Trustpilot score Trustpilot score

Rettigheter ved kansellering av fly

Har flyet ditt blitt kansellert så kan du ha rett til erstatning! Flypassasjerer har krav på erstatning på inntil kr. 5.500, dersom flyet har blitt kansellert og dette ikke er på grunn av "ekstraordinære omstendigheter". Flypassasjerer har dog ikke krav på erstatning dersom flyselskapet har annonsert kanselleringen minst to uker før den planlagte avgangen eller de har tilbudt en ny rute innen rimelig tid.

Er du usikker på om flyet ditt har blitt kansellert i tide eller på grunn av "ekstraordinære omstendigheter"? Skriv inn informasjon om turen din inn i vår kalkulator og få umiddelbart svar på om du har rett til erstatning for kanselleringen, og i tilfelle hvor stort et beløp du kan få i erstatning.

Erstatning ved kansellering av fly

Har flyet ditt blitt kansellert, f.eks. på grunn av tekniske problemer umiddelbart før avreise, så kan du ha krav på erstatning. Selv om flyselskapet finner en ny flyavgang til deg og du kan gå ombord på et nytt fly kort tid etter din opprinnelige avreisetid, så kan du ha krav på erstatning etter reglene for kanselleringer hvis du ankommer mer enn 2 timer senere enn det planlagte ankomsttidspunkt.

Det er derfor viktig å være klar over at en kansellering ikke gir deg rett til erstatning dersom du er fremme på reisemålet ditt mellom 0 og 2 timer etter at du opprinnelig skulle ha vært fremme. Selve ankomsttidspunktet blir målt etter når flyet landet, dørene åpnet og passasjerene får lov til å forlate flyet.

Merk imidlertid at flere flyselskaper måler det faktiske ankomsttidspunktet til å være "touchdown" eller når flyet står helt stille. Men dette medfører ikke riktighet i henhold til retten til erstatning.

Foreldelsesfrist i saker om kanselleringer

Hvis du har opplevd at flyet ditt har blitt kansellert i løpet av de siste 3 årene, kan du ha rett til erstatning for tap av den tiden du har mistet på grunn av kanselleringen. I denne type saker er det i Norge en foreldelsesfrist på 3 år og det lønner seg derfor å følge opp en kansellering som har skjedd i år. Denne foreldelsesfristen på 3 år er også en del av dine rettigheter ved flyforsinkelser

Bemerk at om du er bosatt i et annet land kan foreldelsesfristen være kortere eller lengre.

Kansellering av fly pga. uvanlige omstendigheter

Passasjerer har dessverre ikke rett til erstatning etter EC 261/2004, hvis årsaken til kanselleringen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om flyselskapet hadde tatt alle forholdsregler, som med rimelighet kan forventes.

Disse eksepsjonelle omstendighetene er:

  • Streiker (varslet såvel som spontane)
  • Uvanlige værforhold (vær som reduserer sikten og utgjør en sikkerhetsrisiko)
  • Terror / militærkupp (forhold som utgjør en trussel mot offentlig orden)
  • Utgangsforbud/flyforbud (Air Traffic Control)
  • Passasjerers akutte sykdom eller illebefinnende

Passasjerer bør imidlertid være klar over at flyselskaper i enkelte tilfeller angir årsaken til forsinkelsen som en "uvanlig omstendighet", selv om årsaken rent faktisk ikke er en "uvanlig omstendighet". Dette gjøres i et forsøk på å hindre erstatningsplikt. Er du i tvil om en uvanlig omstendighet var årsaken til at flyet ditt ble kansellert? Registrer en sak hos Flyhjelp, så vil vi evaluere saken helt gratis og undersøke om det var tale om en uvanlig situasjon.

Hva har du krav på?

Opplever du som flypassasjer at flyet ditt blir kansellert, så har du valget mellom å få refundert billetten i sin helhet, såfremt flyvningen ikke lengre er formålstjenstlig, eller å få en ny billett til den opprinnelige destinasjonen ved første anledning. Hvis passasjeren ønsker å endre reisen til et senere tidspunkt, kan passasjeren velge dette såfremt det er ledige plasser på den senere avgangen.

I henhold til EC 261/2004 har passasjerer som får flyet sitt kansellert krav på måltider, hotellovernatting, transport mellom hotellet og flyplassen samt to telefonsamtaler. Flyselskapet er forpliktet til å sørge for ovennevnte uten kostnad for passasjerene. Om du ikke blir tilbudt noen måltider, overnatting med mer etter at flyet har blitt kansellert, og du derfor har ekstra kostnader på grunn av kanselleringen, så kan du søke å få kostander til mat og drikke samt hotellkostnader refundert hos flyselskapet. Har du hatt merutgifter knyttet til en kansellering, så bør du huske å ta vare på kvitteringene dine og sende dem inn til Flyhjelp sammen med kravet ditt.

Det er viktig å notere seg at flyselskapene er forpliktet til å dekke passasjerenes utgifter til mat, hotellkostnader med mer, selv om årsaken til kanselleringen er spesielle omstendigheter som ikke gir rett til erstatning i henhold til EC 261/2004.

Beregn din kompensasjon!

Ta testen og finn ut hvor stor erstatning du har krav på. Om du har krav på erstatning, kan vi kreve inn pengene for deg - raskt, enkelt og profesjonelt.

Klikk på knappen og svar på spørsmålene. Det tar kun 3 minutter.

Fortsett

Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon

Dronningensgade 66, 1420 København

+47 21 98 88 89

hello@flyhjelp.no

facebook.com/flyhjelp

Åpningstider

Om Flyhjelp

Vi hjelper passasjerer med å sikre økonomisk kompensasjon for forsinkelser, kanselleringer og overbookinger. Vi er eksperter på passasjerrettigheter og er ansvarlig for kommunikasjon med flyselskapene.

   
    Om oss     Stillinger     FAQ    
    Yrke     Reisebyråer     Fullmakt