Flyhjelp-logo-2.png

Hva er behandlingstiden på saken min?

Flyhjelp utarbeider og sender kravet så snart du har opprettet saken med de nødvendige informasjoner, underskrevet overdragelsesformularet og supplert saken med bookingbekreftelse og eventuelt annen viktig dokumentasjon. Behandlingstiden avhenger av, hva flyselskapet svarer på vårt krav. Flyselskapets besvarelse - eller manglende besvarelse - avgjør det videre forløp og behandlingstiden.

Her kan du se hvordan saksgangen kan se ut.

Svartider Hva er behandlingstiden på saken min?