Flyhjelp-logo-2.png

Hva skjer når jeg oppretter en sak?

Når saken er korrekt opprettet og alle har underskrevet overdragelsesformularet, utformer Flyhjelp et juridisk krav, som sendes til det flyselskap som har forårsaket forsinkelsen.
Kravet er et økonomisk krav som pålegger flyselskapet å utbetale kompensasjon samt eventuelle ekstraomkostninger.
Hvis flyselskapet deretter utbetaler, vil de som regel overføre beløpet til Flyhjelp, hvoretter Flyhjelp overfører din andel til deg.
Noen flyselskaper utbetaler direkte til kunden. Skjer dette, skal du straks gi oss beskjed om at du har mottatt pengene. Deretter vil vi sende deg en e-post med informasjon om hvor du kan overføre vårt salær.
Hvis flyselskapet avviser å betale – eller ignorerer vårt krav, vil våre jurister undersøke om du som passasjer er berettiget kompensasjon.
Flyhjelp kan kjøpe adgang til databaser med viktige tekniske beviser, som påviser hvem som med størst sannsynlighet har ansvaret for forsinkelsen / avlysningen.
Hvis Flyhjelps data påviser, at du er kompensasjonsberettiget, vil Flyhjelp hvis mulig, innbringe saken for en klagemyndighet.
I noen tilfeller faller saker utenfor den normale prosedyre, hvis for eksempelvis flyselskapet er konkursramt eller konkurstruet eller hvis flyselskapet ikke har base i Norge. Prosedyren for inndrivelsen av ditt krav kan i disse tilfeller være noe annerledes.
En sak tar vanligvis mellom 2 og 4 måneder, men kan også ta 3 uker eller halvannet år. Noen saker kan ta opp til 2 år, hvis saken for eksempel skal innbringes for flere håndhevelsesorgan, som alle har lange behandlingstider.
En rettssak kan være avgjort på få uker, men kan også ta over et år.
Heldigvis er det flere flyselskaper som har blitt bedre til å utbetale, når de har mottatt vårt krav.

Hvordan gjør jeg? Hva skjer når jeg oppretter en sak?