Flyhjelp-logo-2.png

Fikk du ikke tilbud om ombooking og måtte kjøpe nye billetter selv?

Flyselskapet skal ha mulighet til å ombooke deg til en lignende erstatningsreise til destinasjonen, med førstkommende avgang (med hvilket som helst selskap) – før du selv kjøper en ny billett. Hvis du kan hjelpe med å bevise at du har gitt flyselskapet mulighet for dette, har du krav på refusjon av den nye billetten, du selv måtte kjøpe.

Bevismaterialer som viser forsøk på kontakt med flyselskapet for å bli ombooket:
Har du bevis for at du, uten hell, har forsøkt å komme i kontakt med flyselskapet for å bli ombooket i form av e-post, sms, messenger og chat -korrespondanse eller utskrift av telefonlogg / forbrukerspesifikasjon fra ditt telefonselskap på avlysningsdatoen?
Hvis du har e-post eller sms beskjed fra flyselskapet, hvor det står at flyselskapet ikke vil eller kan ombooke deg, er dette bevis for at du har krav på refusjon av den nye billetten du selv måtte kjøpe. Send oss kvitteringen for den nye billetten, samt bevismateriale på forsøk med kontakt med flyselskapet.

Har du fått den opprinnelige, avlyste reisen refundert av flyselskapet?
Selv om du allerede har fått den opprinnelige reisen refundert, har du fortsatt krav på å få differansen mellom den opprinnelige billettpris og den nye billettpris refundert, hvis du ikke ble tilbudt en ny reise innen rimelig tid. Sørg for at vi har kvitteringer for den opprinnelige og den nye billett, samt bevis for at flyselskapet ikke ville eller kunne ombooke deg innen rimelig tid og bevis på at du har forsøkt å komme i kontakt med flyselskapet.

Dine rettigheter som passasjer Fikk du ikke tilbud om ombooking og måtte kjøpe nye billetter selv?