Flyhjelp-logo-2.png

Nedenfor kan du få tilsendt en link for å følge saken din

Hvis du allerede har opprettet en sak hos Flyhjelp og vil holde deg oppdatert på saken, kan du nedenfor få tilsendt en link hvor du kan følge din sak. Du kan også bruke linken for å laste opp nye dokumenter til saken eller for å korrigere dine opplysninger.

Overdra saken din til Flyhjelp

 

For at Flyhjelp skal kunne føre saken din mot flyselskapet, skal du overdra saken til Flyhjelp. Når du underskriver saken din på Flyhjelp.no, aksepterer du betingelsene i nedenstående overdragelsesformular. Når saken din er opprettet, sender vi den underskrevne versjonen av overdragelsesformularen til flyselskapet, sånn at de også vet at saken føres av Flyhjelp.


Overdragelsesformular

Passasjeren overdrar, i overensstemmelse med handelsbetingelsene, hermed alle rettigheter til kravet om økonomisk kompensasjon, i henhold til EF Forordning 261/04 og Montrealkonventionen av 1999, samt retten til å forfølge ethvert juridisk krav mot det transporterende flyselskap, til:

Flyhjælp ApS (heretter ”Flyhjelp”)
CVR nr.: DK 36 91 74 90
Dronningensgade 66, 3. sal
1420 København K
Danmark 

  1. Passasjeren aksepterer ved overdragelsen av ovennevnte rettigheter at all kommunikasjon med det transporterende flyselskap kun kan foregå mellom Flyhjelp og det transporterende flyselskap, samt at passasjeren ikke kan motta betaling av kravet fra det transporterende flyselskap. Betaling av kravet kan kun skje med frigjørende virkning til Flyhjelp.  

  2. Hvis overdragelsen av ovennevnte rettigheter til kravet, uansett årsak, erklæres ugyldig, skal denne overdragelse av rettigheter bemyndige Flyhjelp til å innlede, gjennomføre og foreta enhver form for juridiske og ikke-juridiske forhandlinger med henblikk på å fullbyrde Passasjerens krav mot det transporterende flyselskap.

  3. Denne overdragelse av rettigheter bemyndiger ikke Flyhjelp til å handle på vegne av Passasjeren i andre anliggender enn de her beskrevne.

Assignment form

Pursuant to Flyhjelp’s terms and Conditions, the Passenger assigns full ownership and the legal entitlement to the claim regarding economic compensation and reimbursement of extra expenses, pursuant to The EC Regulation 261/04, Shy Passenger and the Montreal Convention 1999, and the right to pursue any legal claims against the operating air carrier, to:

Flyhjælp ApS (hereafter ”Flyhjelp”)
Vat nr.: DK 36 91 74 90
Address: Dronningensgade 66, 3rd floor
Postal code: 1420 City: Copenhagen K
Country: Denmark

  1. The Passenger accepts, that by assigning the above-mentioned rights, all communication with the operating air carrier can only happen between Flyhjelp and the operating air carrier. The air carrier’s payment of the claim can, with releasing effect, only be made to Flyhjelp.

  2. If the assignment of the above-mentioned rights to the claim, for any reasons, is declared invalid, this assignment form shall entitle Flyhjelp to act on the Passenger’s behalf. Flyhjelp is hereby entitled, but not limited to, send claims to the operating air carrier and complete any kind of legal and non-legal negotiations in order to collect the Passengers’ claim against the operating air carrier.
  3. This assignment of rights does not authorize Flyhjelp to act on behalf of the Passenger in any other matters than the above described.

 


 

Gustav Thybo Grunnlegger & Adm. Direktør
Gustav Thybo Grunnlegger & Adm. Direktør
Johan Thybo Medgrunnlegger & Økonomisjef
Johan Thybo Medgrunnlegger & Økonomisjef
Philip Brechmann Medgrunnlegger & IT-sjef
Philip Brechmann Medgrunnlegger & IT-sjef
Kenneth Leder for Økonomi & Regnskap
Kenneth Leder for Økonomi & Regnskap
Alex Markedsføringsansvarlig
Alex Markedsføringsansvarlig
Guxi Leder for Kundeservice
Guxi Leder for Kundeservice
Johan Programmerer
Johan Programmerer
Frederik Programmerer
Frederik Programmerer
Dan Programmerer
Dan Programmerer
Martin Økonomi & Regnskap
Martin Økonomi & Regnskap
Josephine Kontormedarbeider
Josephine Kontormedarbeider
Marc Claim manager
Marc Claim manager
Linn Claim manager
Linn Claim manager
Anton Claim manager
Anton Claim manager
Jan Claim manager
Jan Claim manager
Oscar Claim manager
Oscar Claim manager
Gry Claim Manager
Gry Claim Manager
Barbara Claim manager
Barbara Claim manager
Natalia Claim manager
Natalia Claim manager
Dharshika Claim manager
Dharshika Claim manager
Anders Claim assistent
Anders Claim assistent
Johan Stud.jur. i retssagsafdelingen
Johan Stud.jur. i retssagsafdelingen
Anton Juridisk assistent
Anton Juridisk assistent
Anna Juridisk assistent
Anna Juridisk assistent
Sarah Juridisk assistent
Sarah Juridisk assistent
Unnur Claim manager
Unnur Claim manager
Christoffer Support
Christoffer Support
Anna Support
Anna Support
Rogvi Support
Rogvi Support
Ricardo Support
Ricardo Support
71.086 Kunder
106 mio. kr. kompensasjon
9.3 av 10 Trustpilot-score