Flyhjelp-logo-2.png

Jeg har mottatt penger direkte fra flyselskapet

Hvis du har mottatt penger direkte fra flyselskapet:

Hvis Flyhjelp fører saken din, og flyselskapet utbetaler kompensasjon direkte til deg, er du forpliktet til straks å vidersende eventuell e-post korrespondanse fra flyselskapet til Flyhjelps kundeservice: [email protected]
Du skal også opplyse det presise mottatte beløp. Flyhjelp sender deretter en faktura på vårt salær av det innhentede beløp.
Flyhjelp skal ha sitt salær, uansett om flyselskapet utbetaler direkte til deg eller utbetaler kompensasjonen til Flyhjelp.

Hvis du har mottatt penger fra flyselskapet etter en rettssak:

Hvis Flyhjelp har ført og vunnet saken din i retten, er det stor sannsynlighet for at flyselskapet utbetaler kompensasjonen direkte til deg. Det er også sannsynlig at flyselskapet utbetaler saksomkostninger og øvrige utgifter som Flyhjelp har hatt i forbindelse med rettssaken, direkte til deg.
Disse utgiftene skal derfor refunderes til Flyhjelp i sin helhet, sammen med vårt salær på 30% av kompensasjonen samt ekstrautgifter du har lagt inn i saken.
Du skal beholde 70% av kompensasjonen samt ekstrautgiftene du har lagt inn i saken.
Du skal ikke betale mere i salær, selvom Flyhjelp har ført rettssak for deg.

Mulige problemstillinger Jeg har mottatt penger direkte fra flyselskapet