Flyhjelp-logo-2.png

Nedenfor kan du få tilsendt en link for å følge saken din

Hvis du allerede har opprettet en sak hos Flyhjelp og vil holde deg oppdatert på saken, kan du nedenfor få tilsendt en link hvor du kan følge din sak. Du kan også bruke linken for å laste opp nye dokumenter til saken eller for å korrigere dine opplysninger.

Kan jeg også opprette saken hos en annen juridisk tredjepart?

Først og fremst skal du vite at du bare kan få kompensasjonen utbetalt én gang per forsinkelse / avlysning / overbooking.

Hvis du oppretter en sak hos en juridisk tredjepart som Flyhjelp, forplikter du deg til å betale salær hvis det viser seg at du er kompensasjonsberettiget. Hvis du oppretter den samme sak hos forskjellige juridiske tredjeparter, forplikter du deg til å betale salær til dem alle. Vi anbefaler deg derfor å bare be én enkelt virksomhet om å inndrive kompensasjonen, slik at du bare skal betale salær et sted.

Har du hatt en sak hos en annen juridisk tredjepartsvirksomhet og heller ønsker å benytte Flyhjelp, anbefaler vi at du venter med å opprette saken hos oss, til du har skriftlig dokumentasjon på at saken er avsluttet fra den tidligere tredjepartsvirksomheden.