Flyhjelp-logo-2.png

Hva kan Flyhjelp juridisk sett gjøre?

En stor del av Flyhjelps personale er jurister. Alle jurister, juridiske rådgivere, samt supportteam er spesialister i EC-regulation 261/2004, som er den europeiske lov, som gir passasjerer mulighet for kompensasjon hvis deres fly bliver avlyst, forsinket eller ved overbookinger.
Her er noen av arbeidsoppgavene vi er spesialisert i, og som vi utfører på vegne av våre kunder:

1. Vi utformer et juridisk krav til flyselskapet for kompensasjon og eventuelle dokumenterte ekstraomkostninger og krever at de utbetaler beløpet.
2. Hvis flyselskapet avviser å betale, undersøker vi om du er kompensasjonsberettiget ifølge Forordningen.
3. Hver måned bringer vi flere hundre saker for retten og andre rettslige instanser. Hvis flyselskapet ikke vil betale, men Flyhjelp kan se at du er kompensasjonsberettiget, bringer vi saken din for retten, hvis vi har mulighet for det. Dette gjør vi gratis for deg. Vi betaler også alle saksomkostninger for rettssaken.
4. Vi innbringer saker for namsretten, som inndriver pengene for oss i særlig vanskelige saker. 5. Vi har inkassoautorisasjon.

Flyhjelps service Hva kan Flyhjelp juridisk sett gjøre?