Flyhjelp-logo-2.png

Flyhjelps tillatelse til å føre din sak

Alle passasjerer eller deres verger skal underskrive et overdragelsesformular som gir Flyhjelp lov til å representere dem.
Når overdragelsesformularet er underskrevet er kravet overdratt til Flyhjelp. Deretter må passasjerene ikke selv være i kontakt med flyselskapet. All kommunikasjon med flyselskapet vedrørende den spesifikke forsinkelse / avlysning / overbooking skal gå igjennom Flyhjelp.

Flyhjelp har forpliktet seg til å følge saken til ende. Flyhjelp inngår ikke forlik med flyselskapene som stiller deg økonomisk dårligere. Vi ønsker at du skal få hver en krone, du kan være berettiget til.

Saken er brakt til ende:

1. Når du har fått din kompensasjon og Flyhjelp sitt salær – eller
2. Hvis Flyhjelp konstaterer at du ikke er kompensasjonsberettiget.

Vær oppmerksom på at noen flyselskaper tar kontakt direkte til kunden selvom dette ikke er lov - og vil prøve å inngå et forlik med kunden direkte, som ikke er til kunden eller Flyhjelp sin glede.
Det er derfor viktig at du er oppmerksom på at en mulig henvendelse fra flyselskapet kan fremkomme, og at du må sende al kommunikasjon videre til Flyhjelp uten at du svarer flyselskapet.
Hvis du har rett til kompensasjon betaler du salær til Flyhjelp uansett om du har fått kompensasjonen utbetalt direkte gjennom flyselskapet eller fra Flyhjelp.

Flyhjelps service Flyhjelps tillatelse til å føre din sak