Trustpilot score Trustpilot score

Rettigheter ved flyforsinkelse

Dersom flyet ditt har blitt forsinket innenfor de siste 3 årene, har du, i henhold til EU forskriften 261/2004, mulighet til å få opp til kr. 5.500 i erstatning. Hos Flyhjelp er vi eksperter i flypassasjerers rettigheter og vi kan hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på fra flyselskapet.

Er du usikker på om du har krav på erstatning, og i så fall hvor mye, så kan du lese om dine rettigheter her.

Erstatning ved flyforsinkelser

En passasjers rett til erstatning ved flyforsinkelser kan ikke leses direkte i loven, men det er gjennom rettspraksis slått fast at passasjerer som blir forsinket også har rett til erstatning. En forsinkelse på mer enn 3 timer likestilles derfor med en kansellering i henhold til retten om erstatning.

Lengden på forsinkelsen blir målt etter den faktiske ankomst til den endelige destinasjonen. Du regnes som ankommet når flyets dører har blitt åpnet (og du har fått tillatelse til å gå ut), slik at passasjerene kan forlate flyet.

Du har kun rett til erstatning dersom loven gjelder. Passasjerer som reiser fra EU eller til EU med et EU-flyselskap er omfattet av loven. Reiser du fra USA til f.eks. Dubai er du derfor ikke omfattet av loven, og har dermed heller ikke rett til erstatning. Dette selv om flyet er forsinket med mer enn de oppgitte 3 timene. Det samme gjelder også når du flyr fra eller til USA med f.eks. Delta Airlines, som ikke er registrert som et EU-flyselskap.

Erstatningens størrelse

Erstatningsbeløpet avhenger av flydistansen og er delt inn i tre kategorier på henholdsvis 250, 400 og 600 euro. Retten til erstatning avhenger av flydistansen. Jo lengre du flyr, desto høyere erstatning kan du ha rett til hvis flyet blir forsinket. Er du usikker på hvor mye du har krav på, kan du finne svar ved å bruke kalkulatoren vår. Her skriver du inn avgangs- og ankomstflyplass samt detaljer om flyselskap og forsinkelsen.

Passasjerer har ikke rett til erstatning dersom forsinkelsen skyldes "uvanlige omstendigheter", som ikke kunne vært unngått, selv om flyselskapet hadde tatt alle forholdsregler som med rimelighet kan forventes.

Slike uvanlige (force-majeure lignende) forsinkelsesgrunner er f.eks.:

  • Streiker (varslet såvel som spontane)
  • Uvanlige værforhold (vær som reduserer sikten og utgjør en sikkerhetsrisiko)
  • Terror / militærkupp (forhold som utgjør en trussel mot offentlig orden)
  • Utgangsforbud/flyforbud (Air Traffic Control)
  • Passasjerers akutte sykdom eller illebefinnende

Her finner du en liste over omstendigheter som ikke anses for ”uvanlige omstendigheter":

  • Tekniske problemer
  • Mangel på mannskap
  • Bird strikes

Passasjerer bør være oppmerksom på at flyselskapene til tider angir årsaken til forsinkelsen som en "uvanlig omstendighet", selv om årsaken faktisk var innenfor flyselskapets kontroll. Dette gjør de i et forsøk om å unngå å utbetale erstatning. Vi ser ofte at flyselskapet avviser gyldige krav (eventuelt begrunnet med ekstremvær, selv om været var ganske pålitelig) og vi anbefaler alltid å søke juridisk veiledning om du er uenig i flyselskapets beslutning.

Har du lyst til å finne ut om du har et krav eller ikke? Skriv inn informasjon om flyreisen i kalkulatoren vår og få umiddelbart svar på om du har rett til erstatning. Du er også velkommen til å ringe oss på tel: +47 21 98 88 89 alle hverdager mellom kl. 8 og 17.

Beregn din kompensasjon!

Ta testen og finn ut hvor stor erstatning du har krav på. Om du har krav på erstatning, kan vi kreve inn pengene for deg - raskt, enkelt og profesjonelt.

Klikk på knappen og svar på spørsmålene. Det tar kun 3 minutter.

Fortsett

Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon

Dronningensgade 66, 1420 København

+47 21 98 88 89

hello@flyhjelp.no

facebook.com/flyhjelp

Åpningstider

Om Flyhjelp

Vi hjelper passasjerer med å sikre økonomisk kompensasjon for forsinkelser, kanselleringer og overbookinger. Vi er eksperter på passasjerrettigheter og er ansvarlig for kommunikasjon med flyselskapene.

   
    Om oss     Stillinger     FAQ    
    Yrke     Reisebyråer     Fullmakt