Flyhjelp-logo-2.png

Hvis flyselskapet har gått konkurs

Hvis det flyselskap du opplevde uregelmessigheten i flyreisen hos, har gått konkurs eller er i betalingsstansning, er det med største sannsynlighet ikke lengere mulig å få utbetalt kompensasjon fra flyselskapet. Flyhjelp informerer deg om dine rettigheter, hvis dette gjelder for et flyselskap, du har rettet krav mot ved hjelp av Flyhjelp.

Mulige problemstillinger Hvis flyselskapet har gått konkurs