Trustpilot score Trustpilot score

Har du blitt nektet ombordstigning?

Da kan du ha rett til en erstatning på inntil kr. 5.500. Du kan lese om dine rettigheter ved overbooking her.

Passasjerer som nektes ombordstigning mot sin vilje, kan ha rett til en erstatning på inntil kr. 5.500. Dette gjelder også hvis flyet er overbooket og dette er grunnen til at du ikke kunne komme ombord.

Hvorfor blir man nektet ombordstigning?

Å bli nektet ombordstigning kan skyldes at flyselskapet selger flere billetter enn det er seter på flyet. Dette gjøres for å maksimere inntjeningen. På en vanlig flytur vil det typisk være et par passasjerer som ikke møter opp. Men ved enkelte avganger møter alle passasjerene opp, og i slike tilfeller blir flyselskapet tvunget til å nekte noen passasjerer ombordstigning. Dette kalles kommersielle overbookinger.

Å bli nektet ombordstigning er til stor ulempe for passasjerene, som vil lide et tidsmessig tap som følge av å bli nektet ombordstigning. Etter at det ble innført krav om erstatning, har antall overbookinger gått ned. Det skjer dog fortsatt at passasjerer blir nektet ombordstigning og i slike tilfeller kan passasjerene ha krav på erstatning.

Det er viktig å få med seg at dersom passasjeren utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for gjennomføring av flygningen, så kan flyselskapet nekte passasjeren ombordstigning. I slike tilfeller er flyselskapet fritatt fra å betale erstatning.

Få kompensasjon ved overbooking

I tilfeller hvor du har blitt nektet ombordstigning som følge av overbooking, vil vi anbefale at du søker profesjonell hjelp for å få den erstatningen du har krav på. Det beste rådet vi kan komme med er å skrive inn dine reisedetaljer i vår kalkulator for å se om du kan ha krav på erstatning.

I motsetning til ved kanselleringer og forsinkelser, så er retten til erstatning når det gjelder overbooking ikke betinget av "ekstraordinære omstendigheter". Reglene er ganske klare: Dersom du nektes ombordstigning uten gyldig grunn (inkludert hvis flyet er overbooket) kan du ha rett til erstatning.

Selv om reglene er relativt klare, vil flyselskapene ofte være motvillige til å betale erstatning. Det kan dermed være vanskelig å få utbetalt beløpet du har krav på. Det finnes flere eksempler på flyselskaper som tilbyr å betale erstatning i form av gavekort, selv om du har rett til å motta kontant betaling.

På Flyhjelp ser vi dessverre ofte at selv om flypassasjerer har blitt nektet ombordstigning som følge av overbooking, og bruker mange timer på å få utbetalt den erstatningen de har krav på, så avviser eller ignorerer flyselskapene passasjerenes henvendelser for å unngå å betale erstatningen. Dette til tross for at flypassasjeren har møtt opp på flyplassen i tide og derfor har et legitimt krav.

For at du skal få den erstatningen du har krav på er det viktig å kjenne dine rettigheter når du har blitt nektet ombordstigning. Det er en betydelig fordel for deg som passasjer å ha Flyhjelp som juridisk partner. Flyhjelp kan legge press på flyselskapet og ta saken videre til rettslige instanser, slik at du kan få den erstatningen du har krav på når du har blitt nektet ombordstigning på flyet.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Størrelsen på erstatningen avhenger av lengden på den planlagte flyvningen og inndeles i følgende tre kategorier:

  • 250 euro for alle flyvninger på maksimalt 1500 km.
  • 400 euro for alle flyvninger innen EU på mer enn 1500 km og for alle andre flyvninger på mellom 1500 og 3500 km.
  • 600 euro for alle flyvninger utenfor EU eller på mer enn 3500 km.

Forpleining ved overbooking

Dersom flyet ditt blir forsinket med mer enn to timer, har du rett til måltider. Dette betyr at flyselskapet må sørge for forpleining ved å tilby:

  • Mat og drikke som står i forhold til tidspunkt på dagen og lengden på forsinkelsen
  • Hotellovernatting, såfremt det er nødvendig
  • Transport mellom hotellet og flyplassen såfremt det er nødvendig
  • To telefonsamtaler, faks eller e-poster.

Det er viktig å huske på at flyselskapene har plikt til å dekke passasjerenes utgifter til mat, hotellkostnader mv., selv om årsaken til overbookingen er ekstraordinære omstendigheter i forbindelse med kansellering og flyforsinkelse og normalt ikke er kvalifisert til erstatning under EC 261 / 2004.

Hvis du som passasjer ikke får tilbud om mat og drikke, overnatting mv. ved overbooking, og får ekstra kostnader ved dette, så kan du kreve disse kostnadene refundert av flyselskapet.

Beregn din kompensasjon!

Ta testen og finn ut hvor stor erstatning du har krav på. Om du har krav på erstatning, kan vi kreve inn pengene for deg - raskt, enkelt og profesjonelt.

Klikk på knappen og svar på spørsmålene. Det tar kun 3 minutter.

Fortsett

Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon

Dronningensgade 66, 1420 København

+47 21 98 88 89

hello@flyhjelp.no

facebook.com/flyhjelp

Åpningstider

Om Flyhjelp

Vi hjelper passasjerer med å sikre økonomisk kompensasjon for forsinkelser, kanselleringer og overbookinger. Vi er eksperter på passasjerrettigheter og er ansvarlig for kommunikasjon med flyselskapene.

   
    Om oss     Stillinger     FAQ    
    Yrke     Reisebyråer     Fullmakt