Flyhjelp-logo-2.png

Hvorfor Flyhjelp?

Flyhjelp er spesialiser i passasjer-beskytterloven, EF-forordningen (EC-regulation 261/2004).
Flyhjelp har en fast pris. Det betyr at du ikke skal betale mere hvis saken må innbringes for retten.
Du kommer derfor aldri til å betale mere enn det avtalte salær. Moms er inkludert i salæret. Vi har ingen uforutsette gebyrer.
Hvis du ikke får kompensasjon har vår service vært gratis.

Flyhjelp har et dedikert support team, som alltid gjerne vil hjelpe deg hvis du har spørsmål. Vi er derfor alltid i nærheten, hvis du har bruk for oss. Våre telefontider kan du finne på www.flyhjelp.no
Flyhjelp kan gi deg gratis, uforpliktende rådgivning, hvis du er i tvil om dine rettigheter.

Selv om du selv har innsendt klage til flyselskapet og fått avslag, er du allikevel alltid velkommen til å benytte vår service. I dette tilfelle undersøker vi om flyselskapet rettmessig har avvist å betale kompensasjon.
Vi undersøker dermed om flyselskapet er ene ansvarlige for forsinkelsen /avlysningen, og derfor skal utbetale kompensasjon eller om de ikke er ansvarlige og derfor ikke skal betale.
Konkluderer vi, at flyselskapet ikke skal betale, har det vært gratis for deg å benytte Flyhjelp.
På forsiden av flyhjelp.no kan du teste om du kan være kompensasjonsberettiget. Utfyll skjema under Start Her.
Når du har underskrevet overdragelsesformularet, er saken opprettet.
Vi vinner 98% av våre saker.

Flyhjelps service Hvorfor Flyhjelp?