Flyhjelp-logo-2.png

Andre på flyreisen har allerede mottatt kompensasjon, hvorfor har ikke jeg?

Flyselskaper er dessverre utilregnelige i deres tilgang til besvarelser av krav og enda mere utilregnelige i deres utbetalingsprosesser. De kan saktens finne på å utbetale kompensasjon til noen passasjerer på en given flyreise, og avvise utbetaling til andre passasjerer på samme flyreise.

Er sistnevnte tilfelle, innbringer vi saken for en klagemyndighet. Flyhjelp mener, at hvis én passasjer på en given flyreise er kompensasjonsberettiget, er de andre passasjerene det også.

Hvordan gjør jeg? Andre på flyreisen har allerede mottatt kompensasjon, hvorfor har ikke jeg?