Flyhjelp-logo-2.png

Hva med utbetaling?

Vanligvis mottar Flyhjelp kompensasjonen fra flyselskapet. Når pengene har kommet til Flyhjelps bank, opplyser vi passasjerene i saken om dette og sender deretter din /deres andel videre til deg /dere. I noen tilfeller utbetales pengene direkte til deg. Da skal du opplyse oss om beløpet du har mottatt. Etterfølgende sender vi deg en e-post med faktura med salærbeløpet som du deretter overfører til oss.

Hvordan gjør jeg? Hva med utbetaling?