Flyhjelp BERÄKNA DIN ERSÄTTNING
TOP 5: Mest till godo per 1000 invånare
1. Hedmark fylke 509 516 kr
2. Oppland fylke 504 972 kr
3. Sogn og Fjordane fylke 502 471 kr
4. Aust-Agder fylke 499 100 kr
5. Telemark fylke 497 295 kr
TOP 5: Inhämtar mest ersättning
1. Finnmark fylke 1,49x
2. Troms fylke 1,43x
3. Rogaland fylke 1,31x
4. Nordland 1,24
5. Møre og Romsdal 1,13x
Mest ersättning til godo Inhämtar mest ersättning

Svenskarna har 1,2 mdkr till godo per år

Många av oss har upplevt tidskrävande förseningar på flygplatsen där flyget av någon anledning inte dykt upp. Inställda och försenade flyg drabbar varje år miljontals passagerare världen över som senare än planlagt (eller aldrig) anländer till deras slutdestination.

I Sverige enbart är ovanstående ett omfattande problem som lämnar tusentals svenskar strandsatta eller försenade från sin avreseort. Passagerare tvingas stanna i timmar på flygplatsen i väntan på att flyget ska börja åka mot sin destination.

För att hantera det stora antalet flygförseningar, inställda flyg och överbokningar, har EU-kommissionen tagit fram en lagstadgad förordning, vars uppgift är att skydda och förse europeiska flygpassagerare med rättigheter. Man kan därför som konsument ha rätt till exempelvis en måltid, tillgång till kommunikationsmedel och slutligen en ersättning upp till motsvarande 6000 kronor beroende på resedistansen, vid en eventuell försening.

Konsumentverket i Danmark uppskattar att endast 50% av alla svenskar känner till sina rättigheter i samband med att deras flyg blivit inställt, försenat eller överbokat. På ovanstående kompensationskort kan de stora regionala skillnaderna avläsas. Inkluderat är även respektive distrikts favoritdestination och det flygbolag som de oftast flyger med.

Kort fakta

Kompensationskortet är baserat på 23000 svenska kunder och län från Sveriges Statistik.

Flyghjälp estimerar att svenskarna har 1,25 miljarder kronor till godo i kompensation. Detta begrundat av Flyghjälps egna data samt utifrån Eurostat, Europa Kommissionen och konsumentverket i Danmark.

Kommunernas genomsnitt är hittat genom att antalet personer som fått ersättning genom Flyghjälp är delat på antalet boende i kommunen.

Flyghjälp hjälper varje år mer än 60 000 passagerare att inhämta den kompensation de är berättigade till. Våra jurister har en fördjupad kunskap i förordningen och rättspraxis vilket säkerställer en snabbare utbetalningstid samt kompensation för de extrautgifter ni ådragit er vid inställt eller försenat flyg.

Flyghjälp är för närvarande aktivt i hela Skandinavien och sysselsätter 32 skickliga medarbetare inom olika områden. Huvudkontoret är beläget i hjärtat av Köpenhamn i ljusa och moderna lokaler, vartifrån all kommunikation sker med flygbolag och rättsliga myndigheter.

Dina rättigheter kring:

Instält flyg
Förlorat bagage
Flygforsening
BONUS INFO
TOP 10 FLYGBOLAG:
ANKOMSTER I TID
FLYGBOLAG On-Time
1. KLM Royal Dutch Airlines 84,4%
2. Widerøe 83,5%
3. TUIfly 82,2%
4. Wizz Air 78,6%
5. Ryanair 76,1%
6. Norwegian 75,8%
7. SAS 75,3%
8. Thomas Cook Airlines 73,4%
9. Deutsche Lufthansa 68,6%
10. TAP Portugal 57,6%
Procentuell prestation i tid är andelen av flygningar som anländer mindre än 15 minuter. senare än planerad ankomsttid. De flygbolag som ingår i listan är de 10 flygbolagen som Flyghjälp har de flesta fall med. Källa: OAG Månadsrapporter från april 2016 - mars 2017.
TOP 10 FLYGBOLAG:
LÄNGST UTBETALNINGSTID
FLYGBOLAG Tid jämfört med genomsnittet
1. Primera Air 1,58x
2. Ryanair 1,34x
3. EasyJet 1,25x
4. Deutsche Lufthansa 1,14x
5. KLM Royal Dutch Airlines 1,10x
6. Thomas Cook Airlines 1,06x
7. Norwegian 0,81x
8. Air France 0,79x
9. British Airways 0,75x
10. SAS 0,61x
Utbetalningstiden visar de relativa skillnaderna i hur länge flygbolagen i genomsnitt betalar ersättning till kunden via Flyghjälp. Utbetalningstiden beror på flera faktorer, inklusive huruvida fordran avvisas och huruvida det är en domstol.
TOP 10 ERSÄTTNINGSKRAV:
STARTAD HOS FLYGHJÄLP
FLYGBOLAG
1. Norwegian
2. SAS
3. Widerøe
4. KLM Royal Dutch Airlines
5. Thomas cook Airlines
6. Ryanair
7. Deutsche Lufthansa
8. Wizz air
9. TAP Portugal
10. British Airways
TOP 10 LÄN:
TILL GODO PER 1000 INVÅNARE PER ÅR
Län KR
1. Hedmark Fylke 509 516 kr.
2. Oppland fylke 504 972 kr.
3. Sogn og Fjordane fylke 502 471 kr.
4. Aust-Agder fylke 499 100 kr.
5. Telemark fylke 497 295 kr.
6. Buskerud fylke 485 774 kr.
7. Vestfold fylke 481 757 kr.
8. Akershus fylke 480 315 kr.
9. Østfold fylke 476 635 kr.
10. Vest-Agder fylke 473 999 kr.
TOP 10 LÄN:
INHÄMTAR MEST KOMPENSATION
Län Jämfört med genomsnitt
1. Finnmark fylke 1,49x
2. Troms fylke 1,43x
3. Rogaland fylke 1,31x
4. Nordland fylke 1,24x
5. Møre og Romsdal fylke 1,13x
6. Oslo fylke 1,12x
7. Hordaland fylke 1,08x
8. Trøndelag fylke 0,98x
9. Vest-Agder fylke 0,95x
10. Østfold fylke 0,92x

Vad kan du få i kompensation?

Flyghjalp.se kan du helt kostnadsfritt beräkna hur mycket kompensation du är berättigad till. Klicka dig vidare nedan, fyll i informationen kring din resa så kommer vårt system estimera hur mycket du är berättigad till.
Flyghjälp hämtar hem dina penar – även om du tidigare blivit nekad kompensation direkt från flygbolaget.


BERÄKNA DIN KOMPENSATION