Flyhjelp-logo-2.png

Link for å følge saken din

Hvis du allerede har opprettet en sak hos Flyhjelp og vil holde deg oppdatert, kan du nedenfor få tilsendt en link hvor du kan følge saken din. Du kan også bruke linken til å laste opp nye dokumenter i saken eller for å korrigere opplysningene dine.

Flyhjelps personvernvilkår


Ved å akseptere følgende betingelser for behandling av dine personopplysninger, erklærer du samtidig at du er over 16 år. Er du under 16 år, og ønsker å starte en sak hos oss, ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice.

Prinsipper:

Det er viktig for oss at personopplysningene dine oppbevares trygt og konfidensielt. Flyhjelp ApS garanterer at personopplysningene dine blir behandlet i overensstemmelse med EUs gjeldende regler for håndtering av personopplysninger (EU-forordning 2016/679). Behandlingen av opplysningene dine er basert på følgende databeskyttelsesprinsipper:

- Personopplysninger håndteres lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
- Innhenting av personopplysninger gjøres utelukkende for spesifikke angitte og legitime formål, og viderebehandles ikke på en måte som er uforenelig med disse formål
- Innhentede personopplysninger skal være tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen.
- Personopplysningene skal være korrekte, og om nødvendig, holdes oppdatert.
- Personopplysningene oppbevares utelukkende i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålet som opplysningene er innhentet for.
- Virksomheten sikrer at personopplysningene håndteres sikkert gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Når du oppretter en sak hos Flyhjelp, blir du bedt om å oppgi følgende opplysninger om deg selv og dine medreisende:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-post
- Bookingnummer
- Fullmakt
- Bankopplysninger

Ovennevnte opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne behandle din sak.

I noen tilfeller vil du også bli bedt om å sende en kopi av bilde-ID, da enkelte flyselskaper krever dette for å behandle kravet om kompensasjon. Hvis saken din skal for retten, vil du muligvis også bli bedt om å oppgi personnummeret ditt, avhengig av hvilket land saken din skal opp i.

For å tilpasse og forbedre vårt innhold, og for å øke verdien av annonsene som vises på siden, innhentes det opplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt.

Hvorfor innhentes personopplysninger?

Hovedformålet med innhenting av personopplysninger er at Flyhjelp skal kunne innhente kompensasjon hos flyselskapet på dine vegne. I tillegg bruker vi opplysningene for å optimere vår service og vårt innhold. Etter saken er avsluttet vil opplysningene dine bli brukt til statistiske formål.

Bankopplysningene dine vil utelukkende bli brukt til å utbetale din kompensasjon. I noen tilfeller vil flyselskapet utbetale direkte til deg – I slike tilfeller vil bankopplysningene dine bli overlevert til flyselskapet. Hverken Flyhjelp, Flyhjelps samarbeidspartnere eller flyselskapene har tilgang til å trekke penger fra kontoen din.

Hvordan lagres og behandles personopplysningene dine?

Personopplysninger brukes utelukkende til det formål de er innhentet for, og lagres kun så lenge som nødvendig for dette formål.

Flyhjelp lagrer personopplysningene dine kun i den perioden som er nødvendig for å behandle din sak. Etter saken er avsluttet, oppbevarer vi opplysningene dine i ytterligere 3 år, og deretter vil alle opplysninger som kan knyttes til deg som person bli slettet fra vårt system.

Flyhjelp har foretatt de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine oppbevares trygt, herunder at opplysningene dine ikke utilsiktet eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, tapt, svekket, eller at utenforstående får kjennskap til dem, eller ellers behandles i strid med lovgivningen. Utenforstående kan ikke skaffe seg tilgang til disse opplysningene.

Deling av data med tredjepart

For å kunne innhente kompensasjon på dine vegne, er det nødvendig å oppgi personopplysningene dine til flyselskapet som kravet rettes mot. Hvis flyselskapet ikke aksepterer kravet om kompensasjon, kan det også bli nødvendig å dele personopplysningene dine med domstol, et nasjonalt håndehevelsesorgan og våre advokater. I tillegg deles dine data med enkelte samarbeidspartnere. Flyhjelp krever at alle samarbeidspartnere som mottar personopplysninger fra oss overholder gjeldende lover.

Deling av data utenfor EU

Deling av personopplysninger utenfor EUs grenser kan være forbundet med en risiko. Kommisjonen stiller kun sikkerhet for personopplysningene dine når disse behandles i EU-land eller land utenfor EU som kommisjonen har vurdert har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Hvis ditt krav er rettet mot et flyselskap som befinner seg utenfor EU, er det nødvendig å dele noen av personopplysningene dine med dem. Vi deler kun de opplysningene som er nødvendige for å kunne innhente kompensasjonen.

Retten til innsikt og innsigelse

Du har alltid rett til å få innsikt i personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du har mistanke om at opplysningene som vi har innhentet om deg er ukorrekte eller villedende, har du rett til å få dem korrigert. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke før saken er avsluttet, vil vi muligens kreve et salær av den potensielle kompensasjonen i henhold til våre handelsvilkår.

Ved innsigelser mot behandling av personopplysninger, vil vi også informere våre samarbeidspartnere om innsigelsen.

Alle henvendelser vedrørende innsigelse, korrigering eller sletting av personopplysninger kan rettes til: hello@flyhjelp.no. Marker henvendelsen ved å skrive ’persondata’ i emnefeltet.

Du kan også sende en klage til Datatilsynet hvis du mener at Flyhjelp har behandlet personopplysningene dine i strid med ovennevnte.

Kontakt:


Dataansvarlig (DPO): Gustav Thybo
Flyhjelp ApS
CVR: 36 91 74 90
Dronningensgade 66, 3
1420 København K
Telefon: +47 21 98 88 89
E-mail: hello@flyhjelp.no

Flyhjelp - Logo

Gustav Thybo Grunnlegger & Adm. Direktør
Gustav Thybo Grunnlegger & Adm. Direktør
Johan Thybo Medgrunnlegger & Økonomisjef
Johan Thybo Medgrunnlegger & Økonomisjef
Philip Brechmann Medgrunnlegger & IT-sjef
Philip Brechmann Medgrunnlegger & IT-sjef
Rune Advokat og leder af lawsuit
Rune Advokat og leder af lawsuit
Kenneth Leder for Økonomi & Regnskap
Kenneth Leder for Økonomi & Regnskap
Alex Markedsførings- og pressesjef
Alex Markedsførings- og pressesjef
Guxi Leder for Kundeservice
Guxi Leder for Kundeservice
Oscar Leder for JCW
Oscar Leder for JCW
Johan Programmerer
Johan Programmerer
Petya Programmerer
Petya Programmerer
Frederik Programmerer
Frederik Programmerer
Dan Programmerer
Dan Programmerer
Martin Økonomi & Regnskap
Martin Økonomi & Regnskap
Heðin Praktikant i Bogholderi
Heðin Praktikant i Bogholderi
Josephine Kontormedarbeider
Josephine Kontormedarbeider
Mathias Marketingassistent
Mathias Marketingassistent
Linn Claim manager
Linn Claim manager
Gry Claim manager
Gry Claim manager
Jan Claim manager
Jan Claim manager
Gustav Claim manager
Gustav Claim manager
Dharshika Claim manager
Dharshika Claim manager
Rógvi Claim manager
Rógvi Claim manager
Nicolaj Claim manager
Nicolaj Claim manager
Laurits Jr. Claim manager
Laurits Jr. Claim manager
Katja Jr. Claim manager
Katja Jr. Claim manager
Barbara Cand. jur. i lawsuit
Barbara Cand. jur. i lawsuit
Johan Stud. jur. i lawsuit
Johan Stud. jur. i lawsuit
Anton Stud. jur. i lawsuit
Anton Stud. jur. i lawsuit
Anna Stud. jur. i lawsuit
Anna Stud. jur. i lawsuit
Sarah Stud. jur. i lawsuit
Sarah Stud. jur. i lawsuit
Nicolai Stud. jur. i lawsuit
Nicolai Stud. jur. i lawsuit
Natalia Juridisk assistent
Natalia Juridisk assistent
Unnur Juridisk assistent
Unnur Juridisk assistent
Aja Juridisk medhjelper
Aja Juridisk medhjelper
Eric Jr. juridisk assistent
Eric Jr. juridisk assistent
Fred Jr. juridisk assistent
Fred Jr. juridisk assistent
Edvin Jr. juridisk assistent
Edvin Jr. juridisk assistent
Amandus Jr. juridisk assistent
Amandus Jr. juridisk assistent
Christoffer Kundeservice
Christoffer Kundeservice
Stine Kundeservice
Stine Kundeservice
Anna Kundeservice
Anna Kundeservice
Ricardo Kundeservice
Ricardo Kundeservice
Erik Kundeservice
Erik Kundeservice
Lawen Kundeservice
Lawen Kundeservice
Katinka Kontorshund
Katinka Kontorshund
100.000 Kunder
162 mio. kr. kompensasjon
9,4 av 10 Trustpilot-score