Flyhjelp-logo-2.png

Hvem tilhører kompensasjonen?

Hver passasjer har rett til sin egen kompensasjon, idet kompensasjon er en personlig forsinkelsesgodtgjørelse.
Det er derfor ikke relevant hvem som har kjøpt billetten. Blir du for eksempel forsinket på en forretningsreise som er betalt av virksomheten du er ansatt hos, tilhører kompensasjonen deg som passasjer. Det samme gjelder det hvis du eksempelvis har kjøpt billett til en medpassasjer, har dere begge rett til hver dere kompensasjonsandel.

Dine rettigheter som passasjer Hvem tilhører kompensasjonen?

Bli med i vårt sosiale medier

Har du allerede en sak?