flyhjelp skal ha sitt salær, uansett om flyselskapet utbetaler direkte til deg eller utbetaler kompensasjonen til Flyhjelp.

Hvis du har mottatt penger fra flyselskapet etter en rettssak:

Hvis Flyhjelp har ført og vunnet saken din i retten, er det stor sannsynlighet for at flyselskapet utbetaler kompensasjonen direkte til deg. Det er også sannsynlig at flyselskapet utbetaler saksomkostninger og øvrige utgifter som Flyhjelp har hatt i forbindelse med rettssaken, direkte til deg.
Disse utgiftene skal derfor refunderes til Flyhjelp i sin helhet, sammen med vårt salær på 30% av kompensasjonen samt ekstrautgifter du har lagt inn i saken.
Du skal beholde 70% av kompensasjonen samt ekstrautgiftene du har lagt inn i saken.
Du skal ikke betale mere i salær, selvom Flyhjelp har ført rettssak for deg.