Flyhjelp-logo-2.png

Kan jeg også kontakte flyselskapet selv?

Nei, du skal under ingen omstendighet kontakte flyselskapet eller svare på henvendelser fra flyselskapet etter at du har gitt Flyhjelp fullmakt til å føre saken på dine vegne. Dette vil i tilfelle måtte anses som et avtalebrudd.
Du skal være oppmerksom på at enkelte flyselskap konsekvent henvender seg til passasjeren etter at de har mottatt et krav fra Flyhjelp. Om du skulle motta en slik henvendelse er det viktig at du umiddelbart sender den videre til Flyhjelp.

Vi opplever dessverre at flyselskaper kontakter passasjerene direkte for å foreslå forlik på vilkår som er dårligere enn det passasjerene har rett på etter det gjeldende regelverk. Det at Flyhjelp tar seg av kommunikasjonen med flyselskapet er en garanti for at du mottar den kompensasjon du er berettiget til.

Hvordan gjør jeg? Kan jeg også kontakte flyselskapet selv?