Flyhjelp-logo-2.png

Hvordan begynner jeg kompensasjonssaken min?

For å kunne opprette en sak er det en god ide å ha bookingbekreftelsen og de avfotograferte eller innskannede kvitteringer på ekstrautgifter, ved hånden.
Gå inn på flyhjelp.no – Start Her.
Utfyll skjemaet med de reiseinformasjonene som står i den opprinnelige bookingbekreftelsen, sånn at vi kan klage over det du har kjøpt, men ikke fått.
Hadde du egne barn under 18 år med på reisen, skal du notere dine egne kontaktopplysninger for dem.
Er det flere voksne med på reisen, skal du notere deres personlige kontaktopplysninger, ikke dine egne.
Er det andres barn med på reisen, skal du notere foreldres kontaktopplysninger for barna.
Du kan laste opp den opprinnelige bookingbekreftelsen med det samme.
Har du kvitteringer for utlegg i løpet av forsinkelsestiden, i forsinkelsesbyen, eller hvis du strander på en mellomlanding, kan du også laste opp disse direkte i saken.

Når vi har nyheter i saken, vil du og dine eventuelle medpassasjerer få en e-post om dette.

Det juridiske krav Hvordan begynner jeg kompensasjonssaken min?