Flyhjelp-logo-2.png

Kan jeg også opprette en kompensasjonssak hos en annen juridisk tredjepart?

Først og fremst skal du vite at du bare kan få kompensasjonen utbetalt én gang per forsinkelse / avlysning / overbooking.

Hvis du oppretter en sak hos en juridisk tredjepart som Flyhjelp, forplikter du deg til å betale salær hvis det viser seg at du er kompensasjonsberettiget. Hvis du oppretter den samme sak hos forskjellige juridiske tredjeparter, forplikter du deg til å betale salær til dem alle. Vi anbefaler deg derfor å bare be én enkelt virksomhet om å inndrive kompensasjonen, slik at du bare skal betale salær et sted.

Har du hatt en sak hos en annen juridisk tredjepartsvirksomhet og heller ønsker å benytte Flyhjelp, anbefaler vi at du venter med å opprette saken hos oss, til du har skriftlig dokumentasjon på at saken er avsluttet fra den tidligere tredjepartsvirksomheden.

Det juridiske krav Kan jeg også opprette en kompensasjonssak hos en annen juridisk tredjepart?