Flyhjelp-logo-2.png

Vi er flere som har blitt forsinket sammen

Du kan opprette en sak for deg selv og andre passasjerer på reisen, også selv om dere har forskjellige bookingnumre.
Den person som først skrives på, bliver kontaktpersonen i saken.
Inntast dine medpassasjerers personlige kontaktopplysninger. Du kan ikke rette et økonomisk krav på vegne av andre med dine egne kontaktopplysninger, med mindre disse er egne barn under 18 år, eller hvis du er juridisk verge for en medpassasjer.
Alle myndige skal underskrive sitt eget overdragelsesformular, og foreldre underskriver overdragelsesformularet med sitt eget navn på vegne av deres egne umyndige barn.

Det juridiske krav Vi er flere som har blitt forsinket sammen